Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

„Kényszerléti rendőrség”: két váltás ruha meg egy bilincs

Tegnap tárgyalóasztalhoz ült Pintér Sándor belügyminiszter és a fegyveres és rendvédelmi dolgozók nemrég megalakult sztrájkbizottsága, az tárgyalás után pedig szakértői egyeztetés kezdődött.

Hogy pontosan miről egyeztettek, arról nem nyilatkoztak … nem véletlenül.

"Tisztelt Tisztségviselők! 

A mai napon Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr informális egyeztetésre hívta a szakszervezeti vezetőket a korkedvezményes nyugdíj és a nyugdíjasok visszarendelésének tárgykörében. 

Első körben a Miniszter és az érdekképviseleti oldal megállapodott a tárgyalási ütemtervben, eszerint a mai napon elhangzottakat az érdekképviseletek legkésőbb holnapig írásbeli előterjesztés formájában megkapják, pénteken kifejtik ezzel kapcsolatos részletes véleményüket, majd hétfőn RÉF ülés megtartására kerül sor. A végleges javaslatok, illetve azok a javaslatok, amit a Miniszter a kormány előtt képviselni fog vagy magáénak vall, annak az anyagnak a véglegesítése a hétfői napon történik meg. 

Az Alkotmánymódosítással kapcsolatban elmondta, hogy az mindenképpen elfogadásra kerül, a csütörtöki házbizottsági ülés határozza majd meg, hogy mi lesz a parlamenti forgatókönyv a jövő héten. 

A további témakörök tekintetében a legfontosabb kérdés a nyugdíj, az illetmény, illetve a visszarendelhetők személyi körének meghatározása lesz. 

A Miniszter kérte az érdekképviseleti szerveket, hogy jelöljék meg azokat a munkaköröket, amelyek esetében az érdekképviselet álláspontja szerint valóban komoly pszichikai terhelés alatt állnak a kollégák. Általános szabályként szögezte le, hogy a visszarendelés az 57. év alatti állományt érinti. Aki az 57. évet betöltötte, azzal nem foglalkoznak. 

A visszarendeltek körét két csoportra kívánja osztani a minisztériumi koncepció. Ennek egyik köre azok, akik átszervezéssel, illetve közös megegyezéssel mentek el, a másik kör pedig, akik FÜV vizsgálat eredményeképpen kerültek szolgálati nyugállományba.

1. Akik FÜV alkalmatlansággal mentek el, ill. akik a hivatásos szolgálatra alkalmatlan minősítést kaptak és az egészségkárosodásuk 70% felett van, azok nem kerülnek visszarendelésre,
2. akiknek 40% alatt állapították meg az egészségkárosodásukat, azokat felülvizsgálat nélkül visszarendelik,
3. akiknek 40%-69% között van az egészségkárosodásuk, azok felülvizsgálatra kerülnek és amennyiben korlátozottan alkalmas minősítést kaptak, azokat könnyített hivatásos szolgálatra visszarendelik. 

A Miniszter tájékoztatta az érdekképviseleti vezetőket, hogy ezen kollégák a hivatásos állományú jogviszony alá tartoznak majd, egyenlőre készenléti állományba kerülnek, de ennek jogi háttere nincs kidolgozva, az új szervezet, melyet az érdekképviseletek „kényszerléti rendőrségnek” neveztek foglalkoztatja majd ezeket a kollégákat hivatásos állományú jogviszonyban. Azon kollégák, akik a FÜV-ről visszarendelésre kerülnek, könnyített szolgálatra kerülnének beosztásra, ami azt jelenti, hogy munkavégzésük 6-22 óráig lenne meghatározva. A Minisztérium ezt még pontosan ki kívánja dolgozni. Elsősorban szervezői munkát kellene végezniük, például a közfoglalkoztatás feladatkörében, illetőleg munkavezetői, felügyelői, irányítói, munkakört tölthetnének be. A kistelepülések biztonságát is szolgálhatnák ezen kollégák. Jogosítványaik, illetve intézkedéseik a hivatásos állományúak intézkedési jogosítványaival lenne egyenlő. Az így visszarendeltek 2 garnitúra bevetési ruhát + bilincset kapnának. (Vagyis lőfegyvert nem.)

