Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Nem vicceltek, tényleg Európa Kínája leszünk

Komolyan gondolják. És megindultak nagy léptekkel előre a megvalósítás útján.

Pénteken megjelent a Munka Törvénykönyvének tervezett módosítása.

A dolgozók számára csak egy "jóhír" (=régi taktika) van benne: a próbaidő a beígért 6 helyett marad a mostani 3 hónap. Hat csak kollektív szerződésben szabályozva lehet.

Most pedig jöjjön a tervezet többi része. Fájni fog, sokaknak:

– kevesebb szabadság

Az alapszabadság marad 20 nap, de 25, hanem 26 éves kortól járhat plusz egy nap, kettő pedig csak 28 helyett 31 év felett. A 36. életévtől plusz négy, 44-től plusz hat, 46-tól 8, 50-től pedig plusz tíz nap szabadság illeti meg a munkavállalót. Vagyis a maximális szabadság nem 45 éves kortól, hanem 50-től jár majd.

A friss apukák az eddigi 5 nap rendkívüli szabadság helyett 5 nap fizetésnélkülit kapnak. (Családbarát intézkedés I.)

A dolgozó nem a szabadságának negyedével, hanem csak öt nappal rendelkezhet szabadon.

Indoklás: "A szabadság kiadásával kapcsolatos szabály a Javaslat révén egyszerűbbé és átláthatóbbá válik."

– csökkentett védettség

A javaslat szerint a jövőben a munkáltató hamarabb bocsáthatná el rendes felmondással a hatályos törvény szerinti védelmi időszakban lévő munkavállalóit. A táppénzen lévők, a várandósok, szülési szabadságon lévők, a gyermekgondozás, illetve hozzátartozó otthoni gondozása miatt fizetés nélküli szabadságukat töltő, a beteg gyermeket táppénzen ápoló és az önkéntes katonai szolgálaton lévő munkavállalókkal a védelmi idő alatt is közölhető a felmondás. A felmondási idő pedig – ellentétben az eddigi tizenöt, illetve harmincnapos szabállyal – a védelmi idő lejártát követő napon kezdődik. (Családbarát intézkedés II.)

Indoklás: "A Javaslat elhagyni javasolja a felmondási tilalom jogintézményét. (…) Ez a megoldás a munkavállalók számára valós védelmet nem biztosított, ugyanis a munkába való visszatérést követő napon közölt felmondáshoz a munkáltató hozzákapcsolta a munkavégzés alóli felmentés jogintézményét is. Ennek következtében a szabály garanciális jellegűnek nem minősült a munkáltatót pedig indokolatlan kifizetések terhelték."

– nincs többé védett kor

Három hete még azt mondta Orbán Viktor, hogy az általuk hűdenagyon komolyan vett Szociális Konzultációban "az emberek egyhangúan (91 százalék) támogatják a védett kor intézményét. Könnyű belátni, ha ezek az emberek munka nélkül maradnak, akkor óhatatlanul állami juttatásra szorulnak, holott értékes munkát végezhetnek, átadhatnánk tapasztalatukat a fiataloknak"

Ehhez képest most, az új MT-ben már nem szerepel az a most meglévő rendelkezés, amely szerint a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a nyugdíjba vonulásig csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg. Illetve az ebben az életkorban kirúgottaknak járó végkielégítéseket is csökkentenék: az eddig plusz háromhavi összeg helyett 3-5 év munkaviszony után egy, 10-15 év után kettő, 20-25 év három havi többletről írnak a tervezetben.

Indoklás: "A Javaslat célja, a nyugdíjkorhatár előtti foglalkoztatás terheinek csökkentése, és a nyugdíj előtt álló személyek munkába állítása."

– kevesebb fájdalomdíj

Jelentősen változik a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeiről szóló szabályozás. Megszűnik az elmaradt munkabér jogintézménye, mivel a munkaviszony nem a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg, hanem a munkaviszonyt megszüntető nyilatkozat közlésekor. Az elmaradt munkabér helyett a munkavállalót kártérítés illeti meg, amelynek mértéke legfeljebb 18 havi átlagkereset. Egy évekig húzódó munkaügyi pernél óriási lehet a különbség.

Indoklás: "Ennek indoka az, hogy a munkaügyi gyakorlatban a bonyolult szabályozás nehezen volt alkalmazható, illetve az ezzel összefüggő munkaügyi peres eljárások és azok indokolatlan elhúzódása, a munkáltatókra aránytalan többlet terhet rótt."

– szakszervezetek bedarálása

Többé ne nyújthatnak be kifogást az érdekképviseletek a tisztségviselőjük munkaviszonyának rendes felmondása ellen. Érdekesek lesznek a munkáltatóval folytatott tárgyalások, ha ő bármikor, bármelyik képviselőt akadálytalanul megkínálhatja egy kirúgással…

Indoklás: "A szakszervezeti vétó (kifogás) intézményét a Javaslat nem kívánja a továbbiakban fenntartani. Ennek indoka az, hogy ez az alapvetően a szakszervezeteknek a szocialista gazdasági és politikai rendszerben betöltött sajátos szerepére épülő jogintézmény, illetve annak törvényben való szabályozása nem fér össze a piacgazdasággal, indokolatlanul és diszfunkcionálisan korlátozza a magánjogi jogállású munkáltató tulajdonosi jogait."

– műszakpótlék megszüntetése

Maga a fogalom teljesen eltűnik, bérpótlék az új elnevezés.
A jelenleg érvényes 15%-os délutáni pótlék egyáltalán nem szerepel az új tervezetben, a mostani 30%-os éjszakait pedig 15%-ra csökkentik. A vasárnapi munkavégzést ugyan nem tiltják be, ahogy a KDNP szeretné, de 50%-os bérpótlékot kell kapnia – a mostani szabályozással ellentétben – minden dolgozónak. Munkaszüneti napon végzett munkáért 100 % pótlékot írnak elő.

Indoklás: nincs

 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy benyaltak csontig a cégeknek, és ők örülnek is:

"A foglalkoztatás rugalmasságát segíti az új Munka törvénykönyvének (Mt.) tervezete, amely a korábbinál kevesebb szabályt tartalmaz, ugyanakkor több lehetőséget kínál a munkaadók és munkavállalók közti kölcsönösen előnyös megállapodásra – válaszolta Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára az MTI kérdésére."

 

De nem értem, hogy akarnak így Orbánék több gyereket? A PR-ajtódísz szerintük  majd kompenzálja, hogy az anyát könnyebb kirúgni, az apa öt napot fizetetlenül van otthon, és elveszik/csökkentik a pótlékokat, ami sok ember fizetésének szép részét, több tízezer forintot tesz ki havonta?

Kezdem azt hinni, hogy sajnos igazat írt a Népszava áprilisban…

"A többszörös milliárdos Demján szerint Kína hihetetlen tempójú növekedését a nagyszámú szorgalmas és főleg szegény kínainak köszönheti. Szerinte a szegénység a legjobb motiváció, s ez a feltétel nálunk is megteremthető."

Nagyon úgy néz ki, hogy tényleg nekiálltak.

Az Mt. új tervezetével kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztérium az észrevételeket és javaslatokat ide várja: [email protected]

Tessék csak írni a véleményeket! 

Megosztás