Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Andre Goodfriend, a CÖF, és az a fránya jog

A Fidesz mellett Békemeneteket szervező, kommunista mókamesterek stílusában nyomuló CÖF által az elmúlt napokban celebrált komédiát egy jogász olvasónk már nem tudta szó nélkül hagyni.

“Ifj. Lomnici Zoltán a CÖF szóvivője, egyébként jogi végzettséggel rendelkezik és ügyvéd. A tegnapi, Andre Goodfriend feljelentésével kapcsolatos, és nagy visszhangot kapott ötletéért legalább két tárgyból kivágnák az egyetemről. Ugyanis a legalapvetőbb büntetőjogi és nemzetközi jogi ismeretek hiányáról tanúskodik. Persze a szakmaiság nem fontos, ha valaki a kormánypárt civil karjának lelkes szóvivője. A lényeg a politikai szolgálat.

A híradások szerint ifj. Lomnici Zoltán bejelentette, hogy a CÖF vesztegetés feljelentésének elmulasztása miatt tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen. Oka: Andre Goodfriend amerikai ügyvivő külföldi hivatalos személynek minősül, és ebbeli minőségében feljelentési kötelezettsége van korrupciós ügyeletekről való tudomásszerzés esetén, ezért át kellett volna adnia állítólagos bizonyítékait, amelyek igazolják, miért tiltottak ki hat magyar tisztviselőt. És mivel az ügyvivő többször elhagyta a nagykövetség területét az elmúlt időszakban, ezzel Magyarország területére lépett és a magyar jogszabályok hatálya alá került.

A hírre Goodfriend jelezte, hogy a CÖF-nek érdemes átolvasnia a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezményt, mert annak értelmében a diplomáciai képviselő mentes a fogadó állam büntető joghatósága alól. Erre már a köztévé tegnapi híradójában beolvasták, hogy a CÖF szerint ez elfogadhatatlan válasz, mert ezek szerint a diplomaták büntetlenül ölhetnek embert – bölcs és diplomatikus válasz. A mai reakcióban ezt írja a CÖF: “Bátor elhatározás lenne, ha Goodfriend ügyvivő úr követné az olyan külföldi diplomaták magatartását, akik az eljáró hatóságok tényfeltáró munkáját úgy segítették, hogy bűncselekményekkel kapcsolatosan lemondtak diplomáciai mentességükről.”

Itt megint baj van a nemzetközi jogi ismeretekkel, ugyanis olyan külföldi diplomata nem volt, aki lemondott volna a mentességéről, azon egyszerű oknál fogva, hogy ehhez nincs joga a már hivatkozott nemzetközi egyezmény alapján – azt csak a küldő állam teheti meg. (32. Cikk: A küldő állam lemondhat a diplomáciai képviselő joghatóság alóli mentességéről.)

Ennyit egyelőre a nemzetközi jogról, nézzük a büntetőjogi vetületét az ügynek. Rekonstruáljuk még egyszer: a CÖF szerint az ismeretlen tettes ellen tett feljelentést követően Goodfriendnek le kellene mondania a diplomácia mentességéről. De ha ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a CÖF, akkor miért kéne egy ismert embernek lemondania bármiről? Találunk ebben bármi értelmet, hacsak nem azt, hogy attól tart a CÖF, hogy ha nem ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést, akkor az még hamis vád is lehetne? Mi ez a gyávaság, uraim?

A félelem persze megalapozott, hiszen a Btk. 297. § (1) bekezdése szerint “Az a hivatalos személy, aki e minőségében hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy még le nem leplezett vesztegetést vagy vesztegetés elfogadását követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” Nem nehéz rájönni, hogy külföldi hivatalos személyre – ami egy másik fogalom, külön használja és definiálja a törvény – a tényállás nem vonatkozik, így külföldi hivatalos személy ezt a bűncselekményt nem követheti el.

Az más kérdés, hogy a Btk. alapján egy amerikai diplomata külföldi hivatalos személynek minősül-e, annak meghatározása ugyanis a Btk. alapján a külföldi államban jogalkotási, igazságszolgáltatási, közigazgatási vagy bűnüldözési feladatot ellátó személy. Ezek közül egy diplomata esetén egyedül talán a közigazgatási feladat ellátása jön szóba, de ezen jó nagy vita lenne a tárgyalóban – ha érdekes lenne ez a kérdés. De nem az, hisz külföldi hivatalos személy esetén az előbbi bekezdés alapján nem merülhet fel vesztegetés feljelentésének elmulasztása.

Végül az utolsó értelmetlenség a CÖF álláspontja kapcsán, hogy aszerint az amerikai ügyvivő akkor lépett Magyarország területére, amikor kilépett a nagykövetségről. Tehát a CÖF szerint a nagykövetség területe az USA-hoz tartozik, nem Magyarországhoz. Emberek, nem is kell repülőre szállni, ha az Egyesült Államokba akarunk utazni, elég a Szabadság térre elsétálni!

Valójában természetesen a Szabadság tér 12. szám Magyarországhoz tartozik. Persze ha a CÖF hadat üzen majd az Egyesült Államoknak, ez még változhat.”

Megosztás