A Liberális Internacionálé egykori alelnöke belerúgott még egyet a liberalizmusba

A liberális társadalomszervezési elvekkel, módszerekkel szakítani kell. Liberális állam helyett nemzeti államot kell szervezni, amely nem egyének halmaza, hanem egy közösség, amelyet fejleszteni és erősíteni kell, ilyen értelemben illiberális állam épül Magyarországon.” – mondta tegnap Orbán Viktor Tusnádfürdőn. 

Döglött oroszlánba nem illik belerúgni, van még liberalizmus Magyarországon? Ja, van, Fodor Gábor ….
Az SZDSZ sikeresen megsemmisítette, így nem látom, hogyan lesz a 2014-2018-as ciklus Nagy Ellensége a liberalizmus. Mert ezt vázolta fel a kormányfő, az ellenségeket: a civilek meg a liberalizmus. Ellenségek pedig kellenek, ellenségek nélkül Orbán nem tud politizálni, nem tudja a tábort egybetartani. Ha nincs ellenség, nincs összezárás, ha nincs ellenség, nincs békemenet. Ha nincs összezárás, akkor kifecsegés van, egyéni érdekek kerülnek előtérbe, az meg a vég kezdete. Pedig én emlékszek egy jóvágású, fiatal, agilis fiatalemberre, aki 8 évig tolta a liberalizmus szekerét hazai és a nemzetközi színtéren is.

Az MTI archívumából válogattam.

portre1_n

1992. január 31.
A Fiatal Demokraták Szövetsége Pécsett rendezi negyedik kongresszusát. A háromszázötven küldött mellett hatvan külföldi politikus is részt vesz a kongresszuson. A meghívottak között van Otto Lambsdorf, a Német Szabaddemokrata Párt vezetője, a Liberális Internacionálé elnöke, aki beszédet is mond abból az alkalomból, hogy a kongresszus megvitatja a Fidesz csatlakozását a Liberális Internacionáléhoz.


1992. február 8.

A Fidesz negyedik kongresszusa szombaton ellenszavazat nélkül elfogadta a pártnak a Liberális Internacionáléhoz való csatlakozását kezdeményező javaslatot. A plenáris ülés a nagy többség igenlő és tíz küldött tartózkodó szavazatával úgy határozott, hogy a világ hatvan liberális szellemű pártját tömörítő nemzetközi szövetségbe teljes jogú tagként való felvételét kéri a Fidesz.

A kongresszus döntését a plénum előtt mondott beszédében üdvözölte Otto von Lambsdorff, a német Szabaddemokrata Párt és a Liberális Internacionálé elnöke is. Mint mondotta, a liberálisok a kommunista rendszerek összeomlása után sem hihetik azt, hogy a demokrácia, a szabadság és az emberi jogok problémája e térségben megoldódott, mert a nacionalizmus, az idegengyűlölet és az antiszocializmus halottnak hitt szellemei is újraéledtek, ami azt a veszélyt hordozza, hogy a rendszerváltásokkal a baloldali és jobboldali extrémizmusok keverékeként kialakuló új totalitarianizmus fészkei is létrejöhetnek.

Otto von Lambsdorff hangsúlyozta, hogy a Fidesz-konferencián való megjelenése nem jelenti az SZDSZ-hez fűződő jó kapcsolatok gyengülését, s örömét fejezte ki, hogy Magyarországon a liberalizmusnem egyetlen politikai párt privilégiuma.

A beszédet követő sajtótájékoztatón Orbán Viktor kijelentette, hogy a Liberális Internacionáléhoz való csatlakozással hosszú távra véglegesítették a Fidesz eddig is nyilvánvaló nyugat-európai pártpolitikai orientációját. Orbán Viktor szerint térségünkben egyedül Magyarországon jelenthetnek komoly alternatívát a liberálisok a jelenlegi konzervatív kormányzattal szemben, s amennyiben a Fidesz-t októberben felveszik a Liberális Internacionáléba, aktív szervező szerepet vállal e régióban az itt jelentkező sajátos problémákra adandó liberális válaszok kidolgozásában. A párt az internacionáléban a liberalizmus számára fontos, pragmatikus – menekültügyi, emberi jogi kisebbségi és a gazdasági szabadsággal kapcsolatos – kérdésekkel foglalkozik majd.


1992. szeptember 2.

A Liberális Internacionálé teljes jogú tagja kíván lenni a Fidesz. A nemzetközi szervezet szeptember 3-án, csütörtökön a németországi Mainz városában kezdődő kongresszusán tárgyalja a fiatal demokraták belépési kérelmét.  A liberális pártok és szervezetek nemzetközi találkozóján részt vevő Fidesz-delegációt Orbán Viktor vezeti, aki pénteken a közép- és kelet-európai liberális perspektívákról tartandó fórumon várhatóan beszédet is mond.
A Liberális Internacionálé deklarált célja a szabadelvűség általános nemzetközi elfogadtatása, a személyes szabadságon alapuló társadalmi fejlődés, a személyes felelősség és a szociális igazságosság előmozdítása. Úgy ítéli meg: a politikai szabadság elválaszthatatlan az anyagi jóléttől – a gazdasági elnyomás a politikai szabadság megszűnéséhez vezet – és csak azt a gazdasági rendszert fogadja el, amely támogatja az egyéni kezdeményezést.” A fórum szerint a szabadelvűség alkalmazkodás a fejlődés irányvonalához, s el kell utasítani minden szélsőséget, amely a szabadság félremagyarázásából származik.


1992. szeptember 4.

A Fiatal Demokraták Szövetségét (Fidesz) pénteken, a kelet-közép-európai térségből elsőként, teljes jogú tagként felvették a több mint hatvan pártot és csoportot tömörítő Liberális Internacionálé (LI) teljes jogú tagjai közé. “A Fidesz-re még nagy politikai jövő vár Magyarországon” – közölte délutáni sajtóértekezletén a LI elnöke, Otto Lambsdorff.
Még a nyugodt szigetnek tartott Magyarországon is egyre erősebbé válnak a nacionalista, fundamentalista, szélsőjobboldali csoportok a kormányzaton belül, s manapság reális esélye van annak, hogy ezek a csoportok becsúsznak a kormánypárt centrumába, és ellenőrzést gyakorolnak felette. A Nyugat megosztott azzal kapcsolatban, hogy mi is legyen a válasza ezekre a fejleményekre. Az európai és a világintézmények lebénultak.” véleledett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője a Liberális Internacionálé idei – ezúttal 45. – éves kongresszusán. Orbán Viktor kijelentette, hogy a térségben Szlovénia után Magyarország lehet a második ország, ahol egy liberális párt kormányra jut.


1992. szeptember 5.

Orbán Viktort, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetőjét a Liberális Internacionálé egyik alelnökévé választották, a nemzetközi szervezet szombaton Mainzban véget ért 45. Kongresszusán.


1992. szeptember 6.

A jövő év őszén Székesfehérvárott tartják a Liberális Internacionálé közgyűlését a Fidesz meghívására – jelentette be Szájer József frakcióvezető-helyettes vasárnap este a repülőtéren rögtönzött sajtótájékoztatón.


1993. január 18.

Szájer József sürgette, hogy a Liberális Internacionálé mielőbb zárja ki a szervezetből a Jörg Haider – a nacionalista kijelentéseiről híres osztrák politikus – nevével fémjelzett Szabadságpártot. – Ezt azért kell mielőbb megtenni – hangsúlyozta a Végrehajtó Bizottság fideszes tagja -mert a liberális elvekkel nehezen egyeztethető össze az FPÖ által kezdeményezett külföldi- és idegenellenes népszavazás, amely sérti a genfi nemzetközi konvenciót is. Orbán Viktort, a Liberális Internacionálé alelnökét a Végrehajtó Bizottság római ülésén beválasztották a szervezet szűkebb, tíztagú vezetőségébe.


1993. november 26.

A liberális világmozgalom történetében mérföldkőnek számít a budapesti konferencia; a világ minden tájáról összesereglett küldöttek ugyanis most első alkalommal választották tanácskozásuk színhelyéül egy kelet-európai ország fővárosát.
A találkozó címére utalva – “Rajtunk a sor” – Orbán Viktor megjegyezte: lehetőséget lát arra, hogy Szlovénia után Magyarország legyen a második ország a térségben, ahol liberális erők alakíthatnak kormányt.


1993. november 28. 

“A budapesti liberális világkonferencia nem a magyar liberálisok, hanem egész Magyarország számára volt jelentős esemény” – hangsúlyozta a tanácskozás mérlegét megvonva vasárnap este Orbán Viktor. A Fidesz elnöke úgy értékelte, hogy a tanácskozás sikeres volt és remélhetőleg hozzájárul Magyarország kedvező képének erősítéséhez. A fideszes politikus leszögezte: a tanácskozás jelentős szellemi, erkölcsi és politikai támogatást nyújtott a Fidesznek és az SZDSZ-nek, amely ugyancsak hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövő évi választásokon sikerrel szerepeljenek.


1995. január 20. 

A Liberális Internacionálé (LI) Belfastban folyó vezetőségi ülésének pénteki napján újraválasztották a szervezet legszűkebb vezetőségét, az úgynevezett “bürót”. E tizenegy tagú elnökségnek ismét tagja lett Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, aki – mint az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta – az LI legfelsőbb operatív vezető szervének egyetlen kelet-európai résztvevője.


