Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Vasútfelújítás – Válaszolt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A hétfői posztunk kapcsán a feltett kérdéseinkre megjött a NIF válasza:

"Véleményünk szerint a két kiválasztott beruházás a horvátországi Križevci – Koprivnica vonal, illetve és a Devecser-Kolontár vonalszakasz káresemény utáni felújításának összehasonlítása a Szajol-Püspökladány projektcsomaggal felületes, megalapozatlan műszaki ismeretek mellett merülhet csak fel.

Az összehasonlítás teljesen abszurd (fogalmazhatunk úgy is „megdöbbentő”) a Devecser-Kolontár vasútvonal felújításának esetében. A kolontári példa – mely horvát pályához hasonlóan szintén egyvágányú – a pályamunkák ipari katasztrófa sújtott vágányrészek helyreállítását jelentették kárelhárítással és a meglévő régi sínek és régi keresztaljak visszaépítésével!

Lényegében olyan ez, mintha kétszer egy sávos út kopórétegének cseréjét összehasonlítanánk egy zöldmezős autópálya beruházással. 

A Križevci – Koprivnica esetében a beruházó HŽ Infrastruktura kérdéseinkre elküldött műszaki leírása alapján úgy látjuk, hogy jelentősen kisebb volumenű felújításról van szó, elmondásuk szerint „villamosítási munkák nem folynak, csak kisebb javítások”. Az egyébként is kisebb állomásokat csak minimális mértékben újítottak fel (az állomási geometriáról megállapítható a kevesebb állomási vágányszám és a kisebb mértékű utasforgalmi létesítmény korszerűsítés, illetve állomásfelújítás csak részlegesen érinti az állomási vágányhálózatokat). Ezen megállapítások mellett már szinte eltörpül a tény, hogy a vonalszakasz maga egyvágányú eltérően a Szajol-Püspökladányitól. 

A Szajol-Püspökladányi beruházás már fenn tárgyalt munkákhoz képest összehasonlíthatatlanul bővebb műszaki tartalommal rendelkezik. A beruházás keretében történik az alépítmény teljes felújítása és megerősítése, a kábelcsatornák cseréje és új kábelalépítmény kiépítése, a villamos vezeték hálózat és tartóoszlopainak teljes cseréje, a 160 km/h sebesség feltételeként kötelező 33 db szintbeni átjáró átépítése (közúti, gyalogos és kerékpáros), valamint a nagy sebesség miatt elengedhetetlen ívkorrekciók. Teljes körű vasútállomás és üzemi épület felújítások, peronok, perontetők, világítás cseréje, a teljes szakaszon elengedhetetlen új elektronikus biztosítóberendezés kiépítése 160 km/h sebességre. A Szajol-Püspökladány egy komplex beruházás, amely nem csak a felépítményt érinti, hanem a teljes vonalszakaszt gyorsabbá, biztonságosabb, európai színvonalúvá fejleszti. 

A beruházás költségét az alábbi részletes, de nem teljes műszaki leírás támasztja alá. Amennyiben felvetődne kérdésként, hogy miért kell a magyar államnak nehéz gazdasági helyzetben a horvátnál sokkal szélesebb műszaki tartalommal kibővített beruházást támogatnia, akkor arra az a válaszunk, hogy azért, mert a magyar kormány az ország EU csatlakozásakor vállalta a transzeurópai folyósok teljes körű felújítását, azonban fontos megemlíteni, hogy egy ilyen széles körű beruházást az Unió 85 százalékban támogat: 

PÁLYASZERKEZETI MUNKÁK

·         Hézagnélküli vágány építése V=160km/h-ra 137 040 + 33 561 vm (a vm: vágánymétert jelent, melyben van 2*1 m sín, 1,5 vasbeton alj és kapcsolószerek aljanként 4 készlet)
·      196 300 m nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat átépítése oszlop, tartó és munkavezeték bontással és új beépítésével
·     5 db állomáson villamos felsővezeték energia távvezérlés (HETA) kiépítése (Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes, Kisújszállás, Karcag és Püspökladány)
·         33 db (kettő vagy több vágányt keresztező) szintbeni útátjáró építése
·      3 db közúti aluljáró építése (Törökszentmiklós állomáson, Karcag állomáson és Püspökladány állomáson)
·         1 db közúti felüljáró építés (Kisújszállás-Karcag állomásközben)
·         1 db gyalogos és kerékpáros aluljáró építése (Karcag-Püspökladány állomásközben)
·         5 db gyalogos peronaluljáró építése állomáson (Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes, Kisújszállás, Karcag és Püspökladány állomásokon)
·         19 db műtárgy felújítás (vasúti pálya alatti áteresz, kisebb kerethíd, stb.)
·         40 m nyílású vasúti acélhíd felújítás (Apavári Csatornahíd 2 db hídszerkezettel)
·         133 db kitérő (váltó) beépítése (Törökszentmiklós állomáson 21 db, Fegyvernek-Örményes állomáson 14 db, Kisújszállás állomáson 27 db, Karcag állomáson 29 db, Püspökladány állomáson 39 db, valamint 3 db nyíltvonali szakaszokon)
·         133 db kitérőben villamos váltófűtés kiépítése
·         Útépítés összesen 14614 m hosszban (5220 m hosszban a különszintű vasút-közút keresztezésekhez csatlakozóan, 6310 m hosszban a 33 db szintbeni útátjáróhoz csatlakozóan, egyéb kiegészítő útépítés 3084 m hosszban)
·         Zajárnyékoló fal építése: 11 692 m2

