Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Az öt legjobb mondat a Kétfarkú Kutya Párt plakátjairól a Nemzeti Választási Bizottságban

A Nemzeti Választási Bizottság feladat- és hatásköre
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Már vártam, mikor jutnak el a Kétfarkú Kutya Párt plakátjai a Nemzeti Választási Bizottsághoz, de most, hogy megtörtént, bevallom, nem számítottam, hogy ez ilyen jó lesz.

Az ügy:

“A beadványozó kifogásában rögzítette, Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistái 2016. szeptember 7-én a folyamatban levő népszavazási kampány során plakátokat helyeztek el Tiszaújváros, Alkotmány köz 9. előtt található hirdető-berendezésen. Az aktivisták 2016. szeptember 8-án észlelték, hogy a kihelyezett plakátokat ismeretlenek más, nem a népszavazási kampányhoz kapcsolódó plakáttal ragasztották le (egy helyi rendezvényt hirdettek). A népszavazási plakátok elhelyezése az Alaptörvény IX. cikke által leginkább védett, a politikai ügyekben való véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülési körébe tartozik. Megítélése szerint nem rendeltetésszerűen jár el, az aki a közügyekben véleményt nyilvánító plakátot ragaszt le, mivel így korlátozza a közügyekben való szabad véleménynyilvánítást.”

A NVB jegyzőkönyve szerint a következő ellenérvek hangzottak el.
(Megjegyzés: Az NVB a jegyzőkönyveit olyan pdf-ként teszi közzé, amiben a szöveg kép formátum, így nem másolható ki a szöveg. Ehhez külön gratulálok!)

prof_-dr_-patyi-andras.200.300.s

Pátyi András, elnök:
“Nincs arról meggyőződve, hogy azok népszavazási plakátok, amik le lettek ragasztva, és úgy gondolja, hogy egy országos népszavazás nem vicc.”

 

 

 

 

Dr. Rádi Péter:
“Ezek nem népszavazási plakátok és ez nem népszavazási kampány. A választó akarat befolyásolás az igenre vagy a nemre buzdítás, szélsőséges esetben a maradj távol felszólítás. Az, hogy szavazz érvénytelenül egy szabotázs.”

Rádi Pétert Áder János javasolta az NVB-be:
“Önkormányzati és választási tapasztalatokkal is rendelkezik dr. Rádi Péter, aki Budapest IX. kerületében tagja volt a választási bizottságnak, korábban pedig a veresegyházi önkormányzat jogi bizottságának a munkáját segítette. Dr. Rádi Péter 2000-től ügyvédként dolgozik.”

 

Dr. Fábián Adrián:
“A Kétfarkú Kutya Párt plakátjai még mindig láthatóak azzal, hogy valamilyen módon a a helyi közösség rendezvényeinek is szeretnének egy kis propagandát elhelyezni.”

Szintén Áder János jelölte az NVB-be:
“Dr. Fábián Adrián a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 11 évvel ezelőtt. Tudományos karrierje azóta meredeken ível felfelé, ma már az egyetem dékánhelyettese, tanszékvezető tanára: közigazgatási és szabálysértési jogot oktat. Négy könyve és közel száz publikációja jelent meg a közigazgatási jog számos tárgykörében.”                  

 

 

Dr. Tóta Áronné
“Az, hogy a Párt viccpártnak nevezi magát, a demokráciában több mint furcsa. A plakátok szöveg nem kapcsolódik az október 2-i népszavazáshoz.”

Szintén Áder jelöltje:
Dr. Tóta Áronné dr. Zentai Ildikó a megyei szintű közigazgatásban szerzett tapasztalataival számos demokratikus választás során is jártasságot szerzett. Sok évtizede részese és alakítója is a magyar közigazgatásnak: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalvezetője volt 8 éven át 1995-től nyugdíjazásáig – de még ma is aktív, részt vesz a közigazgatási vizsgákhoz kapcsolódó oktatásban.” Áder azt valamiért kihagyta, hogy Tóta 2006-tól pedig négy éven át a törökszentmiklósi fideszes polgármester tanácsadója volt, férje fideszes önkormányzati képviselő Szolnokon.

