Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Pécsen füstadót vetnének ki

Nemhiába Pécs a blog kedvenc városa, ismét sikerült előrukkolniuk valami érdekessel.

Páva Zsolt előterjesztése alapján adót vetnének ki a távhőről leváló lakosokra, melyet 5 évig kellene fizetni “a más hőellátás igénybevétele és a távhőszolgáltatás igénybe vétele közötti pozitív előjelű széndioxidkibocsátás-különbözet után”.

füst.jpg

Az indoklás szerint “Pécs Város levegő szennyezettségének a növekedésében – igazoltan – jelentős szerepet játszik az, hogy sokan térnek át a távfűtésnél nagyobb és helyi kibocsátással járó fűtési módokra. Ez a körülmény önmagában is indokolja a városban a távhő alkalmazásnak legalább a jelenlegi szinten tartását.” Azt írják, hogy a díjfizetés rendeletben előírására a Tszt. 6. § (2)bekezdés h) – i) pontja és a (3) bekezdés biztosít lehetőséget az önkormányzatnak, és ezt a megoldás más városok (pl. Miskolc) már alkalmazzák (ha valakinek van erről tapasztalata, kérjük jelezze). A tervezet szerint a széndioxid kibocsátási díj mértéke 15 Ft/kg, a díjfizetési kötelezettséget pedig a díjfizetésre kötelezett a kötelezettség keletkezését követő 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak, aki azt nyilvántartásba veszi. Emellett természetesen a távhőszolgáltató is jelenti az önkormányzatnak, ha valaki leválik a szolgáltatásról. A díjfizetésre kötelezett adott naptári évre vonatkozóan a következő év március 15. napjáig, az erre rendszeresített bevallási nyomtatványon köteles adatot szolgáltatni az önkormányzati adóhatóságnak a távhőszolgáltatást kiváltó hőellátáshoz hiteles adatokkal alátámasztott módon felhasznált hő mennyiségről és az annak előállítása során kibocsátott széndioxid tömegéről. A számítás módja nem túl egyszerű, valószínűleg sokakat visszariaszt majd, inkább maradnak a távhőnél…..

pécs.jpg

Megosztás