Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

A Professzorok Batthyány Köre is beszállt a kampányba

Mindig izgalmas, hogy a jobboldali értelmiség hogyan viszony az éppen aktuális kormányzati döntésekhez, tervekhez. A Professzorok Batthyány Köre a jobboldali értelmiség krémje, elég csak végignézni a taglistát. Az okos és kedves professzor urak és hölgyek pedig értékelték a kampányt és a népszavazást és beleálltak. Keményen.
Az elnökük, Náray-Szabó Gábor vegyészprofesszor az M1-en mesélte el, hogy “bár a kormány állításai a kampányban némileg leegyszerűsítőek, tendenciájukban kifejezik a valóságot.”

“Némileg” …
Egy kicsit pontatlanok a kampányüzenetek, de el kell menni és nemmel kell szavazni, mert különben …:

 

Azért biztos ami biztos kiadtak egy nyilatkozatot is:

Tudta-e, hogy az Európai Unió felelőtlen politikusai a népvándorlás kezelésében elkövetett balfogásaik terhét akarják szétteríteni egész Európán?
Tudta-e, hogy ezt hatalmuk jogilag kétes kiterjesztésével próbálják elérni?
Tudta-e, hogy Európa védelmében eddig Magyarország tette a legtöbbet?
Tudja-e, hogy a magyar példán egyre több európai polgár bátorodik fel és tér észhez? Hogy a mi népszavazásunk döntően befolyásolhatja a tagállamok és az EU központjának jövőbeli viszonyát?
Tudja-e, hogy Magyarország és egész Közép-Európa önvédelmi ösztöne a keleti inváziókkal szemben évszázadok alatt alakult ki, és ennek elfojtása mindig is végzetes következményekkel járhatott volna?
Legyen tisztában vele, hogy a népvándorlással szembeni kemény fellépés és a kampánykérdésekbe ágyazott leegyszerűsítő állítások ellenére az igazi menekültek befogadásra találnak Magyarországon! A kampány bizonyosan nem találkozik mindenki ízlésével, de ettől tekintsünk el!
Értsük meg, hogy a részvétel a népszavazásban sorsdöntő jelentőségű, és a helyes válasz: NEM!

Finom, mérsékelt értelmiségi vélemény … kesztyűben, fintorogva, de azért rábuknak.
Lépjünk túl az ízlésen, az proliknak ilyen üzenetek kellenek, mi, az értelmiség átlátunk ám ezen a szitán, ez van.

Ángyán József volt az egyedüli, akinek ezzel telt be a pohár és kilépett a Professzorok Batthyány Köréből.

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Professzortársak!

Egy erdélyi családi pihenésről hazatérve most olvastam az októberi népszavazással kapcsolatos belső vitát és az ennek „eredményeként” megszületett – számomra megdöbbentően szervilis, a megítélésem szerint önző és a keresztény értékrendtől messze távol álló (ti. aki egy szűk, bennfentes kört gazdagítva fizet, legyen bár haramia, jöhet, de a többi, menekülő nyomorultból nem kérünk) kormányzati álláspontra, valamint az ezt közvetítő ostoba és hazug propagandára is rálicitáló, csúsztatásokat és féligazságokat tartalmazó – sajtónyilatkozatot. Ez megerősítette azt a régóta érlelődő elhatározásomat, hogy a világról és benne a felelős értelmiség feladatairól alkotott, egymástól egyre távolodó, mára már paradigmatikusan eltérő véleményünk okán – szomorúan reménytelennek látván, és feladván az ezzel kapcsolatos belső vitát – kilépek a Professzorok Batthyány Köréből. Kérem ezért Elnök Urat, hogy nevemet a PBK tagjainak sorából haladéktalanul töröltetni szíveskedjék.
A kezdeti közös hiteket, reményeket és szép emlékeket is hordozó, együtt töltött évekért köszönetet mondva, a PBK-nak – mint magát felelős keresztény, nemzeti értelmiségi tömörülésként meghatározó körnek –, valamint tagjainak személy szerint is eszmélést és sok sikert kívánva, búcsúzó üdvözlettel:
Ángyán József

 

Megosztás