Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Lézer Jani megnyugodhat

Lázár Jani bérelt Audi S8-as ügyének apró, de jellemző mellékszála volt, hogy a bérelt Audi S8 még traffipax blokkoló eszközt is tartalmazott.

A lézerblokkoló tartása nem bűncselekmény, azonban ha valaki sikeresen használja traffipax ellen és lebukik, akár két évet is kaphat (számítástechnikai adat, vagy rendszer elleni vétség).

Na mármost, egyszerű paraszti logikával is végiggondolva, ugyan miért szereltetne be bárki is 300 ezerért egy ilyen eszközt az autóba, hacsak nem szeretné a traffipaxot kikerülni? Annak, aki betartja sebességhatárokat, annak mi szüksége egy ilyen eszközre?

Február 14-én 4 LMP-s képviselő benyújtottak egy törvényjavaslatot, miszerint "a gépjárműben a gépjármű sebességét mérő készüléket jelző vagy zavaró technikai eszköz – így különösen radar- és lézerdetektor, lézerblokkoló – nem működtethető, és csak működtetésre alkalmatlan módon, a gépjármű csomagterében, lezárt dobozban tárolható vagy szállítható."
 
Az indoklásban pedig még oda is szúrnak egyet Lézer Janinak:

"Ezeknek a kereskedelmi forgalomban ma legálisan hozzáférhet ő és legálisan alkalmazható eszközöknek az egyetlen lehetséges felhasználási módja a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó, másokkal szemben a törvény teljes szigorával alkalmazott és a közlekedésbiztonság szempontjából kulcsfontosságú szabályoknak az elkerülése.

Nyugat-Európa szinte minden országában tiltott ezek használata, a sebességtúllépőkkel szemben a magyarhoz hasonló, kimentést nem tűrő felelősséget érvényesítő közlekedésbiztonsági szabályozást alkalmazó országokban (mint Ausztria vagy Franciaország) pedig elképzelhetetlen azok legális használata.

A törvényjavaslat elfogadásától egyben az állami és önkormányzati intézmények gépkocsiparkjának olcsóbb fenntartása is várható, hiszen sajnos arra is van példa, hogy szolgálati járműveket szerelnek fel ilyen, akár többszázezres értékű eszközökkel."

A Rogán Antal vezette Gazdasági és Informatikai bizottság (olyan arcokkal mint Baja Ferenc, Burány Sándor, Papcsák úr) március 7-én tárgyalta a javaslatot. 

Egész egyszerűen csodálatos az az 5 perc, ahogy lezavarták a "vitát", meg az a sok eszes ember … át is adnám a szót a jegyzőkönyvnek, remélem senki sem izgul, hogy mi lesz a sztori vége 🙂

"SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! A kormány ezt a kérdést nem tárgyalta, ezért csak tárcaálláspontról fogok tudni beszélni.

A tárcánk az önálló képviselői indítvány tárgysorozatba-vételének támogatását közlekedésszabályozási megfontolások miatt nem támogatja. Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága korábban már megkereste a Belügyminisztériumot, hogy a közúti közlekedési ellenőrzések hatékonyságát csökkentő technikai eszközök használatát csökkentse, de egyszerű és egyértelmű jogszabályi keretek között.

Nagyon röviden, a kérdést szakmai alapon ketté kell szedni. Az egyik a rádiófrekvenciás sugárzást kibocsátó, a köznyelvben úgynevezett lézerblokkoló eszközök használatával kapcsolatos, amelynek a használata jelenleg sem engedélyezett. Tehát egy már létező jogszabályi tilalmat megismételni a közúti közlekedésről szóló törvényben nincs értelme. Itt a tényleges használat ellenőrzését lehetővé tevő technikai eszközöket kell majd biztosítani. Ilyen lézerblokkoló eszköz járműbe szerelése a típusjóváhagyás elvesztését okozza, ezért csak a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyével lenne ez lehetséges. Eddig egyetlen ilyen engedélyt sem adott ki a hatóság; ezután sem szeretne ilyen engedélyt kiadni, már csak az európai uniós jóváhagyási követelmény miatt sem.

A másik kérdés viszont a radar vagy lézeres sebességmérő készüléket érzékelő eszköz, amelynek a használatával kapcsolatban nem igazolt az, hogy a közúti közlekedés biztonságára negatív hatással lenne. Ezért feltételezhetjük azt, hogy a rendőrség a közúti közlekedés szempontjából kritikus szakaszokon és pontokon végez ellenőrzést, és az ellenőrzésnek a célja nem a bírságbevétel növelése, hanem a közúti közlekedés biztonságának a fokozása.

Közlekedésszabályozási megfontolások miatt az eszköz birtoklásának a tilalma jelenleg nincs jogszabályban elrendelve, és a KRESZ szabályai között ilyen eszközbirtoklási tilalom nem is rendelhető el, épp ezért a javaslat szerinti szabályozás önmagával sem koherens, a közúti közlekedésről szóló törvény szabályozási elvei közé egyáltalán nem illeszthető be, és így nem lehet alkalmas a szabályozási megoldás a célzott joghatás kiváltására, illetve kodifikációs szempontból is hibás, hiszen 21/c. pontot a közúti közlekedési törvény már tartalmaz.