 ÁLLOMÁSOK

·         41 018 m2 peronépítés
·         9 684 m2 perontetők, előtetők építése
·         19 db peronlift építése
·         Karcagon 1 db 120/25 kV-os transzformátorállomás rekonstrukciója
·         2 db vasúti üzemi épület építészeti átalakítása bizt.ber. jelfogó helyiségek számára (Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes állomásokon)
·         Az összes állomáson villamos energiaellátás, térvilágítás kiépítése főelosztó cserével, peron és előtető világítás, aluljáró világítás kiépítése, illetve átalakítása (Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes, Kisújszállás, Karcag és Püspökladány állomások)
·         Kenderes állomás részleges vasúti pálya átalakítása a Szajol (kiz.) – Kisújszállás (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódóan.
·         Az összes állomáson állomási előtér rendezés történik, továbbá kiépítésre kerül összesen 140 db P+R, 320 db fedett B+R parkoló, továbbá 9 db mozgáskorlátozott parkoló (a parkolóhelyek darabszáma a tervezés és engedélyeztetés után véglegesedik, mely a kivitelező feladatát képezi)

 BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS

·         46 810 m hosszban állomási biztosítóberendezési kábelalépítmény építés
·         67,7 km kétvágányú vasútvonalon elektronikus biztosítóberendezés kiépítése
·    Az összes állomáson új elektronikus állomási biztosítóberendezés kiépítése (5 db – Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes, Kisújszállás, Karcag és Püspökladány állomások)
·     Az összes állomáson a jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően (5 db – Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes, Kisújszállás, Karcag és Püspökladány állomások)
·         A szükséges új biztosítóberendezési üzemi épületek tervezése, átalakítása, kivitelezése az állomásokon.
·      Új vonali biztosítóberendezés létesül az interoperabilitási követelményeknek megfelelően, kiegészítve az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) 2-es szintjének vezérlésére alkalmas centralizált illesztő felülettel

– Milyen indokok alapján lett kizárva a többi pályázó? 
A kizárásoknak különböző okai voltak, minden esetben súlyos kritériumoknak nem feleltek meg a pályázók, amelyek miatt a közbeszerzési törvény egyértelműen fogalmaz, és a pályázatból való kizárást ír elő. Ilyen hibák voltak a hiánypótlások benyújtásának elmulasztása, az ajánlatból hiányzó beárazott költségvetés és ajánlati biztosíték, a pályázó fél nem nevezett meg megfelelő végzettséggel rendelkező szakembert, de volt példa a Közbeszerzési Törvény által a verseny tisztasága érdekében tiltott összeférhetetlenségre is. Ilyen esetekben a NIF Zrt. törvényesen csakis a pályázók kizárása mellett dönthetett. 

– Mi indokolta a 2 projektben kiszámolt mérnökár megemelést a közbeszerzés eredményhirdetése előtt 2 nappal. Mennyire bevett eljárás ez?  
– Bevett eljárás, a NIF Zrt. a közbeszerzés eredményhirdetése előtt már az eljárás alatt, hetekkel az eredményhirdetés előtt kérelmezte a kivitelezés forrását biztosító Támogatási Szerződés összegének megemelését a kormányhatározatban szereplő összeggel. Amennyiben az eredményhirdetésig a NIF Zrt. a Támogatási Szerződés összegének növelésére nem kapott volna felhatalmazást, a közbeszerzési eljárást forráshiányra való tekintettel eredménytelennek kellett volna nyilvánítani. 

– Hogyan teljesül a kormány elvárása, hogy a Magyar Állam nem köthet szerződést átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű társasággal? Önök megvizsgálták a Közgép tulajdonosi körét? 
A NIF Zrt. minden egyes ajánlattevő és alvállalkozó tulajdonosi körét megvizsgálja 

Üdvözlettel: 

Titkárság és Kommunikációs Iroda
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt."

Megosztás