Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

“Ó, te drága Kormányablak”

Néha szükséges közszolgálati szerepet is ellátnunk, tessék:

"A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó Hungarofest Nonprofit Kft. a megyei és fővárosi kormányhivatalokkal közösen, a megyék közti együttműködés jegyében, a Kormányablakok népszerűsítése céljából művészeti pályázatot hirdet annak érdekében, hogy fiatal magyar művészeink, ifjú magyar tehetségeink és kreatív elméink bemutatkozhassanak és bekerülhessenek a köztudatba, ezzel is szemléltetve országunk kulturális életének sokszínűségét egy, az ország összes megyéjét összefogó kezdeményezésen keresztül.

Minden Magyarország területén belül állandó lakcímmel bejegyzett 18. életévét betöltött, 35 év alatti magyar állampolgár pályázhat már meglévő, vagy újonnan elkészített saját művészeti alkotásával. Minden pályázó legfeljebb egy művészeti alkotással pályázhat. A pályázónak abban a megyében kell pályáznia, ahol állandó lakcíme is be van jegyezve.

Minden olyan kulturális, művészeti alkotással lehet pályázni, amely egy művészeti ágat képvisel, vagy akár a művészeti ágak közötti választóvonalak elmosódását szemlélteti, legyen szó képzőművészetről, iparművészetről, irodalmi művek bemutatásáról, népművészetről, mindezek vizuális megjelenítéséről. Olyan műalkotásokkal lehet pályázni, amely üzenetében, tartalmában és megjelenésében a Kormányablakokhoz köthető, amely díjazás estén a Kormányablakban vagy Kormányhivatalban állandó elhelyezést nyerhet.

A pályázat célja az országban jelenlévő, esetenként még ma is rejtett innováció és kreativitás felfedezése, bemutatása, és köztudatba emelése, valamint mindezek Európai Unión belüli pozicionálása. A művészet olyan önkifejező és identitásformáló erő, amely mindennapi életünkben is fontos szerepet tölt be. A pályázat ezt igyekszik elősegíteni, azt az űrt hivatott kitölteni, amely jelenleg a mindennapi hivatali élet és a kimeríthetetlen alkotókedv között húzódik, az együttműködésen keresztül egy mindenki számára elérhetőbb közös országot teremtve.

A pályázat a kormányhivatalok képviseletében az állami szféra és a művészet közötti kapcsolat lehetőségeit hivatott kifejezni, ezért hivatal és művészet közötti együttműködés témakörben is várunk alkotásokat.

Díjazás:
1. díj: bruttó 750.000 Ft, 2. díj: bruttó 500.000 Ft, 3. díj: bruttó 250.000 Ft , megyénként.

A zsűri:
– az érintett megyei (fővárosi) kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott
– a megyei közgyűlés elnöke által kijelölt szakmailag illetékes önkormányzati képviselő
– a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egy képviselője (megyénként eltérő személyek is lehetnek)
– a Hungarofest Nonprofit Kft. képviselője (megyénként eltérő személyek is lehetnek)
– az Országmárka Tanács tagjai, vagy az általuk kijelölt személy (megyénként eltérő személyek is lehetnek)

Szeptember 1-ig lehet nevezni. A pályázat linkje."

Mindenképpen beszámolunk szeptemberben a "legjobb" nevezett "alkotásokról".

Nem ér meg bruttó 750 ezret forintot (apró betűs rész a pályázati kiírás utolsó oldalán: "A pályázat nyerteseit a díjazásból a hatályos magyar adójogszabályoknak megfelelő adóbevallási és megfizetési kötelezettség terheli.") egy csodálatos költemény a kormányablakhoz?!

A pest megyeiek például pályázhatnának egy portréval Tarnai Richárd kormánymegbízottról, mivel Tarnai úr farmerben meg ingben, civilnek álcázva magát járja a kormányhivatalokat, tesztelve, hogy bánnak az ügyfelekkel. Így a hivatalok azt az ügyfélbarát megoldást választották, hogy kitették Tarnai úr fényképét a hivatalokba, hogy egyből felismerjék, ha megérkezik. Nem jobb lenne egy szép festmény róla?

Nyugodtan elő lehet venni a lírai vénánkat, és beírni kommentbe a legszebb ódánkat, amit a Kormányablakhoz címeznénk!

Csak bátran …

Én lehet, inkább festek valamit …

Szabó János egyéni vállalkozó megtudja, hogy be kell mennie a kormányhivatalba ügyintézésre:

 

Megosztás