1996. június 9.

A hollandiai Noordwijkban tartotta idei kongresszusát a Liberális Internacionálé, amelyen magyar részről a Szabad Demokraták Szövetsége részéről Eörsi Mátyás, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke és Haraszti Miklós vett részt, míg a Fidesz- Magyar Polgári Pártot Orbán Viktor pártelnök és Németh Zsolt alelnök képviselte.


1997. november 30.

“Közép- és Kelet-Európában a politikai választóvonal nem a konzervatív és kereszténydemokrata, illetve a liberális és szociáldemokrata erők között húzódik, hanem a volt kommunista, illetve a nem kommunista múltú erők között” – mondta vasárnap a Liberális Internacionálé oxfordi kongresszusán Orbán Viktor Fidesz-MPP-elnök.
Az 50. évfordulós oxfordi kongresszus zárónapjának plenáris ülése egyebek mellett azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy van-e jövője a liberalizmusnak a harmadik évezred Közép- és Kelet-Európájában. Orbán Viktor felszólalásában kifejtette: ez a kérdés még nem dőlt el. Csak akkor fog eldőlni, ha a liberális politika választ tud találni azokra a problémákra, amelyek egyébként “nem klasszikus témái a liberalizmusnak”. Ezek közé tartozik a közép-európai kisebbségek problémája, s ezzel összefüggésben az a kérdés, hogy a térségbeli liberális pártok választ találnak-e arra, miképp lehet az egyéni szabadságot a kollektív jogokkal összeegyeztetni. 


1999. február 28.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke tartja a Liberális Internacionálé(LI) szerdán kezdődő kétnapos brüsszeli kongresszusán a megnyitó beszédet. Orbán Viktor rámutatott, hogy a kelet-közép-európai rendszerváltások sikeréhez szükség volt a liberális gondolkodás megújítására. A rendszerváltó országok kormányainak kulcsfeladata ugyanis egy nem tipikusan liberális kihívás, egy új állam építése volt. A sikert igazolja, hogy ma a kelet- és közép-európai térségben négy államban – Észtországban, Lettországban, Szlovéniában és Magyarországon – vezető és további kettőben – Szlovákia és Románia – jelentős koalíciós szerepet töltenek be a szabadelvű pártok.
“A térség sok országban már a posztkommunizmus is véget ért. Magyarországon ez a liberalizmus megújulásával volt lehetséges” – szögezte le a miniszterelnök. A megújulás elemei közé sorolta az értékek világossá tételét, az egyéni szabadság és a jogérvényesítés határának megtalálását, a kábítószerrel és a bűnözéssel szembeni fellépést, valamint a családi értékek, a nemzeti hagyományok és a kulturális örökség megőrzésének törekvését.


1999. december 4

Orbán Viktor, a Fidesz-Magyar Polgári Párt elnöke szombaton Helsinkiben részt vett a Liberális Internacionálé (LI) Bureau-jának, az LI legszűkebb döntéshozói testületének szokásos évi ülésén.


2000. július 7.

Otto Lambsdorff, az Európai Liberális és Radikális Demokraták (ELRD) szövetségének elnöke csak a magyar sajtóban közölt hírekből értesült arról, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Párt átlépését fontolgatja a Liberális Internacionáléból a konzervatív erőket tömörítő Európai Néppártba, jóllehet hónapokkal ezelőtt szerinte már történtek “bizonyos célzások” arra, hogy a Fidesz vezetősége ilyen lépést mérlegel.
“Megértem a párt belpolitikai törekvéseit, amelyekről nemrég hosszú beszélgetést folytattam Orbán Viktorral berlini villámlátogatása alkalmával. A dolog rendben is van, csak azt nem értem, miért kell ehhez átlépni a Liberális Internacionáléból az Európai Néppártba”.
Nem kérdés, hogy nemzetközi vitára lehet számítani, különösen annak fényében, hogy Orbán Viktor, az LI alelnöke a szervezet legutóbbi brüsszeli közgyűlésén ízig-vérig liberális beszédet mondott, amely általános tetszést aratott. Sokan fölteszik majd a kérdést: vajon mi változott meg?” – mondta Lambsdorff.


2000. október 25.

Várhegyi Attila országos választmányi elnök képviseli a Fideszt a Liberális Internacionálé (LI) csütörtöki és pénteki ottawai kongresszusán, ahol a párt hivatalosan kilép a nemzetközi szervezetből. 
A Fidesz kilépése nem jelenti azt, hogy bármiféle szakadásról vagy elfordulásról lenne szó, hiszen az Európai Néppárt és az Európai Liberális Párt frakciója koalícióban tevékenykedik az Európai Parlamentben. A Fidesz és a kormány programjában a liberális elvek mellett megtalálható keresztény és konzervatív értékek megkövetelik, hogy hivatalossá tegyük a kapcsolatot az Európai Néppárttal” – nyilatkozta Várhegyi Attila


2000. október 28.

A Liberális Internacionálé (LI) ottawai kongresszusán tudomásul vette a Fidesz kilépését a szervezetből, de annak okait a csütörtöki végrehajtó bizottsági ülés résztvevői elfogadni nem tudták. – Közölte Eörsi Mátyás. LI alelnöke, Lord Alderdice azt mondta, “minden országban jelentkezik olyan kihívás, hogy egy párt a szavazatok növelése érdekében hátat fordítson elveinek. A Fidesz úgy döntött, hogy elveit és meggyőződését is kész feladni a választási siker érdekében, de ebben nem számíthat semelyik liberális párt támogatására sem.

 • szorokin

  élő, eleven, embernek látszó szélkakas.

  A történelem nem jó/megfelelő, (ismét) át kell írni! (alapidea: 1984)

 • János Varga

  “egy jóvágású” ja csak rossz helyen van a vágás……

  • Tamas Kalman

   kicsit feszul mar a tokaja korul az ing amugy is, lassan egybenyakukent vegzi.

 • http://444.hu/ Al Bundy

  Jó cikk.

  Orbán mindig ott nyüzsgött ahol pénzt szimatolt és hatalmat.
  Egyszer vissza kellene vezetni a munka világába.

 • Bal

  Az, hogy valaki nem ugyanazt mondja, mint 14 éve, az leginkább pozitívan minősíti. Pont az volt a mondandója lényege, hogy történt azóta pár dolog, ami miatt újra kell gondolni. Más kérdés, hogy vitatható következtetésekre jutott.

  • St. John Smythe

   20 éve is balliberális voltam meg most is. Egy két dologban megváltozik az ember véleménye, de a komplett világlátása? Orbán a legapróbb kérdésben is az ellenkezőjét mondja, mint korrában. Egyetlen egy dolgot nem találsz, amiben ugyanazt mondja. Ráadásul ez az ország 1000 éve a Nyugat felé igyekszik, erre ő most kitalálja, hogy mégis Keletre van a helyes irány. 600,000 magyar ember mégse Záhonynál hagyta el az országot.

   Ennek a palinak a hatalmon meg a pénzen kívül semmi nem fontos, azt mondja, amit a többség hallani akar. Semmilyen vitára nem hajlandó, ő csak kinyilatkoztatni szeret, de vitában nem tudja megvédeni az álláspontját.

   • Tamas Kalman

    akitol orban viktor fel (usa, eu, zsidok, liberalizmus, demokracia) az az en baratom. orban viktor felelmei az en almaim.

  • Ivan Bliminse

   Ja, ha aktuálpolitikai kérdésekről van szó.
   Itt ellenben ideológiát, vallást vált kétévente…

   14 éve a szabadságot, jogállamot tartotta (hivatalosan) a legfontosabb értékeknek. Innen elmozdult az erős(autoriter) ország, a nemzeti (sokkal inkább xenofób) politika felé. Odáig hogy már nem először jelenti ki nyilvánosan, hogy célja a demokrácia helyett “alternatív” berendezkedést kialakítani.
   Ezt hogy lehet pozitív változásként értelmezni?

   • Bal

    Nem ezt mondta. Liberalizmus nem egyenlő demokrácia, Orbán egy demokratikus, de nem mindenben liberális államról beszél.

    Szerintem egy politikusban az pozitív, hogy gondolkodik, és képes alkalmazkodni a körülményekhez. Így változó véleményért nem ítélek el egyet sem, pláne, ha az indokait is világosan elmagyarázza. Legfeljebb ha nem tetszik az új véleménye, nem szavazok rá.

    • Ivan Bliminse

     Valóban. Egy korábbi mondatára utaltam, amikor azt találta mondani, hogy “van még a demokrácián túl más államforma, reméljük, hogy nem leszünk kénytelenek bevezetni”.

     Nem, ő egy mindenben illiberális, szabadságellenes államról beszél. Húdejó.

     Ebben egyetértenénk. Jó lenne ha gondolkodnának.
     Alkalmazkodni a körülményekhez az, hogy 14 éve nyugdíjat/adót/akármit kellett csökkenteni, most meg növelni.
     Ideológiát cserélgetni nem a körülményekhez alkalmazkodás (egyszer liberálisok vagyunk, meg térdre csuhások; 10 év múlva meg liberális összeesküvés folyik ellenünk, és keresztény ország vagyunk), az kérlek kőkemény populizmus.

