Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

A Vöröskeresztet is államosítanák

A kormányoldalon olvasható tájékoztató szerint a kormány a Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére egy új törvénnyel szabályozza a szervezet működési környezetét.

“A Magyar Vöröskereszt szervezetét és tevékenységét szabályozó, közel húsz éve hatályos törvény felülvizsgálata időszerű volt, mert a mára elavulttá vált szabályozás nincs tekintettel a megalkotása óta eltelt időszak során bekövetkezett történeti, társadalmi, gazdasági és jogi változásokra.

A törvénytervezet a nemzetközi jogban vállalt állami kötelezettségeknek megfelelően, követve a szervezetre vonatkozó nemzetközi ajánlásokat, kiemelt jogi státuszt biztosít a Magyar Vöröskereszt számára. A javaslat, az államtól átvállalt közfeladatok ellátásában való hatékonyabb részvétel és a közfeladatellátás állami garanciáinak kiépítése érdekében a különleges jogi státuszt köztestületi formában garantálja. A törvénytervezet emellett stabilizálja és időszerűvé teszi a Magyar Vöröskereszt jogi-működési környezetét, lehetővé téve ezzel a szervezet társadalom számára is átlátható és nyilvános működését.

A tervezet továbbá számos, a Magyar Vöröskereszt hatályos szabályozásában tapasztalható hiányterületet szabályoz, így biztosítva hosszútávon a szervezet kiemelt jelentőségét és működési garanciáit.

(Emberi Erőforrások Minisztériuma)

Az október 27-én társadalmi vitára bocsátott törvénytervezet oly erősen szabályozná a segélyszervezet működését, hogy az már tulajdonképpen felér az államosítással.

Mindezt három lépéssel érnék el. A tervezet kimondja, hogy

1, a Vöröskereszt gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi

2, a jelenleg is meglévő, az MVK Országos Küldöttgyűlése által MVK-tagokból választott öttagú felügyelőbizottság egy tagját ezután az ÁSZ elnöke, egy tagját a honvédelmi miniszter, egy tagját az egészségügyi miniszter, egy tagját a szociális ügyekért felelős miniszter, és csak egy tagját az Országos Küldöttgyűlés választja meg és hívja vissza, az arány 4:1

3, az MVK-nak a Magyar Államkincstárnál kell számlát nyitnia, szabad pénzeszközein pedig magyar állampapírt kell vásárolnia.

Unortodox Gyuri gyarmatosítja a nemzetközi segélyszervezet helyi alakulatát! Botrány…..sajnos azonban az érem másik oldala sem rózsaszín.

A Magyar Vöröskereszt 2011-es jelentése szerint 6,4 milliárd forint bevétele volt tavaly a szervezetnek. 1,7 milliárdot a központi költségvetésből kapott, 1 milliárd adományokból, a többi önkormányzati támogatásokból, pályázati pénzekből, adó 1%-ból, tagdíjból jött össze.

mvk1.jpg

Kiadásaik jelentősen nőttek 2010-hez képest, és a táblázatból jól látszik, hogy az éves költségvetés csaknem felét az 1.240 alkalmazott bérére költik, a beszámoló meg is jegyzi ezt.

mvk2.jpg

Az is kiderül az egyszerűsített éves beszámolóból, hogy a vezető tisztségviselők bérét 22,4%-kal emelték, a kisebb összegű költségtérítésüket pedig 31,1%-kal csökkentették. Összességében természetesen többet kapnak.

mvk3.jpg

Van tehát egyik oldalon a magyar állam, ami példátlan módon teljes befolyása alá akarja vonni egy nemzetközi segélyszervezet hazai tagját, és van a másik oldalon a Magyar Vöröskereszt, ami bevételei jelentős részét kapja közpénzből, de nem túl jól gazdálkodik a rábízott összegekkel.

Azt kell mondjam, a vastagbőr-faktor 1:1.

Megosztás