Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

A kommunista múlt nem nemzetbiztonsági kockázat

A fideszes Kocsis Máté és Csampa Zsolt februárban nyújtotta be “A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról” című törvényjavaslatot. Ehhez nyújtott be Demeter Ervin, az első Orbán-kormány polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős tárca nélküli minisztere, és Németh Szilárd egy módosítót, amely szerint a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyeknek az általuk kitöltendő kérdőíven állampárti múltjukról is nyilatkozniuk kellett volna.

nemkockázat.jpg

Indítványukkal a nemzetbiztonsági és a honvédelmi bizottságban is egyetértett a kormánypárti többség. A fideszes előterjesztők – Kocsis Máté és Csampa Zsolt – azonban nem támogatták. A parlamenti szavazáson az indítvány elfogadását a képviselőcsoportok közül végül csak a Jobbik-frakció támogatta, a Fideszből mindössze Demeter Ervin és Nyitrai Zsolt szavazta meg. – írja az Index.

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának folyamatos gáncsolása után persze ez nem meglepő. Végülis miért is lenne fontos tudni, hogy az alább felsorolt személyek kommunisták voltak-e?

i) nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy:

ia) a nagykövet és az önálló külképviseletet irányító főkonzul ;

ib) a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos ;

ic) a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a miniszteri biztos ;

id) az autonóm államigazgatási szerv, az önálló szabályozó szerv, a központi hivatal, a kormányhivatal, valamint a megyei és a fővárosi kormányhivatal vezetője és vezetőhelyettese, továbbá a megyei és a fővárosi kormányhivatalt vezető kormánymegbízott;

ie) az Országgyűlés főigazgatója, az Országgyűlés Hivatalának vezetője, az Országgyűlés Hivatala önálló szervezeti egységének a vezetője; a Köztársasági Elnöki Hivatalt vezető főigazgató, valamint a Köztársasági Elnöki Hivatal önálló szervezeti egységének a vezetője;

ig) a Honvéd Vezérkar főnöke;

ih) a rendvédelmi szerv országos parancsnoka és helyettese, a rendőrfőkapitány és a rendőrkapitány;

ii) a tábornok és a tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásba kinevezett ;

ij) az állami vagy többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, felügyelő bizottságának tagja ;

ik) a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, valamint a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv személyi állománya ;

il) az Országgyűlés nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottságába és a honvédelemmel foglalkozó állandó bizottságába, illetve – amennyiben feladata ellátásához „bizalmas” vagy ennél magasabb minősítési szintű minősített adatot szükséges felhasználnia – az Országgyűlés által létrehozott vizsgálóbizottságba, illetve eseti bizottságba jelölt személy, illetve tag ;

im) az Országgyűlés nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottsága, a honvédelemmel foglalkozó állandó bizottsága, valamint – amennyiben feladata ellátásához „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minősítési szintű minősített adatot szükséges felhasználnia – az Országgyűlés által létrehozott vizsgálóbizottság, illetve eseti bizottság eljárásában közreműködő szakértő;

in) aki a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott minősített adatot kezelő szervvel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv rendelkezésein alapuló szerződéses jogviszonyban áll és e jogviszonyával összefüggésben fokozottan ki van téve jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek ;

io) aki foglalkoztatási jogviszony vagy a Polgári Törvénykönyv rendelkezésein alapuló szerződéses jogviszony alapján a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti „Bizalmas!”, „Titkos!” vagy „Szigorúan titkos” minősítésű adatot megismerésére vagy felhasználására jogosult;

ip) a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott, a minősített adatot kezelő szervvel közreműködő természetes személy, akinek feladata ellátásához minősített adatot szükséges felhasználnia;

ir) az e törvény szerinti titkos információgyűjtést engedélyező bíró;

is) az 55. §-ban meghatározott kijelölt ügyész ;

it) a Független Rendészeti Panasztestület tagja ;

iu) az Országgyűlési őrség személyi állománya.”

Még a végén megsértődne Pozsgay elvtárs és sokan mások.

Megosztás