Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Barátok közt: Polt Péter felesége felügyelte két MNB-alapítvány pénzköltését

A főügyész felesége, Polt-Palásthy Marianna az elnöke a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány felügyelőbizottságának, a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány felügyelőbizottságában pedig a tag. De ugyanúgy felügyelőbizottsági tag a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt.-ben, amelyet a hat Pallas Athéné Alapítvány közösen hozott létre az új kecskeméti gazdálkodástudományi kar meg alapítására.
Polt felesége a jegybank személyügyekért felelős ügyvezető igazgatójaként havonta bruttó ötmillió forintot keres, ehhez jön még a három FB-tagságért járó tiszteletdíj.

“A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítványt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapította a Társadalmi Felelősségvállalás Program jegyében és egyben részét képezi a Közgondolkodási Programnak, melynek kiemelt célja a társadalomtudományok (főként a közgazdaságtan, pénzügyek és azok peremtudományai) területén tanulók támogatása.

Az Alapítvány célja egy olyan, oktatási-tudományos központ működtetése, amely a pénzügyi oktatás és a pénzügyi ismeretek széles körű terjesztését tudományos igényességgel és alapossággal biztosítja, továbbá a speciális bankszakmai szakemberek képzését és fejlesztését a meglévőnél magasabb szintre emeli, ezért indokolt a „Pallas Athéné Domus Scientiae” elnevezés.”

Nézzük, hogy a mi a feladata a felügyelőbizottságnak a  Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány rendelkezése szerint:

(1) A Felügyelő Bizottság:
a) köteles az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapító Okiratban meghatározott alapítványi célokkal;
b) vizsgálja az Alapítvány és a Kuratórium tevékenységét az éves mérlegbeszámoló és a könyvvizsgáló által elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján, és írásbeli jelentéseket készít a Kuratórium számára;
c) jogosult célvizsgálatot folytatni, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja;
d) jogosult a célvizsgálatok lefolytatásához külső szakértők igénybevételére;
e) jogosult az Alapítvány ügyeiről a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni, az Alapítvány üzleti könyveibe, irataiba betekinteni, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni; d) köteles az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámolni az Alapítónak.

És még:

(2) A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(3) A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásáról a Felügyelő Bizottság írásbeli véleménye alapján jogosult dönteni.

(4) A Felügyelő Bizottság elnöke vagy annak képviselője a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vesz.

Polt-Palásthy Marianna nemcsak az alapítvány ellenőrzéséért felel, de az alapítvány kuratóriumi ülésén is részt vesz, ahol a támogatási döntések születtek.

A támogatási szerződések listája.
Ötmillió forintot meghaladó szerződések listája.

És akkor most képzeljük el, hogy Polt Péter Legfőbb Ügyész úr nagyon alaposan átolvassa a 250 milliárdos stikli ügyében tett feljelentést, majd jóízűen megebédelnek a feleségével, egy kicsit beszélgetnek a munkáról, de amúgy semmi különös …
Mindig történik valami a családban, egyszer Tarsoly Csaba titkára csapja a szelet a lányának, aztán a feleség az MNB igazgatói állás mellett még 2 MNB-alapítvány és egy alapítványi cég gazdálkodását is ellenőrzi, Polt úrnak meg még focimeccsekre is járnia kell …

Ha tetszett a cikk

Előfizetőket keresünk – támogasd a munkánkat havi 1000 forinttal!

Adj 1%-ot az Átlátszónak, hogy megtudd, mire megy el az adód 99%-a!

Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.

Megosztás