Azt gondolom, hogy röviden ennyi, ha van kérdés, akkor…

ELNÖK: Köszönöm szépen, szerintem eléggé átfogó volt ez az indokolás ebből a szempontból. Van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről? (Jelzésre:) Józsa alelnök úr, parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Az a kérdésem, hogy ha nem történt ilyen engedélykiadás a Nemzeti Közlekedési Hatóság részéről, akkor miért tekinthető szabályszerűnek, ha valaki beépíti a kocsijába. Akkor az is szabálysértés. Tehát el lehet fogadni ezt az előterjesztést, ami ezt rögzítené.

SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem, egyáltalán nem tekinthető szabályszerűnek. Egy próbaper folyik is az ügyben. A lézerblokkoló használatára ma is törvényi tilalmak vannak, ilyen a számítógépes eszközök zavarása, de ilyenek a hírközlési hatóság egyes rendelkezései is. Nekem a felkészítő anyagban ezek részletesen ki vannak fejtve, hogy milyen pontokba ütközik ezeknek a használata. Itt a probléma azzal van, hogy a rendőri ellenőrzés során ezeket nem lehet feltárni, és a technikai eszközpark hiányzik ezeknek a mérésére, hiszen ezek rejtetten beszerelt eszközök.

ELNÖK: Van-e más észrevétel? (Jelzésre:) Úgy látom, hogy Vantara Gyula képviselő úrnak van. Parancsoljon!

VANTARA GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Talán elviekben két gondolatot. A rendőrség bírságolása és a hatóságok bírságolása egy dolog, de van a szakmai berkekben egy olyan mondás, hogy a ma járműveivel a tegnap útjain a tegnapelőtt emberei között közlekedünk. Ez egy nagyon fontos megállapítása a szakmának, hiszen rávilágít arra, hogy a büntetések és a hatósági úton történő kezdeményezések, amik gátolják tulajdonképpen a szabad közlekedést, ha nagyon belegondolunk, gondoljunk csak itt a radarmérésre, hiszen ennek az elve, hogy a fix radar jelezhető. De egyéb módszereket is ismer a rendőrség, mint a kukában történő elhelyezés és sok minden más, tehát inkább, és úgy tudom, hogy a minisztérium ebbe az irányba lép, az oktatás felé kellene eltolni.

Tehát a magyar közlekedés, a közlekedési vezetők, útépítők stb., az első jogosítványos generáció után úgy gondolták, hogy kinevelődik az a generáció, amely már a szabályokat fogja betartani, és nem arra kell törekednünk, hogy büntessünk, hanem arra, hogy segítsük a közlekedőket. Ez az oktatás elmaradt, óvodától kezdve fel kell építeni egy olyan oktatási rendszert, amely nem a szankciókat veszi elsődlegesnek, hanem a törvény betartását jelentő intézkedéseket tekinti annak, ami a megoldás felé visz.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa alelnök úr, van még hozzászólás?

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Csak annyi, hogy messzemenően egyetértek a képviselő úrral, hogy a jogkövető magatartást segítse a szabályozás meg a képzés is. Úgy gondolom, ez a szabályozás eleve a jogkövető magatartás irányába vinné a gépkocsi-tulajdonosokat, hogy ne is szereljék be azt a berendezést, amivel aztán jogellenes tevékenységet lehet folytatni. Úgyhogy szerintem jó ez az előterjesztés.

Köszönöm.

ELNÖK: Amennyiben nincs más kérdés vagy észrevétel, kérdezem, hogy a kormány képviselője akar-e reagálni esetleg az elhangzottakra.

SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A képzéssel, neveléssel kapcsolatban annyit, hogy igen, valóban óvodás kortól felépítünk egy képzési-nevelési programot. Az óvodában és az általános iskola négy alsó osztályában a multimédiás eszközök használata nélkül, hagyományosan, rajzversenyekkel, korszerű pedagógiai oktatási módszerek szerint végezzük, az ötödik osztálytól viszont – a parlament decemberben elfogadta a ’88. évi I. törvény módosítását – az úgynevezett e-learning programok kerülnek bevezetésre, ami tényleg rendkívül hatásos módon, multimédiás eszközök segítségével nagyon jelentős lépést jelent a közlekedés biztonságának a javítása érdekében.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, akkor a döntés következik. Tehát a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről döntünk. A kormány nem támogatta a tárgysorozatba-vételt, az előterjesztő nincs jelen.

Határozathozatal

Tisztelt Képviselőtársaim! Aki egyetért az indítvány tárgysorozatba-vételével, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal a tárgysorozatba-vételt nem támogatta. Ezzel ezt a napirendi pontunkat le is zárjuk."

Aki összerakja nekem, hogy Lézer Jani lézerblokkolójától hogy jutottunk el az óvodás rajzversenyekig, annak fizetek egy gombóc fagyit!
 
Ja, az egész poszt egy email kapcsán született, mivel az egyik olvasónk megkapta a Powertuning.hu diadalmas hírlevelét a nagy győzelemről:

Megosztás