Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

A GYODA és/vagy az Ideiglenes Biztonsági Határzár (“Kerítés”) környezeti hatásvizsgálata és létesítési engedélye

Közérdekű adatigényléssel fordultam a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, melyben kértem, hogy legyenek szívesek elküldeni a 175 km széles és 4 méter3 méter … 1,5 méter magas GYODA / Kerítés környezeti hatásvizsgálatát valamint a létesítési engedélyét.
Íme a hatásvizsgálat és az engedély:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Múlt héten Nagy Boldizsár, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékének adjunktusa úgy nyilatkozott a Népszabadságnak, hogy

a nyomvonalas létesítmények – mint amilyen például a határra tervezett drótkerítés – létesítés minden esetben környezeti hatásvizsgálat-köteles, amennyiben az adott létesítmény területfoglalása eléri a 3 hektárt. Az idegenrendészeti kerítés esetében a legszerényebb becslések szerint is 175 hektárnyi területfoglalásról van szó. A vonatkozó kormányrendelet alapján a környezeti hatásvizsgálat a tevékenység megkezdésének feltétele, vagyis anélkül a létesítési engedélyt ki sem lehet adni.

Maga a környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezethasználó – vagyis a beruházó – kérelmére indul, és az érintettek (lakosság, civil szervezetek) tájékoztatásával folytatódik, aminek érdekében többek között közmeghallgatást kell tartani. A közmeghallgatás időpontjáról hirdetményt kell közzétenni, legalább harminc nappal a meghallgatás időpontja előtt. A létesítmény hatásterületén élőknek, illetve az országos vagy a hatásterületen tevékenykedő társadalmi szervezeteknek joguk van ügyfélként bejelentkezni az eljárásba.

Sőt, mivel a Kerítés nyomvonala Natura 2000-es területeket is érint, ezekről Natura 2000-es hatásbecslést is kell készíteni.

Amennyiben a tervezett tevékenység, beruházás hatásterülete Natura 2000 területet érint és arra jelentős hatása lehet, akkor el kell készíttetni a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt. A hatásbecslési dokumentáció tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. mellékelte határozza meg. A Natura 2000 hatásbecslés készítése során a Natura 2000 terület jelöléséül szolgáló közösségi jelentőségű fajokra és élőhelyekre, valamint azok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatások becslését szükséges elvégezni. A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció önálló dokumentáció, nem része a környezetvédelmi engedélykérelmi dokumentációknak. Az engedélykérelmi dokumentációk (előzetes vizsgálati dokumentáció, környezeti hatástanulmány, egységes környezethasználati engedély kérelem) készítése során bebizonyosodik, hogy a tervezett tevékenység hatása jelentős a Natura 2000 területre, akkor az adott környezetvédelmi engedélyezési eljárásban szükséges elkészíteni és értékelni a Natura hatásbecslési dokumentációt.

A Védegylet amúgy pont emiatt perel.

Két adatigénylés is beadtam, Csongrád Megyei Kormányhivatalnak, egyet pedig az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek a Natura2000 hatásbecslési dokumentációt illetően.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal válasza érkezett meg, íme:

Screenshot_01230Ennyi.
Miért is lenne engedélyköteles?
Hiszem alig észrevehető, szinte belesimul a tájba …
Meg ugye a nemzet biztonsága mind felett.

Megosztás