     Ha szándékosan mosod össze a kettőt, akkor hagyjuk, nem fogjuk meggyőzni egymást. :)

    • Pál Gorka

     Tévedésben vagy, ifjú barátom: liberális demokrácia = parlamenti demokrácia. Az emberi jogok biztosítása, a hatalom fékeken és ellensúlyokokon keresztül történő ellenőrzése, korlátozása, a sajtó, a vállakozás szabadsága és még sok egyéb liberális vívmány. Ezekről lemondani, ezeket korlátozni az autoriter diktátorok eszköze, nem egy bármilyen jelzővel illetett demokráciáé.

    • SirTocy

     A probléma az, hogy azt mondta, szeretné Oroszországot, Törökországot, Indiát, Kínát követni. Meg lehet nézni, ott milyen alternatívái vannak a “nem liberális” demokráciának. Hogy elítélendő-e az, ha valaki az idő múlásával megváltoztatja a véleményét? Nem, dehogy. A probléma az, hogy Orbánnál ez egyértelmű szélkakaskodásba csapott át. Addig kellett neki a liberalizmus, amíg azzal nyert választásokat, most pedig azért kell neki a pártállam a kínai meg orosz “demokráciák” mintájára, mert most azzal tudna a hatalomban maradni. Ez nem a vélemények és meggyőződések alapos megfontolás utáni megváltoztatása, hanem annak bebizonyítása, hogy sosem volt semmilyen meggyőződése, azon kívül, hogy szerinte neki mindenképp az ország élén a helye, ha tetszik ez az embereknek, ha nem.

     • Bal

      Ha már ekézed, tényleg érdemes lenne elolvasni a szöveget és értelmezni. Itt van ez a rész:

      http://mno.hu/tusvanyos/orban-viktor-teljes-beszede-1239645?oldal=2

      Semmi olyat nem mondott, hogy szeretné ezeket az országokat követni. Azt mondta, a nyugati elemző közösségekben sztárolják ezeket az országokat, mert szeretnék megérteni, mitől sikeresek. Még csak nem is sugall többet annál, mint hogy lehetnek olyan megoldások ezekben az országokban, amelyeket érdemes lemásolni.

      [ Más kérdés, hogy OV félig megemésztett és kihányt zöldségeket beszél: ezek az országok csak nagyon féloldalas sikereket tudnak felmutatni, ami főleg épp annak következménye, hogy a korábbi opresszív rezsimjeik engedtek egy kis liberalizmust. Ezekből a példákból pont azt lehet deriválni, hogy a liberalizmusnak nincs alternatívája. ]

   • Tamas Kalman

    ugy dontott, hogy nem tanitani fogja a parasztokat (liberalizmus), hanem kiszipolyozni oket olcso trukkel (nemzeti-keresztyenizmus)

  • Horizont

   Jó a neved, de csak balkezes lehetsz baloldali érzelmű tuti nem :) Fiatal is lehetsz és olvasom, hogy Londonban élsz! Ismered azoknak a szavaknak a fogalmát, hogy gerincesség, jellemesség, eskümhöz hűség stb.?? Tehát az pozitívum neked, mert nem azt mondja amit 14 éve? Nem 14, hanem 25 éve is mást mondott. Mindenki változik az évek során!Ez természetes. Az alapok nem változnak! Normális esetben. Itt az alapokat kiásta Viktorunk és újat csinált magának! Szarból.
   Vitatható következtetésre jutott???? Ő Magyarország miniszterelnöke, nem a sarki kocsma törzsvendége…..Orbánnak nagyon komoly problémái vannak! Nem kell ehhez szakembernek lenni, hogy meglássuk! Beteg elme!

   • Tamas Kalman

    nincs igazad, orban elvei valtozatlanok: “minden hatalmat nekem, mindenki mas fogja be a pofajat es le van szarva”

    • Horizont

     Nem mindig volt ilyen….

     • Tamas Kalman

      amíg nem volt megrészegedve a hatalomtól, addig nem látszott rajta. a hatalom kihozta belőle mindazt ami csak csírázott benne sokáig.

  • a_tom

   Van olyan hogy megváltozik az ember véleménye, világlátása. (Azok kiléptek a pártból vagy átléptek másikba.) De hogy egy szervezetben az emberek 99%-ának pontosan egyszerre ugyanúgy változik meg, az színtiszta elvtelen köpönyegforgatás.

   • Ivan Bliminse

    Itt az igazság!
    Hány fidesz-alapító lépett ki a pártból, amikor orbán magáévá tette?
    És a mostani ámokfutásuk alatt hány fideszestől hallottunk hány gyomorforgató dolgot? Ángyán, Hadházy, a kubatov-listás tag?

    És igazából náluk se az ideológia változott. A párt változott.
    Azért az ember (valami jelentősebb esemény nélkül) viszonylag ritkán vált világképet…

   • Bal

    Valóban nem lenne túl hiteles, de nem tudjuk, hogy ezzel a kis beszéddel hányan értenek egyet valóban a fideszen belül. Másrészt azt se tudjuk, hogy a tagság vajon kínzó vajúdás után ugyanazt szülte-e meg, mint OV, vagy csak közel akarnak maradni a fazékhoz, így elfogadnák azt is, ha holnap már Óceániával állunk hadban.

    De a cikk nem a fideszről szól, a cikk OV-ról szól, és azt sugallja, hogy milyen csúnya dolog, hogy mást mond, mint régen.

    • nevetőharmadik

     Azt, hogy valójában hányan értenek egyet vele, azt nem tudom neked megmondani, de azt, hogy hányan mondanák nyilvánosan, hogy egyetértenek vele, azt itt helyben megmondom neked: az összes.

    • The Hanged Man

     Akkor se gondolta komolyan, csak büdös volt a munka.

   • The Hanged Man

    Ha a köcsögség vagy az elvtelenség büntethető lenne, akkor se lenne semmi, mert fideszes a főügyész.

 • sztrapacska

  Fasiszta
  Illiberál-
  Demokrata
  Együtt(?)működők(?)
  Szervilissége

 • épészmérnök

  Korrekt összefoglaló, talán jó lesz valamire. Egyébként pedig nem a liberális demokráciába rúgott bele, hanem Magyarországon megszüntette a liberális demokráciát. Mecsoda különbség…

 • Fauna

  Én még a telefonomat sem bíznám rá…

 • Minorkavidor

  Én arra is emlékszem, hogy miután felvételt nyert a Liberális Internacionáléba világgá kürtölte, hogy ő a testület alelnöke. Erre az egyik SZDSZ-S annyit jegyzet meg, hogy minden tagpárt elnöke hivatalból alelnök.
  Most is (még) alelnöke az Európai Néppártnak, csakhogy ott is van vagy 10 alelnök, igaz ott a tagpárt vezetője nem lesz a Néppárt alelnöke. De az tény, hogy az alelnökök közül többen is pártjuk vezetői is egyuttal.

  • Szilágyi Imre

   Rosszul tudod, elvtárs. Orbán nem alenöke a Néppártnak. Lemondott.

   • Júlia Major

    most már a kereszténydemokrata internacionale alelnöke a géniusz o.O

 • Szilágyi Imre

  Gyenge cikk. Már a felvezetés erős csúsztatás. A liberális államszervezést összekeverni azzal, hogy Magyarországon nincs is liberális párt, baromság. Jellemző Vastagbőr elvtárs szellemi színvonalára. Békasegge.

  • jómunkásember

   “Jó”olvasni téged Imre.Hogy nem olvastad el,az biztos.Neked-mint hű kutyának-csak annyi jött le hogy”báncsák a gazdit”.Te lennél az a gyalogparaszt rajogó,ki lelkes nyálcsorgatással reagál minden mutatványra,ami a póráz másik végén történik.Emlékszel még te…hogy 94-ben tizdeken múlott hogy majd’hogy kiesett(ó istened)Viktor.Na oszt mi történt.Augusztusban meg mán az első sorban ájtatoskodott a Szt István napi körmeneten-emlékszel?Ja tényleg békasegge vagy a -békameneté.

  • Milton Gray

   Arról nem is beszélve, hogy a nem a liberalizmus értékeit vitatta Orbán, csupán azt mondta ki, hogy a liberális államberendezkedés nem képes megvédeni sem a nemzetet, sem az egyént, ezért hatékonyabb elveket kell alkalmazni.
   A legdurvább és legidiótább megnyilatkozása éppen a fő liberátornak Debreceni Józsefnek adatott meg aki olymposzí magasságokból fejezte ki azon agyrémét, hogy a Demokrácia vagy liberális vagy nincs!
   No! Ez a kezelés alapja a pszichiátrián!

   • jómunkásember

    Avagy-mondjuk-nem ar rácsnak az értékét,használhatóságát vitatta,henem hogy ki van belül is ki kivül.Te bezártad magad rendesen,és most magyarázod hogy miért jó.És mi lenne a hatékonyabb.?A Kedves Vezetőnél,hogy ide lét oszt kuss,molekuláris szinten(ahol te élsz meg én)tövig rabolni,aki nem tartozik a slepphez,vagy uszitani és nyomorban tartani akit lehet..Mer’az olyan hazafias.

