Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Talán 2014-ben visszakapjuk a Baross teret

Két BKV-MTI humorcukorka még 2008-ból:

mti1.jpg

Majd eltelt a négy hónap, és meglepetten konstatálták, hogy a Baross térrel még nem végeztek. Kiadtak még egy közleményt.

mti2.jpg

Nos, 2008 októbere már rég elmúlt, és a Baross tér így néz ki. Jelenleg még mindig el van zárva az autósforgalom elől a Thököly út – Rákóczi út, ami jelentősen növeli a forgalmat a Kerepesi úton, és az egész egy hatalmas Budapest-országimázs installáció a turistáknak, akik ezt pillantják meg először. 

2010 tavaszán megkérdeztük a DBR-t, hogy mi (nem) zajlik a Baross téren, és most újra feltettük ugyanazokat a kérdéseket:

Mikor kell befejeződnie a szerződés szerint a Keleti pályaudvar metróállomásának?

2010:
DBR: – 2009. közepe helyett csak most, 2010. nyarán érik majd el a pajzsok a tervek szerint a Baross teret. Ezt követően, valamikor ősz elején lehet majd csak a gépezeteket kiszerelni és kivenni az állomásból. Az alagútépítés elhúzódása magával vonta, hogy később láthat munkához a belső beépítő, a vágányépítő és a majdani áramellátást megvalósító kivitelező is.
2012:
DBR: – A Keleti pályaudvar állomás szerkezetépítése már 2011 őszén befejeződött, jelenleg az állomás belső beépítése zajlik, melynek keretében beépíti a vállalkozó az üzemi tereket, a peront, valamint a lifteket és mozgólépcsőket. Ezzel párhuzamosan az állomás területén a vágányépítés, valamint a rendszer- és áramellátó berendezések telepítése is megkezdődött. Az állomás – minden elemével – 2013-ban készül el, az utasok azonban csak a teljes vonal megnyitásakor, a tesztüzemet követően, a jelenlegi ütemterv szerint 2014 I. félévében használhatják majd az állomást.

Késés esetén ki és mennyi kötbért fizet?

2010:
DBR: – Az állomás és a kihúzó alagút hozzávetőleg 10 milliárd forintból épül, ennek maximum 10%-a a kötbér. Hasonlóan a többi kivitelezőhöz, itt is folyamatban vannak a kötbértárgyalások, melynek végeredményéről még most nem tudunk többet mondani.
2012:
DBR: – Az alagútépítő által okozott 2 éves késedelem figyelembevételével a Keleti pályaudvar állomás szerkezetépítése szerződésszerűen teljesült, azaz a szerkezetépítő a módosított végső határidőt szerződés szerint teljesítette. A szerződésben meghatározott közbenső határidőket azonban – melyek más munkafolyamatok kivitelezését is meghatározzák – nem tudta tartani. A DBR Metró Projekt Igazgatóság ezen késedelmek miatt természetesen érvényesítette köztérigényét. A kötbérek jogosságát a szerkezetépítő vitatja, így ezzel kapcsolatban döntőbizottsági eljárások zajlanak. A konkrét összegekről ezt követően tudunk majd tájékoztatást adni.

Mikor lesznek átadva a Keleti-pályaudvar körül lezárt részek, mikor önök 2008. február 27-én közölték, hogy csak 3 hónapra zárják le? Ennek már 4 éve. Ki a felelős ezért? Mikor lesz újra a budapestieké a terület?

2010:
DBR: – Az állomás szerkezetépítése így 2009. közepe helyett 2010. végére fejeződhet be. A jelenlegi ütemtervből következően legkorábban 2010. decemberében kerülhet vissza az autós forgalom egy része a térre, illetve a Thököly útra. 2011-ben kezdődhet el a felszín beépítése és 2012. közepére datálódhat a végleges átadás, járdákkal, burkolatokkal, aluljárókkal és zöldterületekkel.
2012:
DBR: – A Baross téren jelenleg forgalomkorlátozás van érvényben. A 4-es metró projekt keretében a szerkezetépítő vállalkozó a Thököly út belső szakaszán már elvégzett számos közműkiváltási, járda-, illetve útépítési munkát. A Baross tér és vonzáskörzetének felszínrendezése külön szerződés keretében fog megvalósulni, amihez a nyílt közbeszerzési eljárást az alagútépítő 2 éves késedelme miatt a tervezettnél csak jóval később – 2010 őszén – lehetett kiírni. Az eljárás során az öt ajánlattevőből kettő ajánlata lett végül érvényes, de az egyik később – a jogorvoslati eljárást követően – visszavonta ajánlatát. Ezért az akkor hatályos közbeszerzési törvény értelmében – pontosabban annak visszássága, jelesül a vesztes visszalépése miatt – az eljárást 2011 tavaszán eredménytelennek kellett nyilvánítani. Ezt követően azonnal megkezdődött az új eljárás előkészítése és összehangolása az új közbeszerzési törvénnyel. A második nyílt közbeszerzési eljárás jelenleg is tart, bírálati szakaszban van. Szerződéskötésre legkorábban 2012 júliusában, augusztusában kerülhet sor, a teljes térfelszín átadása pedig szintén a projekt befejezésével párhuzamosan, valamikor 2014 I. félévében várható.

Nos, az Napi Gazdaság szerinta tér rendezésére először 2010 szeptemberében írtak ki közbeszerzést, amelyet 2011 augusztusában eredménytelennek nyilvánított a BKV arra hivatkozva, hogy a beérkezett öt ajánlat közül csak egy érvényes. Ezt azonban megelőzte a Közbeszerzési Döntőbizottság (KD) határozata, amelyben megsemmisítette a tender eredményét, és egymillió forint bírságot szabott ki. A testület szerint a BKV kirívóan alacsony árajánlatot fogadott el és hirdetett ki győztesnek, a legalacsonyabb és a legmagasabb ajánlat között ugyanis közel hárommilliárd forint volt a különbség.

Hát ez van, szóval akkor talán 2014. első féléve … ha sikeres lesz a közbeszerzés, lesz egy nyertes és nem támadják meg és tartják a határidőt. Minderre a DBR 6 milliárdot szán … nem az állomás építésére, hanem a Baross tér rendezésére. 

2014-ben, két év múlva újra feltesszük ezt a 3 kérdést a DBR-nek.
Ígérjük.

Budapest 4-es metrót épít!

Régebben:

Megosztás