Ezek a kollégák a fent említett új szervezetbe kerülnek beosztásra, amely a rendőrség irányítása alatt tevékenykedne, de elképzelések szerint feladatkörükbe tartozna a feketemunka ellenőrzése, illetve elvégeznék a számlaellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat is. A nettó fizetésük a jelenlegi nyugdíjnak megfelelő mértékű lenne, ez kerülne bruttósításra. A rögzített nyugdíj jogintézményét a tárca továbbra is életben kívánja tartani, ugyanúgy választhatnának a két nyugdíj közül a kollégák, bár a nyugdíjkorhatár egységesen ezekre a kollégákra is vonatkoznának, akik rendelkeznek szolgálati nyugdíjrögzítéssel. 

A táppénz továbbra is 90% maradna. Aki elmúlt 50 éves és megvan a szolgálati ideje, az kiemelt bérezésben részesülne, például a szorzószám emelkedése alapján. A cél az, hogy a mindenkori hivatalban lévő állomány jólétét garantálják. 

2012. évre vonatkozóan a miniszter 5-6%-os illetményemelésre lát lehetőséget. 

Aki a mostani társadalombiztosítási szabályok alapján rokkantnyugdíjasnak minősül, elmondása szerint a civil jogszabályok vonatkoznak rá. 

Ezt követően Felkai László államtitkár úr az életpálya-modellből emelt ki néhány részletet, eszerint kedvezményes lakáskölcsönnel 25-30 évre segítenék a hivatásos állományú tagok tulajdonszerzését, az 50 éves kort betöltők esetében munkaidő-kedvezményről lehet továbbiakban szó, továbbá a rekreációs szabadság bevezetésének lehetőségéről beszélt. Megemlítette, hogy az új Közszolgálati Egyetemen átképzési szakokat indítanának, ami a bevetési egységektől kiöregedő állomány átképzését biztosítaná. 

A Honvédség hivatásos állományú tagjai is ennél az új szervezeti egységnél teljesítenének majd szolgálatot, és azon honvédek esetében, akik visszafoglalkoztatását a tárca nem tudja megoldani, azok is ezen közmunkszervezetbe kerülnének besorolásra, ezt a feladatot a Belügyminiszter koordinálja az ő esetükben is. 

A VPDSz elnökének kérdése, mely szerint mi lesz azokkal, akiket nem tudnak visszafoglalkoztatni, illetve a vámosok milyen szervezetbe kerülnének visszarendelésre, továbbá mikor kívánja hatályba lépteti a kormány a jogszabályt, illetve milyen idejű átmenetet kíván biztosítani a nyugdíjasok részére a kormány, a Miniszter a következő válaszokat adta: 

Minden visszahívottat foglalkoztatni kívánnak, a visszahívott vámosok, rendőrök, katonák, börtönőrök elsősorban az eredeti szolgálati helyükön kerülnének visszafoglalkoztatásra, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy az új készenléti szervnél kerülnének szolgálatba helyezésre. 

A jogszabályt a kormány vélhetően 2012. január 01-jén kívánja életbe léptetni, de erre garanciát a Miniszter nem vállal. 

Az átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatban a Miniszter elmondta, hogy max. 3 havi átmenetet tud elképzelni, három hónapon belül a kollégák nyugellátását havonta csökkentenék 20-20-20%-kal. 

A fenti tájékoztató nem tekinthető véglegesnek, csak a RÉF plenáris ülését követően alakul ki a végleges álláspont, azonban még ez sem jelenti azt, hogy a kormány ezeket a módosítási javaslatokat fogja figyelembe venni, így a fenti levél kifejezetten tájékoztató jellegű." 

Hány milliárd forintot spórol az állam, ha a nyugdíjból nettó bér lesz? Nullát?
Ha csak 3000 betöltetlen rendőri hely van, akkor mit csinálnak 30-40 ezer visszahívott ex-rendőrrel?
Lesznek "normális" rendőrök és "butított verziójú" rendőrök?
Januártól ezek szerint minden sarkon rendőr fog állni?
Az előzetes felmérés szerint mennyire lesz agilis és motivált az a 55 éves ex-rokkant, volt ex-rendőr, akit kiküldenek Bivalybasznádra járőrözni egy darab bilinccsel? Vagy úgy gondolják, hogy kussoljon és örüljön, hogy nem döglik éhen?

Friss:
Csodálatos lesz!
"A Belügymisztérium és Honvédelmi Minisztérium lesz a közmunkaügy két fő felelőse a kormányban, mert csak ez a két tárca tudja megszervezni a munkások mozgatásának bonyolult logisztikai hátterét. A BM-ben külön államtitkárság foglalkozik a területtel, amit a VPOP volt parancsnoka irányít majd."

Megosztás