    • The Hanged Man

     Csak el ne feledd bekajolni, hogy a Kedves Vezetőnek semmi köze az adóidhoz, hanem judeo-bolsevik-plutokrata-kozmopolita-gimnazista nemzetközi karvalytőke hozza az adótörvényeket!

     • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

      Maradj meg hitedben, akkor egész addig boldog leszel, míg éhen nem halsz :)
      DDD
      Mármint látom, hogy ironikusan írtad, úgyhogy nem Neked szólt, hanem Milton Gray-nek.

    • Milton Gray

     Már megbocsáss,de valahol úgy tűnik elbeszélünk egymás mellett. Mondok példát!
     Az EU 2008-as cukor válságát az okozta, hogy a dél-Amerikából és afrikából beáramló nádcukor mennyiségét az európai cukoripar védelmében megpróbálta korlátozni,Csakhogy a liberális eszmék alapján született és az EU által is aláírt szabadkereskedelmi egyezmény tiltja az ilyen korlátozást! Mit tehettek Brüsszelben, milliárdokat fizettek termelőknek és feldolgozóknak a kapacitásuk leépítéséért, valamin milliókat az előbb említett szerződés megsértésének büntetéséért. Csakhogy kína brókerek állítólag stratégiai okokból felvásárolták a dél-amerikai cukor készletek nagy részét, így amikor 2009-ben az aszály és árvizek pusztította dél-amerikai ültetvényeken alig fele termett a szükségletnek, Európa cukorgyártás és cukor nélkül maradt, mindaddig amíg az állítólagos stratégaiai készleteket a kínaiak e kontinensen szép felárral piacra nem dobták.
     Nos akkor lett az addig 130-150Ft-is cukor hazánban 350-400 Ft körüli és még a nagy áruház láncok is csak kvótákban adták lakossági felhasználásra is!
     S ha belegondolsz dél-Európa mezőgazdasága pontosan így járt. Nem véletlenül az ipari országok vészelték át leginkább a válságot! Gyakorlatilag a liberális beállítottságú EU feladta a déli országok érdekeit.
     És így van ez sok más tekintetben is.A liberalizmus eszmerrendszere ugyanolyan rendszerszintű hibák halmazát tartlamazza mint a kommunizmusé! Az ember lényének alapvető tulajdonságait hagyja figyelmen kívül!
     És nem tudom, hogy van e jobb, de az biztos, hogy egy eszem kizárólagossá tétele több kárt okoz közösségeknek mint ami hasznot jelenthet!

     • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

      Maradj meg szépen a hitedben a “cukorválságot illetően is”!!!
      Jó ez így Neked!
      Az meg nem tűnt fel a kis agyadnak, hogy amikor anno Magyarországon 350-400 Ft volt a cukor kilója, akkor Németországban a FELE volt, PEDIG NÉMETORSZÁG UGYANÚGY AZ EU tagja, mint Magyarország!!!
      Értelmes magyar üzletemberek akkor törték le Magyarországon a cukor árát, merthogy Németországból importáltak!!!
      Erre varrjál gombot!
      Azt meg nem tudod, hogy Dél-Európában mennyit dolgoznak, mondjuk egy átlag magyarhoz, vagy egy átlag némethez képest! Ezt én tudom, mert itt élek! :) Ha nem is az EU-n belül. TI PÉLDÁLÓZTOK, hogy Dél-Európában mekkora csőd van???
      Igen egy átlag olasz, vagy egy görög, vagy egy spanyol sokkal rosszabbul él, mint néhány éve! DE EGYIK SEM CSERÉLNE EGY ÁTLAG MAGYARRAL!!!

      Ez Neked a liberalizmus kritikája??? Jót nevettem ma is :)

     • Milton Gray

      Jani haverja!! Mielőtt rá fagy a nagy arcodra a vigyor olvassgass!
      Hazudozni tények nélkül fikázni másokat kibaszott nagy inteligencára vall!
      Kár, hogy nem mindenki a te liberanarchista szinteden tenyészik!
      Azért minimálisan elvárható lenne, hogy ha bele böfögsz egy témába legalább a környeztével kapcsolatban informálódj egy kicsit!
      http://www.agroland.hu/?hir=6277
      Ja, hogy Németországban olcsóbb volt a cukor! De kurva nagy igazság, Ennek a linknek a folytatásában megtalálod annak okát is, bár csak relatíve lett olcsóbb náluk is. Viszont az elbaszott EU-s cukoripari reform legnagyobb nyertese 2009 tavaszára a németek lettek, aztán ugyanennek az évnek az őszétől az egész kontinens meghasalt! A kurva nagy liberális kereskedelmi szabadság oltárán!!!
      Úgy hogy keresd meg Fodor Gabriellát,vagy a Kókadt János aki valszeg a haverod és hülyitsd őket.+

     • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

      Na most akkor az én véleményem:
      Szerintem az egész EU kollektivista, és köze sincs a gazdaságának a liberális (helyesebben libertarius) gazdaságpolitikához! Az nem liberális gazdaságpolitika, ha az állam mindenbe beleavatkozik!!!
      Magyarország meg még kollektivistább (szinte már kommunista), így minden egyes hülye kollektivista intézkedéssel még nagyobbat szív, mint pl. Németország!
      Az, hogy a cukor drága lett, az azért van, MERT AZ ÁLLAM TÁMOGATÁST ADOTT a cukoripar leépítésére, és tetejében VÉDŐVÁMOT alkalmaz pl. a brazil cukorral szemben!!! E kettő együttes hatása az, hogy a piac nem tud kiegyenlítődni! Mert beleszól a rohadék államvezetés a piacba mind az EU vezetése, mind az EU-n belül még pluszban a magyar kormány is!!! Egyik nagyobb hülyeségeket csinál, mint a másik!

      Én elköltöztem a komplett EU-ból, mert kollektivista társadalomban nem vagyok hajlandó tovább élni. Itt sokszor brazil cukrot veszek. Tudod mennyibe kerül most a brazil cukor kilója a boltban itt???
      Kapaszkodj meg! Átszámolva 170 Ft kilója!!!

      A brazilok meg egészen biztos, hogy ide csak úgy puszira olcsóbban adják ugye??? DDD Nem kisbarátom, a brazilok ide se adják olcsóbban a cukrot, csak hát itt nem kell kifizetni az EU-s védővámot a cukorbehozatalnál!

      Szóval akkor böfögjél hülyeségeket, hogy miért drága a cukor, amikor értesz is valamit hozzá :)

      Azon kívül nehogy azt hidd, hogy ha lenne cukoripar Magyarországon, akkor olcsóbb lett volna a cukor! Ugyanolyan drága lett volna! Azon egyszerű oknál fogva, hogy a magyar termelő sem lett volna hülye olcsóbban adni, hiszen az EU-ban legalább a belső piac szabad, eladta volna máshova drágábban.

     • jómunkásember

      Már megbocsáss,de hamar lecsorgott a Kedves Vezető világértelmezése,a defenderek agyába.Tehát ha a kivitelben haszon van,akkor liberalizmus,de ha nekünk kell fizetni akkor”az ember lényének alapvető”stb.Látod a keresztény moráletika sem egyezik a zember lémyével-Te is több olyan esetet tudsz,amikor hibáztál,meg a hívek is,oszt mégis összeegyeztethető”az ember alapvető”stb.Nem mintha az átkos liberóság avagy a kerszténység adekvát lenne.Vagy mondjuk ha az angolok-mint hogy egyre nagyobb az igény-megszavaznák,hogy a sik forigner get out,ugye az hazafias,ha kitoloncolják a sok százezer magyart oszt haza özönlenek az meg megint hazafias…oh várjál.
      Szerintem az a baj,hogy egyre jobban védhetetlenek az orbáni fals gondolatok,Te még akkor is véded,ha a seggeden kel kifordulnod.Vagy bedőlsz keményen,pedig nincs is kanyar.Ez a”pragmatizmus”semmi egyéb,mint a Kedves Vezető jövő hónapi mutatványának a prekoncepciója.Lehet már tudja,nem lesz lé a gyarmatosítóktól.Putyinnak is átmeneti financiális gondjai lesznek.És hop la hop,lesz valami új kunszt,amire mi “libsik hányni vetni”fogjuk magunkat,Te meg-hisz’neked szólt a direktíva-azt a kunsztot is lelkesen védeni fogod.Amit a kommunizmus irtál az igaz.Vita nincs.De itt az szóba sem került.
      Összefoglalva.Nagypénteken feszitsd meg,virágvasárnapon meg hallelúja…

   • The Hanged Man

    Igazad van! Ez a köcsögdemokrácia!

 • Tamas Kalman

  en emlekszem, amikor konzervativ-keresztenykent bemenenyitettek, honapokig akadozni kezdett a papir, gyakran fel napot is kellett rohangalni hogy legyen estere

 • Tamas Kalman

  az utolso mondat amugy a lenyeg; rajott hogy liberalis bohockent meddig nyujtozkodhat, es kiszamoltak hogy az istenfelo kereszteny konzervativ parasztoknak sokkal jobban megeri csinalni a musort. ennyi tortent.

 • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

  Én a történetet előbbről kezdeném és tömörebben írnám le. Szóval:
  A párttitkár fia, aki mellesleg KISZ titkár volt (egyes feltételezések szerint kommunista besúgó is) egy szép napon elhatározta, hogy liberális lesz, merthogy megsejtette, hogy a szocialista rendszer elbukik. Ez a sejtése be is jött, az viszont nem, hogyliberálisként sok babér terem számára Magyarországon. Ezért aztán egy gyors váltással keresztény konzervatív lett, és (egyelőre) be is jött neki. Átvágott egy csomó (egyébként jóindulatú, de hiszékeny) vallásos embert, és mindjárt elérte a célját.
  Ez az ember eddig már minden volt, csak akasztott ember nem, ahogy mondani szokták.

  • Simon Gábor László

   A probléma az, a liberálisok gondolkodnak, nem vakhitüek, tehát az ő bűvészmutatványa, halandzsája nem működik liberálisoknál, erre rájött és ezért felépítette a fideszvallást, ide már megfelelő a népesség kb.20-25%-át
   kitevő hívő réteget létrehozni, a hívő nem gondolkodik, HISZ!
   A tények nem zavarják.

   • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

    Pontosan.

   • SirTocy

    A vallást, amiben természetesen a Sátán maga a liberalizmus. Belegondoltál, hogy ki se lehet ejteni ezt a szót, amikor idetévednek? Ha valaki liberális gondolkodásúnak mondja magát, abban a pillanatban ő lesz a démon, minden devizahitelesek elveszejtője, gyermekeink megrontója, államadósságunk megduplázója. Személyesen. Érdekes látni, hogy születnek a szekták.

  • http://www.taxierden.hu Meridian74

   ezen sincs mit csodálkozni “Ezért aztán egy gyors váltással keresztény konzervatív lett, és (egyelőre) be is jött neki.”)
   Németh Sándor (hitgyülekezet vezetője) is elkezdte zsidó segget nyalni és bejött neki.
   Ahhoz képest hogy keresztény tanításokat terjeszti, kipában osztva az észt pártolja a zsidók esztelen gyilkolászásait Gázában, holott, az általa igen sokat emlegetett Jézus legfőbb tanítása: ne őlj! Meg szeresd felebarátaidat, meg tartsd oda az orcád másik felét is… ehhez képest a gázában legyilkolt csecsemőket, gyerekeket, nőket máris a sátán teremtményeinek titulálja. Mindezt kipában…

   • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

    Ne keverjük a szezont a fazonnal, meg a Gizikét a gőzekével!
    Mi köze Orbán Viktornak Németh Sándorhoz, meg a Hit Gyülekezethez???
    Ha jól tudom, még nem is szívlelik egymást.
    Orbán Viktor egy ország vezetője, aki egy szélkakas, miatta, meg a Fidesz miatt lehet, hogy össze fognak ülni a Világ vezető biológusai, és a meztelencsigát, meg a bélférget át fogják sorolni a gerincesek rendjébe…
    Németh Sándor meg egy gyülekezet vezetője (olyan, amilyen). NEM KÖTELEZŐ ahhoz a gyülekezethez tartozni!!!
    Viszont, ha Te, vagy én, vagy más ember magyar szülők gyerekének születik, akkor AUTOMATIKUSAN magyar állampolgár lesz belőlünk!!!

    • http://www.taxierden.hu Meridian74

     Mi a közük egymáshoz? Ugyanaz a mentalitásuk. Ugyanúgy nincs egyiknek sem gerince. Mindkettő pénzért bármit el/feladnak.

     • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

      Úgy látszik, nagyon-nagyon nem érted…
      A HIT Gyülekezethez NEM KÖTELEZŐ TARTOZNI, és nem kötelező belépni oda!!!
      Neked, meg nekem, meg más magyarnak, viszont kötelező Magyar állampolgárnak lenni, és csak felnőtt korodban van egyáltalán esélyed arra, hogy ezen változtass (szerezz egy másik állampolgárságot, és lemondj a magyarról).
      LÉNYEGES KÜLÖNBSÉG!!!

     • http://www.taxierden.hu Meridian74

      Te nem érted, miről pofázok.
      Én ezzel kapcsolatban:

      “ezen sincs mit csodálkozni “Ezért aztán egy gyors váltással keresztény konzervatív lett, és (egyelőre) be is jött neki.”)”

      Orbánnak is bejött a köpönyegforgatás, mint ahogyan másnak is itt ebben a toprongy országban (értsd: abszurdisztánban). Nincs ez sok-sok példa nélkül. Sok ilyen példa van. Csinatalan Sándor is, ugye, MSZP főgóré volt, most meg fidesznyik, és HírTV résztulajdonos.

     • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

      De még mindig nem érted :)
      Kénytelen vagyok egy példát írni:
      Ha még mindig Magyarországon élnék, akkor is magasról lesz@rhatnám mind Németh Sándor ténykedését, mind Csintalan Sándor ténykedését!
      De Orbán Viktor ténykedését nem sz@rhatnám le, mert függenék tőle, meg a barom intézkedéseitől!!!

     • http://www.taxierden.hu Meridian74

      De azt kell megérteni, nincs különbség kettejük meg a többi szarrágó között. Ha visszatekernénk az idő kerekét és hagynánk újra lejátszani a dolgokat persze ott ahol a véletlenfaktor is működött, ott újradobálva a kockákat, az lenne, hogy nem Orbán jutna hatalomra, hanem németsanyika, vagy csintalangeci és pontosan ugyanazt a szart csinálnák, amit most az orbán. Ez nem választás meg hovatartozás kérdése (hanem nagyfokú töketlenkedő tutyimutyiság kérdése – és söté vadbarom rövid és szüklátókörűség logika teljes hiányával fűszerezve), itt alapvetően azzal van a baj, hogy a többség még mindig nem ismerte fel, hoyg kikben nem szabad megbízni, kiket kellene minimum elzavarni, de inkább gályarabságra ítálni avyg a holdra fellöni szakafnder nélkül.

      És amíg ez nem tudatosul a többségben, addig ez lesz. Ma orbán, holnap kurcsány, holnapután bajnai fogja osztani az észt és lopni a pénzt.

      Éppen most vitázom a legjobb haverommal, aki budapesti, de egyszerűen nem hiszem el, őszerinte gyurcsány meg bajnai sokkal jobb lenne, mint orbán. Hiába magyarázom neki, hogy a nagy lófaszt, ugyanaz a szar, más köntösbe tekerve. És nem érti meg. És ahogyan a többség egyszerűen ezt képtelen felfogni… aztán aki éppen szimpatikusabb neki, arra csápol.
      Itt van pl budapest és a költségvetése, meg a főpolgármester. Tarlós egy nagy geci, de most ki kszidják legjopbban? Az a demszky, aki 20 éven keresztül kúrta szét az egész fővárost (és a bp-iek 20 éven keresztül rózsaszín szemüvegben nézték mindezt végig, 4x visszaszavazva ezt a vadbarmot), most kurva nagy pofával kérdőre vonja, hoyg hoyg szarban van a BKV? Hogyhoyg nincs méhg pénz a 3-as metró felújítására? Stb. Holot t pont ő tudja a legjobban előtte olyan mély gödörbe tolták az egészet, hogy onnan alulról méga peremet is meglátni is nagy szám, nemhogy végre kimászni onnan, és betemetni az arizoniai kráter… 4 év alatt… egy fogpiszkálóval…

  • Győző Farkas

   Lesz ez (Ez) még akasztott is…

 • Virág et.

  Az SZDSZ talán nevében volt liberális és a baj vele, nem a liberalizmusa volt, hanem a tényleges politikája, hogy ti. az elveit politikai alkukért bármikor képes volt beáldozni. Azok, akik ma szidják a liberalizmust, azt se tudják, miről beszélnek. Nekik a liberalizmus az a legális drogozás és a melegházasság. Pedig dehogy. Azon is meglepődnének, hogy úgy is lehet valaki talpig liberális, hogy erre a kettőre nemet mond és rosszul van Fodor Gábortól és a pártjától.

  Vicc, hogy egy 40 év diktatúrából épp’ hogy kimászott országban 15-20 év alatt szitokszó lett a liberalizmus, a szabadság szeretete, a szabadságjogok tiszteletben tartása. Ennek az országnak tényleg Kádárra meg Rákosira meg ezek jobbos ellenpárjára van igénye.

  • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

   Pontosan :( Én ezért jöttem el onnan, már lassanként 3 éve, és nagyon nem bántam meg. Csak azt bántam meg nagyon, hogy mindezt nem előbb léptem meg :(
   Magyarország szépen lassan csúszik folyamatosan lefelé. Mint a mocsárba került ember. És nem tudni, hogy mikor fogja elnyelni a mocsár. Igen, a mocsár langyos, csak betegségeket terjeszt, meg előbb-utóbb elnyel mindenkit :(
   Nem a politikusokkal van baj Magyarországon! Ők csak “végtermékek”. A baj a magyar választópolgárok többségével van!

 • http://fedor.blog.hu/ Kvasztics Fedor

  “van még liberalizmus Magyarországon? Ja, van, Fodor Gábor ….”

  Attól, hogy nincs konkrét pártképviselete, a liberalizmus, mint elv, létező dolog, és kicsti minden demokratikus párt magáénak vallja az alapelveit.

  Ebből is látszik, hogy a FIDESZ már rég nem demokratikus.

