Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Gyurcsányék 16 pontja

A modernkori magyar politika egyik legnagyobb mókamestere a nagy októberi show után hétvégén megint belecsapott a lecsóba. A DK választási programját bemutató rendezvénysorozat első állomásán (képgaléria itt) finomságokban bővelkedő beszédet mondott, és az ott kihirdetett 16 programpont is ütős.

gyf.jpg

„Azoknak azonban, akik politikusnak szegődnek és nem autófényezőnek, nem az a dolguk, hogy csak álmodozzanak. A politikus, az cselekszik; az tesz. A politikus nem álmodik, hanem megpróbál programot adni nemzetének, vagy ha a helyi politikáról van szó, akkor falvának, városának. A politikus küzd. Küzd az igazáért és küzd azokkal a viszonyokkal, amelyekről úgy gondolja, hogy béklyóban tartják nemzetét. A politikus, ha demokrata, akkor egyben szabadságharcos is. Na, nem fülkeforradalmár: demokrataként érvekkel, mondatokkal, szavakkal, programmal a tett szabadságáért küzd, azért, hogy tehessen nemzetéért, hogy nemzete javát szolgálhassa.

Azoknak akik itt, a teremben ülnek, jelentős része már ma is politikus. Nemcsak aktivista, hanem helyi képviselőtestületben, vagy éppen a törvényhozásban teszi a dolgát. Akik közöttünk vannak, sokan képviselők szeretnének lenni, a következő törvényhozásban szeretnék meggyőződésüket közjoggá, törvénnyé alakítani, esetleg felhatalmazást kapni a kormányzásra, hogy ez egy jobb ország legyen. Nem azért küzdenek, hogy több legyen a fizetésük, mint ha ápolónők, orvosok, tanárok, mérnökök vagy gazdálkodók lennének. Nem fizetésért mennek harcba, hanem a meggyőződésükért. Azért, hogy ebből egy jobb Magyarország legyen; úgy is mondhatnám, hogy egy polgári Magyarország.”

„Persze, sok év eltelt azóta, hogy én is politikus lettem. De mégis: visszatekintve saját politikai pályafutásomra, azt gondolom, hogy a legfontosabb ügyekben mindvégig ugyanazt képviseltem. Egy szabad, demokratikus, nyugatos Magyarország eszményét. Olyan országét, amelynek polgárai nem feltétlenül az államtól várnak gyámolítást, noha időnként persze szükségük van annak védelmére, segítségére, de sokkal inkább saját teljesítményükre, tudásukra, erkölcsükre, munkájukra építve akarnak boldogulni, és ennek a csodálatos országnak, hazánknak, Magyarországnak polgárai lenni.”

„Olyan dolgokat fogok ma 16 pontban elmondani, amik készülő választási programunkba engednek majd betekintést. 16 pontban, ahogyan 1956-ban a pesti egyetemi ifjúság is 16 pontba szedte követeléseit. Mi azonban nem forradalmat akarunk, hanem tisztességes demokratikus küzdelmet, olyat, amelynek a végén a demokraták széles összefogással, egymásba kapaszkodva megdöntik Orbán önkénybe hajló rendszerét. Ez a legfontosabb.”

S íme a programpontok, a DK cikkéből és Facebook-oldaláról összeollózva:

1, Európához tartozó Magyarországot akarunk. Európai Egyesült Államokat akarunk és euróval akarunk. …azt szeretnénk, ha 2020-tól Magyarországon, sok más országhoz hasonlóan, mi is euróval fizetnénk. Eurót forint helyett!

2, Hazafiak vagyunk, de nem vagyunk nacionalisták. És bár sokszor kell azzal szembenéznünk, hogy lehazaárulóznak bennünket, ez a vád rólunk lepereg, , mert tisztességes hazafiakként a jövőbe nézve azt kell képviselnünk, hogy azoknak legyen választójoguk Magyarországon, akik osztoznak közös sorsunkban, akik állandó lakhellyel itt élnek, akik itt fizetnek adót, azoknak, akik vállalják döntésük következményeit. Igen, ez a tisztességes hazafiság.

3, Magyarországon a vallás a legszentebb MAGÁNÜGY legyen! Mondjuk fel a vatikáni szerződést és szüntessük meg az egyházak privilégiumait.

4, Járva az országot, időnként megdöbbentő szegénységet látok. Ebben a budapesti szállodában találkozva, jól öltözött hölgyek és férfiak társaságában talán nehéz elhinni, hogy hogyan tart csapdában embereket a filléres szegénység, hogy a szegénység vámszedői, nagyon-nagyon sokan, hogyan használják ki ezt a reménytelen helyzetet. Ferenc pápával egyetértve azt mondom, térdeljük le a szegényekhez, ájtatosság helyett pedig abból a pénzből, amit ma alapvetően hitéleti támogatásra fordítanak, alapítsuk meg a legszegényebbek bankját, a Szolidaritási Bankot.

5, Piacpártiak vagyunk, de a legszegényebb területein az országnak államilag kijelölt területeken, állami segítséget kell nyújtani, hogy jobban lehessen élni azokon a területeken is, ahol ma a szegénység az úr.