 

Dr. Sárhegyi Zoltán
“Ez a fajta megnyilvánulás nem fér bele a rendeltetésszerű joggyakorlás keretei közé. Nem lehet egy ilyen szélsőségesen liberális kezdeményezésnek helyt adni.”

Sárhegyi a Fidesz delegáltja.

 

 

Végül szoros, 6:5 arányban helyt adtak a panasznak, hogy nem lehet ráragasztani a plakátokra.

A fenti öt személyből 3-at Áder jelölt, 2-öt meg a Fidesz.

A határozatba azonban sikerült még a következőket beleírniuk, melyben lebasszák a Kétfarkú Kutya Pártot, hogy örüljenek hogy egyáltalán vizsgálták a panaszukat, mert aki arra buzdít hogy érvénytelenül szavazzon, az nem igazán érdemli meg a Nemzeti Választási bizottság munkáját és figyelmét.

“A Nemzeti Választási Bizottság a kifogással érintett plakátokkal kapcsolatban indokoltnak tartja határozatában rögzíteni azt is, hogy a bizonyítékként becsatolt fényképeken lévő, a kifogás alapján a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által elhelyezett plakátok közül több olyan szöveget tartalmaz, mely azon a feliraton kívül, hogy „szavazz érvénytelenül” egyáltalán nem hozható összefüggésbe a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazással. Önmagában, az érvénytelen szavazásra való felhívás nélkül azokból nem derül ki, hogy a népszavazással kapcsolatos politikai véleményt kívánnak kifejezésre juttatni.

Mindemellett nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a plakátokon elhelyezett „szavazz érvénytelenül” felirat nem áll összhangban az Nsztv. 74. § és a Ve. 186. §-ának azon rendelkezésével, hogy érvényesen szavazni a válasz, azaz az igen vagy a nem feletti körbe írt, két egymást metsző vonallal lehet. Ezzel összefüggésben a Bizottság hivatkozik a Beadványozó által is felhívott, a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelv abbéli tartalmára, mely szerint a jogintézményekkel, így a kampányoláshoz való joggal célhoz és tartalomhoz kötötten élhetnek annak címzettjei. Csak az a joggyakorlás élvez törvényi védelmet és elismerést, amelyben a jogosultság formális előírásain túl annak valódi tartalma is felismerhető. A célhoz és tartalomhoz kötöttség pedig azt jelenti, hogy a kampányt folytatónak olyan magatartásra kell felhívnia, mely összhangban van a választójog gyakorlására vonatkozó szabályokkal. Ezek a szabályok ugyanis biztosítják a választópolgár számára, hogy a szavazás napján kifejezze arra vonatkozó véleményét, hogy támogatja, vagy nem támogatja a népszavazásra feltett kérdést.

Korábban éppen az Nemzeti Választási Bizottság döntött úgy, hogy a kormány “Tudta?” plakátjaival minden rendben van “a kampány szereplői jogosultak saját álláspontjukat, véleményüket tükröző kifejezések használatára. NVB szerint a kormány politikai véleményét fejti ki, azért, hogy a választópolgári akaratot befolyásolja. A kormány plakátjai az általa kezdeményezett népszavazással összefüggő politikai véleményét tartalmaznak, így az a politikai véleménynyilvánítás védelmi körébe tartozik A testület rámutatott arra is, hogy a kormány mellett mindazoknak, akik nyíltan vállalnak politikai szerepet, közülük is kiemelkedően a politikai pártoknak „minden lehetőségük adott arra”, hogy az általuk alaptalannak vélt megnyilvánulásokra felhívják a választópolgárok figyelmét.

Vagyis a kormány “Tudta?” plakátjai a kormány véleményét tükrözik, a Kétfarkú Kutya Párt “Tudta?” plakátjai pedig nem kapcsolódnak a népszavazáshoz.
Érted?

Megosztás