 • Vidéki

  Liberális és liberális között is van óriási különbség.

  Az SZDSZ által képviselt liberalizmus élesen elhajolt az anarchisták irányába. nem találta meg a határait az egyéni szabadság és a jogérvényesítés között (Megélhetési bűnözés az SZDSZ szerint bocsánatos bűn) a kábítószerrel és a bűnözéssel szembeni fellépést nem tartotta fontosnak, a családi értékek, nemzeti hagyományok, és a kulturális örökség megőrzésének törekvését semmibe vette.

  Az eszes eszdéeszesek abban voltak érdekeltek, hogy az állam legyen erőtlen, Kitárták a kapukat a fehérgalléros bűnözés előtt. Az általuk vezetett erőtlen állam, végzetesen meggyengült és így az erős csavaros eszűeknek a közvagyont és gyengébb embertársaikat is következmények nélkül lehetett fosztogatni.

  Akik
  trükkök százaival fosztogatták a meggyengült államot és

  gyengébb embertársaikat, ma Magyarországon a leges-legdemokratikusabb lények

  álruhájában tetszelegnek

  • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

   Buta vagy, mint régebben is. Nem okosodtál meg az alatt a fél év alatt sem, amíg nem találtad meg az elköltözött Vastagbőr blogot :(
   Vagy a pártszékház osztályvezetői találták meg ilyen lassan, akik Neked utasítást adnak, hogy hova kommenteljél bérkommentelőként??? Mert ha így volt, akkor ott is éppen olyan hülyék dolgoznak, mint amilyen Te vagy, jelentkezzél előléptetésre!

  • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

   “Az eszes eszdéeszesek abban voltak érdekeltek, hogy az állam legyen
   erőtlen, Kitárták a kapukat a fehérgalléros bűnözés előtt. Az általuk
   vezetett erőtlen állam, végzetesen meggyengült és így az erős csavaros
   eszűeknek a közvagyont és gyengébb embertársaikat is következmények
   nélkül lehetett fosztogatni.”

   Agyatlankám:
   Most erős állam van, mindent a “Simliska”, meg a “Nyergesvontató” visz. Ez így igazságos ugye???

   Nem pártolom, és nem pártoltam soha a szoci-szdsz kormányokat. De a Fidesz kormányhoz képet ők a becsület, meg a tolerancia, meg a tisztesség mintaképei!!!

   • Vidéki

    Gondolj
    Kunos Péterre, aki mostanra a Mazsihisz ügyvezető igazgatójává nőtte ki magát:

    “Kunos
    Péter feltételesen szabadlábon

    MAKÁRY

    2000. 02. 24. 22:43 (INDEX)

    “Kunos Pétert és Kovács Mihály

    volt bankelnököt (Agrobank), a Legfelsőbb Bíróság 1998. április 30-án

    kihirdetett jogerős ítéletében

    vesztegetés buntette miatt mondta ki

    bűnösnek.

    Az indoklás szerint az E-hitelek

    kihelyezésének gyakorlatával valósították meg a bankvezetők a bűncselekményt.

    A vád szerint Kunos Péter és Kovács

    Mihály olyan előnyt kért azoktól, akik a bankhoz E-hitelért fordultak,

    ,,ami a gazdasági életben szokásos

    alku tárgya nem lehet,

    a gazdasági élet tisztaságát

    veszélyezteti” és összességében jogellenes.

    A bíróság szerint a pénzintézeti

    törvény rendelkezéseinek ellentmondott az az Agrobanknál az E-hitelek nyújtása

    során kialakított konstrukció, amely szerint

    a hiteligénylő jelképes összegért

    átadja a bank által kijelölt kft-nek részvényei 26 százalékát,”

    A bank által kijelölt kft Kunos

    haveri köréből verbuválódott.

    A hatalmas közpénzeket így is

    lehetett magánzsebekbe csatornázni, csekély kockázattal.

    • SirTocy

     Lehetne, hogy az agitprop hivataltól körlevélben kapott, előre megírt anyagokat normálisan tördeld bele a szövegdobozba ahelyett, hogy csak simán áthúzod Outlook-ból? Nagyon csúnya ám ez így. :

    • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

     Ha egyszer nem Polt Péter lesz a legfőbb ügyész, akkor az egész Fidesz bagázs börtönbe fog kerülni hasonló dolgok miatt!
     Már aki nem lép le időben, olyan “magyarosan”!
     Ez csak egy jóslat!

  • SirTocy

   Tudod, cimbora, értem, hogy miért fáj nektek a liberalizmus. Azért, mert a liberalizmus azt mondja, “na akkor gyerekek, most elengedett kézzel, pótkerék nélkül tessék megpróbálni!” A liberalizmus az egyik legvisszásabb politikai irányzat és gondolkodásmód, azért, mert megköveteli, hogy az azt gyakorló társadalom érett, gondolkodó felnőttek módjára viselkedjen, mindenki gondoskodjon saját magáról, és az ebben élő polgárok időt fordítsanak a saját véleményük megformálására és az ehhez szükséges tájékozódásra. A kormányt ebben az esetben nem meggyengíteni kell, de más feladatokat kell vállaljon, le kell vegye a kezét bizonyos területekről, és bíznia kell benne, hogy a polgárai tudnak felelősségteljesen viselkedni.
   Ezzel ellentétben mit üzen nekünk a FIDESZ? “Ne ugráljál, ne kapálózz, ne csinálj semmit, majd én feldugok egy karót a s*ggedbe és bábozok veled, mert én úgy is jobban tudom, mi a jó neked.” Köszönöm. Köszönöm, hogy úgy gondolják, hogy egy felnőtt-csecsemő vagyok, aki nem tudja eldönteni magától, milyen szakon kezdje az egyetemet, meddig hagyja az iskolában délután a fattyú kölkét, milyen szakterületen helyezkedjen el, milyen értékrendek alapján élje az életét, kivel létesítsen szexuális kapcsolatot, mit nézzen a tévében, stb. Nagyon örülök, hogy egy politikai párt mondja meg, mik a családi értékek, mi kulturális örökség és mi nem. Köszönöm, hogy mindezt kanállal akarják a számba adni, én meg győzök el-elhajolni a nekem nem tetsző falatok elől, ami egyre nehezebb. Konkrétan már úgy érzem, annyira a seggembe másztak, hogy ha eleresztek egy galambocskát, néha Orbán Viktor szagút fingok.
   De tudod mit? Egy dologban igazatok van: Magyarországra jelenleg nem való a liberalizmus. Egyszerűen nem állunk készen rá, hiszen 24 éve élünk egy olyan látszatdemokráciában, amit a volt KISZ tagok és MSZMP-s pártemberek irányítanak. Nem, ez nekünk még nem megy. Az állam néha igenis legyen gondoskodó anya, de egy gondoskodó anya NEM ezt csinálná, ha a gyereke nem állna készen az önálló életre. Nem próbálná meg a 25 éves gyermekeit csecsről szoptatni, hanem felkészítené őket az elszakadásra, és a megfelelő időben elengedné a kezüket.
   A FIDESZ? Nos, szerintük az a jó megoldás, hogy nem kell itt senkit semmire felkészíteni, pláne nem az öngondoskodásra, és főleg nem az – atya Isten! – önálló gondolkodásra. Jó nekik az, hogy mindenki tőlük függ, jó nekik az, hogy senki nem akar majd tényeket, számadatokat, kimutatásokat, hovatovább akár esetleg rációt és realitást. Majd ők megmondják nekünk, mi a fasza, megvédenek minket, ápolgatnak és pátyolgatnak, mi meg ellubickolunk itt a langymeleg, híg fosban. Az egész retorikátok olyan egyébként, mintha óvodás gyerekeknek tekintenétek mindenkit: ijesztgetitek az embereket az ágy alatt bujkáló rezsidémonnal, és fenyegettek, hogy ha nem leszek jó kisfiú, elvisznek a bosilibsik vagy a Mocskosbrüsszel. Egy tündérmesében éltek, nem vagytok hajlandóak tudomást venni az ország és a világ jelenlegi, valós helyzetéről, és épp ezért nem vagyok hajlandó elhinni, hogy nektek azért kell egy illiberális állam, mert csak jót akartok vele.
   Nem, nektek azért kell egy ilyen állam, hogy soha többet ne is lehessen másmilyen, hogy mindenki maradjon meg az általatok képzelt felnőtt-csecsemőnek, akiket úgy lehet irányítani, ahogy csak szeretnétek.

   • Vidéki

    “mindenki gondoskodjon saját magáról,” a többit meg vigye el az ördög.

    Az erősebb kutya alapít családot!

    • SirTocy

     Felnőttként. Felelősségteljesen. Viselkedik. Ez volt a kulcsszó.Örülök, hogy a abból a wall of textből sikerült kiragadnod kontextusából egy félmondatot.

  • Rufus78

   És lám, ez is megtörtént, hogy ennyire egyetértek veled! Az SZDSZ ténykedése csak arra volt jó, hogy a liberalizmus “védelme” alatt olyan dolgokat is megtegyenek, amik bőven túlmutatnak a liberalizmuson, és így sikerült szitokszóvá tenniük Magyarországon. Utána meg szépen hátra is hagyták a süllyedő hajót.
   Közben meg túl szélesre tárták a “karámot”, olyan szélesre, amire a gulyáskommunizmusból frissen kipottyant lakosság alkalmatlan volt. Nem is csoda, hogy húsz évvel utána a leghőbb vágy az oda való visszatérés.

