Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Kötelezettség

Navracsicsnak nem csalt a szimata, Barroso bejelentette, hogy az Európai Bizottság három kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen: jegybanktörvény, bírák nyugdíjazása, adatvédelmi hatóság függetlensége.

Definíció:

"A kötelességszegés azt jelenti, hogy valamely tagállam hatósága nem vagy nem megfelelően teljesíti az európai uniós jogszabályokból fakadó kötelességeit. Ez megnyilvánulhat aktív módon, illetve mulasztás formájában. A jogsértő hatóság lehet központi, regionális vagy helyi szintű közigazgatási szerv.

Kötelességszegés esetén az Európai Bizottság elsőként „jogsértési eljárást”, más néven „bírósági eljárást megelőző eljárást” indíthat. A bírósági eljárást megelőző eljárás lehetőséget nyújt a tagállamnak arra, hogy nemzeti jogát önként az európai uniós jog követelményeihez igazítsa.

A bírósági eljárást megelőző eljárás több lépésből áll, ezenkívül megelőzheti információgyűjtési vagy vizsgálati szakasz is. Ez leggyakrabban akkor fordul elő, ha a Bizottság kívülről beérkezett panasz alapján indítja meg az eljárást.

A bírósági eljárást megelőző eljárás első lépéseként a Bizottság figyelmeztetést küld a tagállamnak, melyben felszólítja, hogy adott határidőn belül tegye meg észrevételeit az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos konkrét problémáról.

Ezután a Bizottság indokolással ellátott véleményt küld a tagállam számára. A dokumentum ismerteti a Bizottságnak az adott jogsértéssel kapcsolatos álláspontját, valamint meghatározza a szükség esetén indítandó bírósági eljárás tárgyát. Az indokolással ellátott vélemény tartalmazza továbbá azt az időpontot, ameddig a tagállamnak lehetősége nyílik önként igazodni az uniós joghoz. A dokumentum összefüggő és részletes leírást ad azon indokokról is, melyek alapján az Európai Bizottság a tagállam kötelességszegésére következtetett.

Ezután következik a bírósági szakasz, mely a Bíróság bevonásával veszi kezdetét.

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a Bizottság szabadon mérlegelheti, indít-e hivatalos jogsértési eljárást, vagy a Bíróság elé terjeszt-e egy adott ügyet. Arról is önállóan dönthet, mikor teszi meg a fent említett lépéseket."

 

Ilyenből indítottak tehát most Magyarország ellen hármat. A pártok reakciói.

Nem akkora ügy, az Európai Bizottság legfrissebb, őszi kimutatása szerint összesen 951, uniós átlagban tagállamonként 37 eljárás folyik.

 

A Magyar Hírlap más számokkal és hibás elnevezéssel dolgozik, de ezt tényleg csak érdekességképp:

 

Tehát nem nagy ügy ez, mint már mondtam. Illetve nem lenne az, erős gazdasággal. Akkor lehetne pimaszkodni a felszólalás végén, hogy „Magyarország a szabadságharcosok földje volt, ma is az, és az is marad. Ezeréves európai nemzetként megköveteljük azt a tiszteletet, amit mi is minden nemzet számára megadunk.”

Így viszont az első mondat nem egyszerűen vicces, hanem sajnálatra méltó. Hisz milyen béna szabadságharcos az, aki egyszercsak becsönget az elnyomóhoz, hogy adjon má’ egy kis pénzt a szabadságharcra?

Az EU van nyerő helyzetben, mi kuncsorgunk náluk, így megtehetik, hogy példát statuálnak, és diktálnak. Előbb-utóbb pedig le kell nyelnie Viktornak a békát, mert a babakötvényekben kevés pénz van, Barroso pedig egyértelműen üzent.

"Barroso hangsúlyozta: szeretnék elkerülni, hogy a kételynek akár a leghalványabb árnyéka vetüljön arra, hogy "az európai család egyik kulcsállamaként" Magyarország teljes mértékben tiszteletben tartja a demokratikus elveket és értékeket. A bizottság – tette hozzá – eltökélt abban, hogy biztosítsa az uniós joganyag betűjének és szellemének tiszteletben tartását minden EU-tagállamban. Minél gyorsabban megoldódik a helyzet, annál jobb"

Megosztás