Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Még a személyre szabott törvénymódosítással sem sikerül

A történet röviden:
Zsigó Róbert, Baja polgármestere (és a Fidesz szóvivője), szerette volna, ha az ő jelöltje nyer az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói posztjára kiírt pályázaton. Csakhogy a jelölt nem tudta teljesíteni az elvárt követelményeket, ezért Zsigó Róbert felkereste Halász János kultúráért felelős államtitkárt annak érdekében, hogy a közművelődési magasabb vezetők képesítési követelményeinek jogszabályát [a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. §-át] megváltoztassák. 

Baja2013nov27-eloterjesztes-01sz.jpg

Csodák csodája, de tavaly novemberben megszületett a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet, amivel módosították a képesítési előírásokat. A rendelet módosítása kimondja: „több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott követelményeinek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja.” A dokumentumok a Magyar Narancs közölte.

Ezután Zsigó 2013. november 27-én azt javasolta a bajai képviselő-testületnek, hogy

zsigó1.jpg
Ezután mindenki újra beadta a pályázatot, eredményhirdetés a holnapi ülésen.
Azonban újabb, váratlan fordulat borzolta Zsigó kedélyét.

Zsigó Róbert protezsáltja a 2011 óta a bajai Polgármesteri Kabinetben, tehát Zsigó Róbert polgármester közvetlen környezetében dolgozó Dr. M. Dénesné. (A hölgynek nincs doktori címe, ez a férjezett neve.) Több jel is arra utal, hogy Zsigó Róbert törvénymódosítási kezdeményezésének hátterében éppen Dr. M. Dénesné pályázata állhat. Sajnos azonban valahogy benne maradt a módosítani kívánt kormányrendeletben az 5 éves szakmai gyakorlat követelménye. Így viszont Dr. M. Dénesné pályázata érvénytelennek tűnik, ezt állapította meg a birtokunkba került szakértői vélemény. Nyilván nem emiatt történhetett, hanem teljesen véletlenül, hogy Dr. M. Dénesné valahogy “téves” adatokat írt a pályázatába, mert talán nem emlékezett pontosan, hogy 2, 3 vagy 4 éve hol is dolgozott. A Dr. M. Dénesné által a pályázatban (tévesen!) közölt adatok szerint ugyanis meglett volna az 5 éves szakmai gyakorlata, ámde a bírálatra felkért szakértőnek feltűnt, hogy a Dr. M. Dénesné által a pályázatban közölt dátumok, és pályázathoz csatolt szakképzettségi irományokon közölt dátumok között jelentős eltérések vannak.

Sőt, a szakértő azt is megállapította, hogy nem is volt meg a szakirányú végzettsége, amikor elkezdett művelődésszervezőként dolgozni.
Ejnye …

szakerto3dat.jpg
Nyilvánvaló Zsigónál nagyobb pancser nincs, még a spanját sem tudja kineveztetni, pedig még egy kormányrendeletet is kapott a segge alá.
Talán itt az ideje egy újabb találkozóra Halász János cimbivel.

Zsigó Róbertnek ajánlanám olvasgatni a Nemzeti Együttműködés Rendszerének programját, vannak benne szép dolgok:

A közrend és a közbiztonság alapja: senki sem állhat a törvények fölött. A magyar emberek elveszítették bizalmukat saját államukban, saját kormányukban, mert úgy érzik, vannak, akik következmények nélkül, a törvényeken felül vagy a törvényeken kívül helyezhetik magukat. Az új kormány legfontosabb feladata lesz a társadalmi bizalom helyreállítása, amely csak akkor lehetséges, ha a törvény előtt mindenki egyforma, legyen akár politikus, polgármester vagy szociálisan hátrányos helyzetű választó. Az új politika lényege, hogy a politikusoknak, közéleti szereplőknek, választott tisztségviselőknek viselniük kell a felelősséget tetteikért. A magyar társadalom joggal követeli a politikai kiváltságok felszámolását, a mentességek megszüntetését. Számunkra nemzeti ügy, hogy a politikusok, választott tisztségviselők az emberek védelmét, az ország szolgálatát tartsák legfontosabbnak és ne a mentelmi jog és a törvény feletti kiváltságok legyenek a közéleti szerepvállalás mozgatórugói. 


A NER nagykönyvébe való ez a történet.

Döntés holnap, zárt ülésen! 
Izgalmas …

Update:
Időközben a Cink is lehozta a sztorit:
“A Cink információja szerint ugyanis kedden Baján összeült a szakmai bírálóbizottság. Ahol felszólalt Papp Gábor jegyző, és a fideszes abszurd nagyobb dicsőségére elmagyarázta, hogy Munczignénak mégiscsak megvan az 5 éves szakmai gyakorlata, abba ugyanis bele kell számolni a Baja Hangja ügyvezetőjeként eltöltött időt is.

Update2:
Zsigó nyilatkozott a NOL-nak:
A polgármester elmondta: szó sem volt kivételezésről a jogszabály megváltoztatásakor. Pusztán arra hívta fel Halász János államtitkár figyelmét, hogy érdemes lenne megváltoztatni a törvényt, hogy egyik végzettség is elegendő legyen a poszt betöltéséhez, mert anélkül túl szűk a merítési lehetőség. De a változás után is van garancia a szakmai szempontok érvényesülésére, mert az intézményvezető helyetteseinek rendelkezniük kell a megfelelő szakvégzettséggel.”

Update3:
“A Cink tudomása szerint 10 igennel és 4 tartózkodással Zalavári László lett a bajai művelődési központ igazgatója, nem pedig a polgármester embere.”

Megosztás