 • liberabacikiller

  Liberalzmus bun hehe megkaptatok a jovokepeteket ugye nics szukseg semi hadabandazasra valtoznakk az idok ORBAN UR vegre jo fele fordult isten tartsa meg ot es kedves csaladjat eroben bosegben vigkedvben . Ti meg csak gyulolkodlyetek csak az irigyseg es a sivar istentelenseg az ami beletek a szuszt tartja de a mi fenyes jovonkben nincs szukseg gyulolkodo sotet emberekre. Terjetek be egy hus temlomba szaljatok magatikba csendben es talan raismertek az utalatos kepben magatokra es tamogatjatok az uj rendet. ebreszto ez mar egy masvilag! Pozitivitas elet energia szeretet es nem a peszimizmus romlas rombolas gyuloles.

  • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

   Maradj meg hitedben halálodig! Boldogan fogsz éhenhalni!

  • SirTocy

   Máté 5:3.
   Ezen kívül:
   *handabandázásra
   *vonatkoznak
   *gyűlölködjetek
   *bennetek
   *templomba
   *szálljatok
   Nem vagyok nyelvtan náci általában, de egyszerűen nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy egy analfabéta nevezzen engem sötétnek. Irigy pedig nem vagyok, köszönöm tisztelettel, mert tudom, hogy ha anyagi javakra vágyom és kultúrára, azt sem Angliában, sem Németországban, sem Kanadában nem fogják tőlem megtagadni, ezért nincs miért irigynek lennem. Legfeljebb lelépek. A pozitivitás, élet, energia és szeretet pedig békében megfér a realizmussal, a “két lábbal a földön” látásmóddal, amit te hibásan úgy aposztrofálsz, mint “pesszimizmus, romlás, rombolás, gyűlölés”.

 • lényeglátó

  ezek
  mindent tudnak ígérni a nép őselégületlenségének, ezek a végsőkig tudják nyargalni az aktuális
  jelszavakat, mert a becsületes lehetőségek, hazafias aggódás és a felelősség
  nehéz érzése nem köti őket. (a
  népképviselet problémája cikkből)

  A liberális tábor, mint a páncél a
  harcos testét, a nemzetközi imperialista zsidó tőke testét vértezi. És így az a hallatlan történelmi humor kerekedik
  a vizsgáló megfigyelésébe, hogy a kizsákmányoló, elnyomó, imperialista nagytőke
  a szocializmus, a szociális igazság, szabadság és a gazdasági elnyomottak nevében hirdet harcot a kizsákmányoltak, a
  megrablottak, a nincstelenek tábora ellen.

  Az egyik igazság a „liberális” tábor
  lényegét mutatja meg. A világtörténelem egyik legzseniálisabb ténye volt az,
  mikor a világuralomra törő vér szerint imperialista és kapitalista zsidó faj az
  emberi elégületlenséget, a szociális
  forradalmat tette hódítása eszközévé Szabó Dezső 1920 Ébredeztek?

 • Vidéki

  Tölgyessy Péter a rendszerváltás idején a Szabad Demokraták Szövetsége egyik képviselője a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon. 1990 és 1991 között az SZDSZ-frakció vezetője, 1991 és 1992 között a párt elnöke. 1990 és 2006 között országgyűlési képviselő, 1996-ig az SZDSZ képviselőjeként, majd két évig független képviselő volt, 1998 és 2006 között a Fidesz-frakció tagja.

  Tölgyessy Péternek, aki 1991 és 1992 között az SZDSZ elnöke is volt, szintén hamar elege lett és gyomra nem bírta bevenni azt az ideológiai kotyvalékot, amit az SZDSZ liberalizmusnak nevezve tálalt fel.

  Ebben az időben vált le a Fidesz is az SZDSZ-féle torz liberalizmus felfogásról.

  Az SZDSZ-féle torz liberalizmus felfogás nem találta meg az összhangot az egyéni szabadság és a jogérvényesítés között, a kábítószerrel és a bűnözéssel szembeni fellépést nem tartotta fontosnak, a családi értékek, nemzeti hagyományok, és a kulturális örökség megőrzésének törekvését semmibe vette.

  Az SZDSZ-féle torz liberalizmus felfogás túlteljesíti az abnornát.

  Az SZDSZ-féle torz liberalizmus felfogás a “Piaci Automatizmusok” minden problémát megoldó

  szerepéről, az állam elhalásáról, az “éjjeliőr” államról értekezik,

  Az SZDSZ-féle torz liberalizmus felfogás szerint a piac legyen mindenható, az állam pedig ne legyen a
  Szabadságot korlátozó erő.

  Maga a híres neoliberális Nobel díjas közgazdász, Milton
  Friedman ezzel szemben

  így vélekedett:

  “Az állam szükséges, mint egy, a játékszabályokat
  meghatározó fórum, és

  mint a bíró, aki elmagyarázza a szabályokat, és megköveteli azok

  betartását.”

  Ahol szabályok vannak és megkövetelik azok betartását ott nem
  lehet korlátlan a

  Szabadság sem, a “Piaci Automatizmusok” működése sem lehet korlátok
  nélkül!

 • Vidéki

  Rossini: A sevillai borbély című operájában éneklik:

  Figaro remekül viszi az ügyeket,
  Figarót veheted, hívhatod, viheted,
  A munka szépen megy a kezében,
  Ő megcsinálja, te meg csak állj!
  Mert előtte tágul az akadály!

  Az SZDSZ-féle torz liberalizmus felfogás el van ájulva a “Piaci Automatizmusok” minden problémát megoldó képességétől, vakon hisz benne!

 • Vidéki

  (SZDSZ-es) “neoliberalizmus= a gazdagok anarchizmusa” (

  ÁTLÁTSZÓ BLOGOK
  Pogiblog 2014. 07. 29. 04:23)

 • Gábor Herman

  A leütősebb beszéd kimaradt, ez 2007-es. A következő bejegyzésbe bemásolom a részleteket.

 • Gábor Herman

  “Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékezők!

  Van, amikor a múlt segít megérteni a jelent, és van, amikor fordítva
  történik: a jelenből értjük meg jobban a múltat. Most egy ilyen,
  különleges pillanatban ünnepeljük 1956. október 23-át. Az ünnep
  magaslatáról belátni az egész határt. Látni az utat, ahonnan érkeztünk,
  amit már magunk mögött tudunk. A magaslatról visszatekintve látni
  igazán, hogy 1956-ban mi egy Kelet elleni forradalmat vívtunk.

  Az államalapítás óta Magyarország nyugati ország, amely saját
  jószántából soha sem akar többé a Kelet része lenni. Éppen azért jöttünk
  ide, mert ott már nem találtuk a helyünket.

  Szerencsétlen és igazságtalan nagyhatalmi paktumok szorítottak ki a
  nyugati világból. Egy nyugati kultúrnemzet életére rátelepedett a Kelet
  uralma, amely megmételyezte és tönkre tette országunkat. Nyugatos nép a
  keleti önkény hálójában. Ez a magyarok tragédiája, amelyet a XX. századi
  kommunizmus hozott a nyakunkra.

  Kékcédulás választás, a szovjet felszabadítás hamis mítosza, a vas és
  acél országának lázas látomása, a munkásosztály hatalmáról és a Nyugat
  bukásáról táplált beteges propaganda.

  A keleti politika nem tűri az önállóságot, nem tűri a függetlenséget, és
  nem tűri a szabadságot. Felszámolja az emberek független életét védő
  védvonalakat. Vagyontalanná tesz, elszegényít, kiszolgáltatottá
  vetkőztet, ha kell, megfélemlít. A hatalomtól függő élet láncába fűz.

  Mióta a Kelet betette a lábát Magyarországra, a magunkfajta
  szabadságszerető magyarok mindig ugyanazt akarták; szabadulni sorvasztó
  öleléséből, és elzavarni hazai helytartóikat. A keleti önkény világa
  helyett megalkotni a magunk szabad magyar világát, kiszakadni a
  hatalomtól függő élet láncolatából, visszaszerezni, újrateremteni az
  önálló és független polgári élet garanciáit; tisztességes munkát,
  tulajdont, szabad vállalkozást és védelmet nyújtó jogrendet. Mindig is
  ez volt a kívánságunk.

  Nyugati demokráciát akartunk, amely a keresztény kultúrára, a szabadság,
  egyenlőség és testvériség eszméjére épül. Mindig is harcoltunk az
  áldemokrácia ellen, ahol az élet rendjét az emberek helyett a hatalom
  szabja meg, a hatalom önkénye működteti, ha érdekei úgy kívánják,
  hazugsággal, csalással, maffiapolitikával, ha kell, erőszakkal is.

  Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékezők!

  Megszokhattuk már, lombhulláskor eltiport szabadságharcainkra egymagunk
  emlékezünk. Aki győzelmét ünnepelhetné, az már nincs sehol. S valóban,
  hol van a mohácsi és a világosi síkon, vagy a budapesti utcán
  felülkerekedni látszó ottomán, Habsburg- vagy szovjet birodalom?

