Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Kötelezően lépünk be a polgári szolgálatba

Újabb “hivatalos” levél érkezik minden magyar állampolgárnak. Minden önkormányzat összegyűjti, hogy katasztrófahelyzetben kiket lehet mozgósítani a településen.

Itt már nincs szarozás, ez nem a Nemzeti Konzultáció, nem megy a kukába levél, a haza védelme szent dolog: a kiküldött ívet az “adatokkal kitöltve 15 napon belül vissza kell küldeni a hivatalba, ellenkező esetben szabálysértési eljárás alá vonják az állampolgárt. Ez jelenthet akár 60 napos elzárást, pénzbírságot – 5000 forinttól 150 ezerig -, vagy közmunkát.

A nevet, a születési helyet és időt, az anya családi és utónevét, valamint a lakcímet mindenkinek meg kell adni, ezáltal mindenki kötelezően belép a polgári szolgálatba. Ha mentességet élvezne, akkor annak az okát is meg kell adni.

Nos, egy valamit le kell szögezni.

Az állam a következő adatokat biztosan tudja rólunk:
Név.
Születési hely és idő.
Anyja neve.
Lakcím.

Nézd már, hát nem pont ezeket az adatokat kell “önként megadni“?!
Sőt, az adatok visszaküldésével hozzájárulunk ahhoz is, hogy a katasztrófavédelmi igazgatóság is nyilvántartásba vegyen minket. Vagyis egy csapással két adatbázisba is be fogunk kerülni.

Nézzük csak, íme a dilemma:
Egy törvénymódosítással engedélyezzük, hogy a katasztrófavédelem hozzáférjen a központi nyilvántartáshoz VAGY küldjünk ki 8 millió levelet, zaklassuk, stresszeljük és fenyegessük az állampolgárokat?!
Melyiket is válasszuk, melyiket is válasszuk?!

Vajon mit tanácsol ilyenkor a “Jó állam” iránymutatása?

Ennél szebb és tisztább adathalászatot rég láttam, minden más bullshit.
Kell a frissítés a Kubatov-listára, a nemzeti konzultációs lista meg nagyon vékonyka lett.

Friss:
A Hír24 lehozta a 3 oldalas levelet (egy nagyképen itt).
Íme a 3. oldal:
adatkéro.jpg

De azért nézzük végig:
Én értem, hogy a múltkori árvíznél a Honvédelmi Minisztérium alig bírt összekaparni egy zászlóaljnyi katonát a (papíron) 20 ezer létszámú Magyar Honvédségből. Tényleg nagyon szomorú, hogy az évi 233 milliárdos büdzséből katonára már nem futja. De nem estünk át egy picit a ló másik oldalára? Nem emlékszem olyanra, hogy amikor jött bárhol is az árvíz, ne lett fogott volna össze az egész falu homokzsákot pakolni. Sőt! mentek segíteni az ország minden pontjáról.

Most viszont kitaláltak valami újat, ráadásul az egész hatalmat pont annak az embernek a kezébe adták, akinek én több hatalmat nem adnék: a polgármesterébe.
A polgármester gyűjti be az adatokat, elrendelhet katasztrófahelyzetet, gyakorlatot, ő adhat felmentést, vagyis ő az atyaúristen.

Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól:
a) a 18. éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy,
b) a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve,
c) a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig,
d) a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig,
e) a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza,
f) aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági
rokonát vagy házastársát egyedül látja el,
g) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy aki egészségi állapota folytán a
kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.

A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával
teljesíti:
a) az országgyűlési képviselő,
b) az európai parlamenti képviselő,
c) az állami vezető, a vezetői megbízású, valamint feladatköre szerint katasztrófavédelmi
feladatot ellátó kormánytisztviselő, köztisztviselő és közalkalmazott,
d) a jegyző,
e) a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó,
f) a Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja,
g) az egészségügyi államigazgatási szerv kormánytisztviselője,
h) a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó,
i) az állami mentőszolgálat dolgozója, betegszállító szervezet dolgozója,
j) a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó
egyesület szaktevékenységet végző tagja,
k) a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja,
l) a közüzemi feladatot ellátó létesítmények üzemeltető személyzete,
m) a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi.

A katasztrófavédelmi törvény 55§-a szerint “a polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában.

Ha úgy akarják, akkor kaphatunk egy gyakorlatozást is:
A polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be (felhívás), melynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, gyakorlat esetében a 72 órát. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni. (…) A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben kérelemre halasztást, illetve felmentést adhat.

Vajon mi lesz azokkal, akik nem az állandó lakcímükön laknak, hanem más városban tanulnak, dolgoznak?
A Budapesten albérletben lakó és ott dolgozó állampolgárt nyilvántartásba veszik az állandó lakcímén, Kisvárdán?  Ha vész esetén nem terem ott azon nyomban a kisvárdai Polgármesteri Hivatal elé, akkor jön a büntetés?

Ha tényleg katasztrófahelyzet van, akkor a polgármester a lista alapján becsenget mindenkihez? És aki nincs otthon, mert nyaral, vagy külföldön van, vagy egyszerűen nem nyit ajtót?

Megannyi kérdés, bár ezek természetesen csak a szokásos gáncsoskodás, hiszen örüljünk annak, hogy mindannyian tagjai vagyunk/leszünk a Polgári Szolgálatnak!

Megosztás