Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Ügyeleteket állítottak fel, hogy éjjel-nappal tudják büntetni a hajléktalanokat

Szerencsések vagyunk, mert megígérték, hogy két hét alatt rendet csinálnak, és mivel Pintér Sándor még ma is miniszter, ezek szerint ezt az ígéretüket úgy gondolják, hogy teljesítették.
Így a rengeteg felszabadult rendőrségi üres órákból két csoportnak is jut bőven, az egyik az iskoláskorú gyerekek, a másik pedig a hajléktalanok. Két rettentő félelmetes, közbiztonságra veszélyes csoport.

Az összes-vissza változó törvényi tényállások miatt rendőr legyen a talpán, aki tudja, hogy mikor, kivel mi a teendő, ezért egy módszertani segédletet raktak össze a rendőröknek, hogy mit is kell pontosan csinálni, ha egy iskoláskorú gyerekkel akadnak össze nappal:

módszertan.jpg 

A hajléktalanokhoz pedig Papp Károly országos rendőrkapitány adott ki  „kezelési utasítást” a rendőröknek, ami a a roppant hosszú „Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt az általános szabálysértési hatóság által speciális illetékesség ok alapján folytatott szabálysértési eljárással összefüggő rendőri feladatok ellátásáról” címet kapta.

„Részletes rendelkezések

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 179/A. §-ában meghatározott szabálysértésre utaló körülmények észlelése esetén a rendőr felkéri az intézkedés alá vont személyt, hogy a világörökségről szóló törvény szerinti világörökségi területnek minősülő vagy a helyi önkormányzatnak a Szabs. tv. 179/A. § (2) bekezdés szerinti rendeletében kijelölt területet hagyja el.

2. 
Amennyiben az intézkedés alá vont személy a rendőr felkérésének nem tesz eleget, a rendőr a Tevékenység-irányítási Központon, illetve a Készenléti Rendőrség ügyeletén keresztül felveszi a kapcsolatot az általános szabálysértési hatóság speciális illetékességi szabályairól szóló 31/2013. (XII. 2.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM r.) szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalával annak megállapítása érdekében, hogy a szabálysértési eljárás azonnal lefolytatható-e.

3. 
Abban az esetben, ha a szabálysértési eljárás azonnal lefolytatható, úgy a rendőr az intézkedés alá vont személyt a 3. pontban meghatározott szabálysértési hatóság elé, a KIM r. szerinti hajléktalanszállóra előállíthatja.

4. 
Az előállított őrzését az előállítás ideje alatt lefolytatott szabálysértési eljárás alatt rendkívüli őrrel kell biztosítani. Ezen tevékenységet az intézkedést foganatosító vagy – ha a szolgálati érdek indokolja – az erre a feladatra vezényelt rendőr hajtja végre.

5. 
Ha a szabálysértési eljárás az előállítás időtartama alatt befejeződik, úgy az előállítás célját megvalósultnak kell tekinteni, és az előállítás megszüntetésére, az előállított szabadon bocsátására, tájékoztatására, valamint az előállítás időtartamára vonatkozó igazolásra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

6. 
Ha az előállítás maximális törvényi időtartama lejár, és az eljárás még nem fejeződött be, úgy az előállítást az eljáró ügyintéző egyidejű tájékoztatása mellett kell megszüntetni, és az előállítottat az ügyintézőnek át kell adni.

Vagyis:
– ha nappal, munkaidőben találnak egy hajléktalant, aki rossz helyen (=jóformán bárhol) tartózkodik, és nem takarodik el azonnal, akkor a rendőr elviszi a járási kormányhivatal szabálysértési osztályára, ahol megbüntetik, közben a rendőr őrzi a hajléktalant.
Erőforrás, költség: rendőr(ök) munkaórája, üzemanyag, gépkocsi amortizáció, ügyintéző(k) munkaórája, papírköltség, rezsiköltség.
Profit: a megbüntetett hajléktalan.

– ha éjjel / hétvégén / ünnepnap / munkaidőn kívül találnak rossz helyen egy makacs hajléktalant, akkor az ügyeletes kormányhivatal ügyeletes szabálysértési osztályára kell vinni, ahol a hajléktalant megbüntetik. közben a rendőr őrzi a hajléktalant.
Erőforrás, költség: rendőr(ök) munkaórája, üzemanyag, gépkocsi amortizáció, ügyeletes ügyintéző(k) munkaórája, papírköltség, rezsiköltség.
Profit: a megbüntetett hajléktalan.

Ugyanis, mit ad isten, a december 5-i Papp Károly-féle utasítás előtt három nappal, december 2-án Navracsics Tibor igazságügy miniszter kiadott egy KIM-rendeletet:

utasitas.jpg
Budapesten a XI. kerületi kormányhivatal lett az ügyeletes, Pest megyében az érdi, a többi megyében pedig a megyei kormányhivatal.

20120916-navracsics-tibor-jo-allam-magyary-program.jpgNem tudom egészen pontosan leírni, de ha jól értem, akkor  2013-ban a polgári, keresztény Magyarországon minden éjjel, hétvégén és ünnepnapon vannak ügyeletes szabálysértési osztályok a kormányhivatalokban, akik azért ügyelnek, hogy azon nyomban meg tudják büntetni a hajléktalanokat.

Igazi adventi ajándék ez.

Mindezt a kormány, a miniszterek, a Fidesz és a KDNP teljes támogatásával, segítségével. 
Vajon ez is része a „Jó Állam” nagyívű koncepciónak? 

Győri Péter a következő írja a diszpecser.hu-n:

„…világos, hogy helyből meg kell támadni magának a rendelkezésnek a jogszerűségét:
(1) ezzel a mondattal a miniszteri rendelet túlterjeszkedik a törvényben kapott jogszabály-alkotási felhatalmazáson,
(2) a „hajléktalanszállók”  (pontosan ilyen megnevezésű műintézményt amúgy a hazai joganyag nem ismer) feladatait, funkcióját a szociális törvény szabályozza, abban mondjuk járási hivatal szabálysértési irodájának működtetése még nem szerepel,
(3) kinek is van jogalapja ilyen kijelölésre egyáltalán?,
(4) és hát természetesen vannak általános jogok: jogegyenlőség, diszkriminációmentesség… (…)
Ami biztos: egy szociális szolgáltató nem arra való, hogy ott szabálysértési eljárásokat folytassanak le. Marad a kérdés: Mit lehet ezzel tenni?

Mi pedig közérdekű adatigényléssel fordultunk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz, hogy megtudjuk: hány kormányhivatalban hány fő ügyel, ennek milyen költségei vannak, és amúgy milyen többletmunkával jár a hajléktalanok bírságolása.

Rettenetesen szégyellem magam, hogy ilyen emberek irányítják ezt az országot, akik abban élik ki a rend iránti vágyukat, hogy nincstelen hajléktalanokat büntetnek. Magyarul börtönbe küldik őket, mert a büntetést úgysem tudják kifizetni, inkább leülik.

Vajon mikor következik be az, hogy ha éjjel fel kell hívnom a 112-t, mert mondjuk betörtek hozzánk, a 112 kicsörög a szombathelyi irányítóközpontban, akik felhívják a tőlünk pár utcányira lévő zuglói kapitányságot, majd visszahívnak, hogy legyek türelemmel, de az éjszakai ügyeletes járőrök éppen hajléktalanokat kísérnek át a XI. kerületbe …  ?

Megosztás