  A szovjetek birodalma is a múlté. Eltűnt, de nem enyészett el
  nyomtalanul. Helyén ma egy életerős, újratatarozott keleti hatalom
  emelkedik fel. Izmosodik, terjeszkedik, újraéleszti és pártfogolja
  egykori híveit, Ukrajnától Közép-Európán át a Balkánig.

  A világ lassan ráébred, hogy a történelmi kihívást nem a kommunizmus
  előtti veszélyes eszmék újjáéledése jelenti, mert azok gyökerei alól a
  történelmi változások már kimosták a talajt. A nyugati világ számára a
  történelmi kihívást a keleti új rend gyarapodó erői jelentik, melynek
  leheletét, jelenlétét, kisugárzását már a bőrünkön érezhetjük.

  Tisztelt hölgyeim és uraim!

  Nézzünk hát szét az ünnep magaslatáról a mai magyar életen.

  Hazugságok ipari méretű termelése, a hatalom eloldása az ellenőrzés
  pányvájáról, sutba hajított felelősség, intézményesített korrupció,
  maffiamódszerek. Demokrácia nélküli többpártrendszer, szociális válság,
  tömeges elszegényedés, munkanélküliség, eladósodás, kiszolgáltatott
  magyar gazdaság. Dobra vert ország.

  A független, szabad élet elfojtása, amerre csak nézünk. Adókkal
  megfojtott kisvállalkozások, sorsukból kilábalni képtelen,
  máról-holnapra élő kiszolgáltatott kisemberek, tíz körmével hiába
  kapaszkodó, süllyedő polgárság. Nincstelenné, kiszolgáltatottá tett
  emberek, akik nem mernek felszólalni és kiállni az igazukért, mert a
  hatalomtól függ a másnapi megélhetésük. Hiába a NATO és uniós tagság, ez
  nem a Nyugat, és nem a XXI. század. Ez a keleti élet, és a múlt század,
  amit húsz év óta próbálunk magunk mögött hagyni, de újra és újra elér,
  körülfon és visszahúz bennünket.

  Orbán Viktor 2007 Október 23.

 • Majnemiz

  2000 okt. 28-val vége? Mert azóta cirka 14 év telt el.

 • Józanparaszt

  Éljen Orbán!

 • Gyula László Fojtik

  hányni lenne kedvem, ezen a köpönyegforgató politikán, liberalizmus a politikában egy métély egy fekély egy rákos szövet, a mindennapiliberalizmust*** azt kedvelem

 • Csurka István

  Mikor 50 éven át szidta az MSZMP-majd MSZP a Kapitalizmust kivesézték sorra a hátrányait, és Mégis Horn Gyula az 51% -os választási győzelem ellenére felkérte a Kapitalizmus legmarkánsabbját a Liberális SZDSZ-t, aki értett az Ország valódi kifosztásához a Gazdasági Tálca és a Liber Tanitás, Oktatási tárcát. A Gazdasági ésnem Politikai Alku eredményeként az SZDSZ Ifjusági tagozata a Fidesz, Látva, hogy szétesik az MDF/Miép/ Kisgazda Kdnp, ekkor lett gyüjtőpárttá és lett MAGYAR Középpárt. Ekkor távozott a Fideszből a Hosszu gyerek, a Hibrid asszony és a többiek.

 • Ludas Feri

  az Egyesült Államok, Ausztrália, a gazdag Arab országok, Izrael, stb. -határaikon géppuskaállásokkal- másodpercek alatt
  megvédik a barbár migráns hordától a határaikat, és a polgáraikat.
  Ma már,
  Egész Európának, egyértelműen azon kell elgondolkodni, hogy merkeltől, a
  liberális baloldali bűntársaitól és a miattuk Európát lerohanó migránsbűnöző hordáktól hogyan menthető meg Európa…

 • Ludas Feri

  a bukott torz, életidegen, nemzetellens liberalizmust, bolsevizmust, követői olyanaok Magyarországon, mint a
  rákos daganat.

  Magyarországot is elpusztítaná, csakhogy megszerezhessék, a hatalmat,
  amit a legjobban szeretnének és mind azt mi ma -még- értékként megmaradt a múltból
  vagy verejtékes munkával visszaállított a Nemzeti kormány.
  http://kepfeltoltes.hu/160227/N_gyurcs_t_nyi_j_l__tk_rtuk0_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

  http://kepfeltoltes.hu/160211/N_2harmad_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

  http://kepfeltoltes.hu/160216/N_L_VETT_K_A_MAGYAR_N_PET_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

 • Ludas Feri

  az Egyesült Államok, Ausztrália, a gazdag Arab országok, Izrael, stb. -határaikon géppuskaállásokkal- másodpercek alatt
  megvédik a barbár migráns hordától a határaikat, és a polgáraikat.
  Ma már,
  Egész Európának, egyértelműen azon kell elgondolkodni, hogy merkeltől,
  a liberális baloldali bűntársaitól és a miattuk Európát lerohanó migránsbűnöző hordáktól hogyan menthető meg Európa…
  http://kepfeltoltes.hu/160216/N_soroskaton_ksz_rin_met_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

 • János Dunai

  a baj csak az hogy teljesen atcsusztatja az orszagot a zsido kezebe sőt a karpat medencen is dolgozik.surgosen megallitando

 • Bodó K. Attila

  Ideje, hogy a Tisztelt Publikum végre megértse azt, hogy itt Magyarországon és
  szerte Európában valójában milyen “liberalizmus” van. Fogalomzavar!
  “liberalizmus”
  Magyarországon a “liberalizmust”, a liberális eszmét, az egykori magyar liberális
  nemesség köreiből, mondanivalójából és üzeneteiből szabad levezetni.
  Semmi másból!
  Az a “liberalizmus”, amelyről naponta hablatyolnak köszönőviszonyban sincs
  a fentivel. Sem eszmetörténetileg, sem pedig genealógiailag. Sehogy!
  Ezt a fogalmat és szót, “liberálisok” azok a hitehagyott, mesümed
  (héberül kitért, istentagadó), a XIX. század második felében
  Kelet-Európából, ide Magyarországra bevándorolt jiddisch nyelvet beszélő
  zsidó népességhányad leszármazottai használják, sajátítják ki maguknak,
  akiknek felmenői korábban teljes egészében prostituálták magukat a
  moszkovita bolsevik eszmékkel.
  Ezek a személyek nem csak a kommunizmus hirdetői voltak, hanem a magyarság elleni erőkkel
  következetesen kollaboráló tényezők is. Saját és családjuk egzisztenciáját a befogadó magyarság elárulásának Júdás pénzére alapozták. Nos ezen személyeknek, az egykori internacionalizmusa
  reinkarnálódott át globalizmussá és liberalizmussá!
  De milyen liberalizmussá? Ha megvizsgáljuk eme liberalizmust hirdetőinek,
  személyek családi genealógiáját, akkor az bővelkedik a Rákosi/Rosenfeld
  és Kádár/Csermanek féle kommunista diktatúra egykori nomenklatúrájában
  kulcspozíciót betöltő személyektől.
  Ezen híres “liberálisaink” között egyet sem találni olyant, akinek egyetlen
  felmenője is valamelyik történelmi magyar liberális nemesi család sarja,
  utódja, vagy vér szerinti rokona lenne. Olyan, akiben a magyar hazafias
  liberális szellemiség a leszármazottakban kapott volna új erőre. Nem!
  Ezeknek a parvenüknek a “liberalizmusa” ugyanolyan felszínes és
  “magyarosított liberalizmus”, társadalmi, közéleti mimikri, mint az
  általuk vagy felmenőik által egykoron felvett magyarosított
  vezetéknevek. Ezen XXI. századi “liberálisok” felmenőinek zöme, a magyar
  liberális nemesi világ korában még Magyarországon sem éltek.
  Bizony ezek a “mi liberálisaink”!
  SZERENCSÉRE A FENTI TÉNYEK IDEJÉBEN ORBÁN VIKTORT IS FELÉBRESZTETTÉK !

 • Magyar Ember

  A magyarok milliói által 2010-ben elzavart internáci-onista, puccsista, bukott, tolvaj, gazember szolgalelkű soha nem magyar érdekeket képviselő gyurcsányi-bajna duó és sleppje ál-baloldali ál-liberális banda, és bűntársaik által, 2004-től érkező Európa pénzek milliárdjai mellett,
  a 2008-ban csődbe juttatott gazdaság megmentésére felvett IMF-EU hitel milliárdok részletét, a magyarok milliói által 2010-ben választott Orbán kormány fizette vissza! http://kepkezelo.com/images/kj8pgv6keqvl0kimccz4.jpg

 • Magyar Ember

  A demagógiát nép-ámításnak is mondják, amikor részigazságokat kever
  valaki a hazugság közé.

 • Magyar Ember

  egykor még a régi nyugati
  demokráciák magasabb rendű minőséget képviseltek, mint a szocializmusból éppen
  csak kivergődött közép-európai demokráciák. Ám azóta Nyugat-Európában és Amerikában is beköszöntött a nyitott
  társadalmak korszaka és a politikai korrektség az érvelés alapú demokrácia
  helyett

 • Mór Nagy

  Kiismerte a a hazug liberalizmus álnokságát…