6, Ma a magyar falu egy helyben topog, mert az a jobboldali dogma köti gúzsba a mezőgazdaságot, hogy társas vállalkozások nem juthatnak földhöz.

7, Nem bírják a hazai kis és középvállalkozások a mai munkabért terhelő adóterheket … de lemondani sem tudunk róla, mert akkor az állam becsukhatja a boltot. A DK új megoldást javasol: Tegyük sávossá a közterheket!! Más közterhet fizessenek az első munkavállalóért, mást a második ötért … így tisztességesebbé tehetjük a gazdaságot.

8, Azt kell tenni, amit mi tettünk 2010 előtt, a családi adókedvezményre fordított minden pénzt a családi pótlék radikális emelésére kell fordítani, hogy megszüntessük az iszonyatossá váló gyermekszegénységet, ahol sokszor már az is kérdés, hogy egy héten egy nap jut-e hús az asztalra. Családi pótlékot a családi adókedvezmény helyett – ez a Demokratikus Koalíció családpolitikájának egyik legfontosabb eszköze.

9, Új bölcsőde- és óvodaépítési programot fogunk indítani, a térítési díjakat pedig a nettó jövedelem százalékában fogjuk maximálni

10, Készüljünk fel arra, hogy 2018 környékére az általános iskoláink kéttannyelvűek legyenek!

11, Meg kell tanulni kézzel írni, összeadni, kivonni kockás papíron, de a tantárgyak túlnyomó többségét tanuljuk számítógéppel. Minden iskolapadban legyen számítógép.

12, Nyissuk meg a felsőoktatást! Mindenki jusson be az első évfolyamra, vezessünk be méltányos tandíj- és ösztöndíj rendszert. A jól tanulók ösztöndíja fedezze a tandíjat!

13, Töröljük el a kötelező nyugdíjkorhatárt! Vezessük mindenkinek a befizetéseit külön számlán! Mindenki ennek alapján kapjon nyugdíjat. A létrehozott új számlákon pedig jóvá fogjuk írni az elrabolt nyugdíjpénztári befizetéseket is! (és hogy nehogy bármelyik közgazda hirtelen a szívéhez kapjon, ugye világos, hogy ez nem több pénz, csak nyilvántartása annak a befizetésnek, amelyet a ki-ki a maga jövője érdekében teljesített, és amellyel egyébként is adós az állam, merthogy elrabolta tőlük.)
A megvont rokkantnyugdíjakat is visszaadjuk méltányos vizsgálat után.

14, Szembe kell menni a rezsihazugsággal! Nagyvonalú támogatással a lakások energiafelhasználását kell csökkenteni, hogy fenntartható legyen e rendszer. Beruházni kell a jövőbe, nem elkölteni a befektetendő pénzeket. A megoldás az, hogy nagyvonalú támogatással lehetővé tesszük, hogy legalább fél millió család nap- vagy szélenergiával fűtse lakását, hogy a lakásaikat hőszigeteljék, és kicseréljék a nyílászárókat.

15, Muszáj lépéseket tenni, hogy a nők ugyanolyan könnyen válhassanak vezetőkké, mint a férfiak. Javaslatot teszünk, hogy a nők legalább 30% -os részt kapjanak a vezetői helyekből. Ezért aztán azt javasoljuk, hogy a tőzsdén jegyzett és az állami-önkormányzati tulajdonú társaságok vezető testületeiben 2016-tól, a különböző önkormányzati, parlamenti választásokon állított listákon pedig 2018-tól a pozíciók legalább egyharmadát nők töltsék be.

16, Nem tartható fenn, hogy közpénzen pártpropagandát folytató köztelevíziót tartsunk fenn. Abból a pénzből valóban közéleti műsorokat tervezünk. A demokratikus politikai létezés feltétele a demokratikus nyilvánosság. Nem akarjuk, hogy közpénzből, a mi adóforintjainkból köztelevíziónak hazudott Fidesz TV-t tartsanak fenn, ezért meg kívánjuk szüntetni a köztelevíziót és a neki juttatott tízmilliárdokból, annak töredékéből valóban közszolgálati, kiegyensúlyozott, pártatlan hír- és közéleti, valamint kulturális műsorokat fogunk finanszírozni és támogatni. Újra lesznek TV-filmek, TV-játékok Magyarországon. Üzenem a gyerekeknek, a meséket azért megtartjuk; nem a mesével van a bajunk, hanem a hazugsággal.

—-

Igazából csak egy ponthoz szólnék hozzá, mert az húzott fel a legjobban. Kedvenc témám, a bölcsőde! Hogy bölcsiépítési program beindítását ígéri Gyurcsány, aki kormányon semmit sem tett a probléma (kevés férőhely) megoldásáért, sőt a földtől elrugaszkodott felesége a pogácsazabáló miniszterasszonyával magánbölcsiket népszerűsített. De majd most! Hányok.

Amúgy bátor ember Feri, a határon túliak szavazati joga ellen tegnap este már el is kezdett kampányolni a Facebook-oldalán ezzel a képpel. Azt mondjuk becsülöm benne, hogy kiáll a 2004-es véleménye mellett, nem úgy mint a „megújult” MSZP, akik az akkori december 5-i népszavazás után mostanában ezerrel nyalnak az erdélyi magyaroknak.

gyf2.jpg

Megosztás