Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

A visszaigénylők megszívatása

Kérésünkre Rufus bővebben kifejtette tegnapi kommentjét.

„A Magyar Közlönyben kiadott 2011. évi CXCIII. törvény (A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról) 162.§ mintegy mellékesen „kicsit” belenyúl az Adózás rendjéről szóló törvénybe is, az (1) bekezdés például az Art. 37.§ (4) bekezdésbe. Ez a paragrafus szabályozza, hogy a költségvetési kiutalásokat és az ÁFA visszatérítést milyen határidővel kell az államnak teljesítenie. Ebben az alábbi pontok érdemelnek ÁFA-szempontból általános figyelmet:

– „A költségvetési támogatást az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, a visszaigényelt általános forgalmi adót 75 napon belül kell kiutalni.”.

 – „(4a) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a visszaigényelt általános forgalmi adót a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, ha a visszaigényelhető adó összege az 1 millió forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni, amennyiben az adózó az általános forgalmi adó áthárítására jogalapot teremtő minden ügylet – melynek teljesítését tanúsító számla (számlák) alapján az adott adómegállapítási időszakban adólevonási jogát gyakorolja – számlá(k)ban feltüntetett ellenértékének adót is tartalmazó összegét a bevallás benyújtásának napjáig teljes mértékben megfizette vagy tartozása egészében más módon megszűnt. A feltétel fennállásáról az adózó a bevallásban nyilatkozik. E rendelkezés alkalmazása során az ellenértéket megfizetettnek kell tekinteni, amennyiben abból kizárólag szerződésben előre kikötött teljesítési garancia miatt történik a visszatartás”.

 – „(14) E törvénynek a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvénnyel módosított 37. § (4) bekezdését és megállapított 37. § (4a) bekezdését 2012. február 1. napján vagy azt követően benyújtott adó-visszaigénylés esetében kell alkalmazni.”

 – „(20e) Ha az adózó az általános forgalmi adó visszaigénylésénél a 37. § (4a) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásáról valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, terhére az adóhatóság a bevallásban visszaigényelt adó összegének 5%-áig, de magánszemély adózó esetében legalább 200 ezer forintig, más adózó esetében legalább 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.”

 

Az első pont tiszta sor: az állam egy hónappal tovább ül majd a kifizetéseken, összeghatártól függetlenül 75 napig, amit már a 2012. február 1. után benyújtott (tehát már a januári) bevallástól érvényesíteni fognak. ÁFA-visszatérítést így 2012. áprilisában nem nagyon fognak az érintett –jellemzően az exportra gyártó- cégek kapni, majd csak egy hónap múlva…

Izgalmassá viszont a második pont teszi ezt az egészet. Az visszahozza a korábbi 30 ill. 45 napos határidőt, még ki is tolja az összeghatárt 1 millió forintra (eddig 500 ezer Ft volt a határ), DE CSAK AKKOR, ha a ÁFA-visszaigényléshez kapcsolódó számlák MINDEGYIKE megfizetésre került! A „kifizetettségi” szabályt korábban az ÁFA tv. 186. § (2)-(4) bekezdése tartalmazta, alig pár hónapja törölték ezeket, és nagyjából ez volt az, amiért az EU elmarasztalta Magyarországot… Azzal viszont, hogy nem a kifizetést korlátozó feltételként szerepel a „kifizetési szabály” a jogrendszerben, hanem „kedvezményként”, ami „véletlenül” pont a számlák megfizetettségéhez kapcsolódik, innentől a probléma méregfoga kihúzva, az EU csak kussolhat!

 A cégek szempontjából viszont rosszabb helyzet áll így elő, mert, amíg a korábbi szabály legalább csak azon számlák ÁFÁ-ja esetében járt halasztó hatállyal, amik nem kerültek megfizetésre a bevallás benyújtásáig, most akár egyetlen ki nem fizetett számla is a „kedvezmény” megvonását jelenti! Persze, mivel a megfizetettség igazolásához elég egy nyilatkozat, a törvény arról is gondoskodik, hogy az ezzel csaló cégek példásan meg legyenek büntetve, akár 200.000 ill. 500.000 forint erejéig. Így aztán minden olyan cég, amelyik mondjuk akár csak 30 napra fizeti a számláit, automatikusan kiesik a „kedvezményezetti körből”, és máris életbe lép a 75 napos kifizetési határidő…

A kormány ezzel semmi mást nem csinált, mint újabb akadályt gördített a cégek finanszírozhatóságának útjába, mert vagy ők ülnek 30 nappal tovább az ÁFÁ-n, vagy a visszaigénylő cég fizet előbb a beszállítóinak.

A befektetési alapokról szóló törvény eredetileg nem tartalmazta így ezt a paragrafust, az a „természetesen” Rogán Antal nevével fémjelzett zárószavazás előtti módosító benyújtásával és elfogadásával került bele, abból az indoklást emelném ki:

„A zárószavazás előtti módosító javaslat értelmében az adócsalások visszaszorítása érdekében 2012 . február 1-jétől 75 napra nő a visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalására nyitva álló határidő . Azon adózók esetében, akik minden számlájukat, mely után az adott bevallásban levonást érvényesítenek, kifizették, kedvez őbb kiutalási határidőt (összeghatártól függően 30, illetve 45 napot) állapít meg a módosítás.”

 

Az adócsalások visszaszorítását csak az ÁFA-visszatérítési határidő 75 napra növelése szolgálja. Ez nagyjából olyan, mint amit Matolcsy György mondott a „nemmegszorító” adóemelések kapcsán: „mindannyian tudjuk, hogy az adóemelések az eltitkolt jövedelmekre vonatkoznak, tehát ez nem megszorítás”. Nyilván az sem az, hogy a cégek szükségesnél alacsonyabb hatékonyságú adóellenőrzése és az ÁFA-csalások elszaporodása miatt kollektíven megszívatják az összes ÁFA-visszaigénylő céget.

Úgy tűnik, valakinek ott a Nemzetgazdasági Minisztériumban nagyon kell majd a pénz 2012. áprilisában…”

 

Rufus később még ezt a kiegészítést küldte levélben: „Igazából az jutott eszembe, hogy ha az előző „kifizetési szabály” eltörlése kapcsán meghozott Európai Bírósági határozat úgy 250 milliárd forint visszatartott ÁFA kifizetésére kötelezte a NAV-ot, akkor így, hogy gyakorlatilag egy teljes hónapnyi ÁFÁ-t fognak később utalni, és hogy a negyedéves bevallók III. negyedéve meg át is csúszik 2013-ra, az vajon mennyivel befolyásolja a bevételi oldalt? Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy ennek a töredékéből be tudják majd foltozni az Oszkó által számított 400 milliárdos lyukat, és még marad is muníció a szabadságharcra.”

Kalocsai Zsolt az RSM DTM Zrt. vezérigazgatója szerint: „A jogszerűen működő vállalkozások részére, ismerve a gazdasági helyzetet, ez egy újabb pofon, ugyanakkor a szigorítás a feketegazdaság tekintetében indokolt lehet. Összességében a szabályozás a költségvetés részére finanszírozási szempontból lehet kedvező 2012-ben, bár összességében jelentős hatással nem járhat. Ami viszont nem elhanyagolható költségvetési szempontból, az a 2012. harmadik negyedéves áfa-visszaigénylés hatása, hiszen a kifizetések a 75 napos határidő figyelembe vételével már 2013-ra tolódhatnak”

Megosztás