Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Pártszínektől függetlenül örökzöld: a tanácsadás

2010. szeptember 14.

"Papcsák Ferenc elszámoltatási kormánybiztos közlése szerint a filmekben látott érdekhálóként működő, "polipszerű" összefonódásokról ad számot az a több száz megvizsgált tanácsadói szerződés, amelyet 2002 és 2010 között közpénzzel gazdálkodó költségvetési szervek és állami cégek kötöttek magántársaságokkal.

A vizsgálat tárgyát 12, elsősorban tanácsadó cég szerződése képezi. Ezek az elmúlt években 636 darab szerződésen keresztül bruttó 12 milliárd forinthoz jutottak, amelyből kilencmilliárd megbízási, tanácsadási díjra ment el.

A szerződések közös eleme a központilag szervezett alkalmazás, az indokolatlanul magas díjazás, a teljesítési dokumentáció részbeni vagy teljes hiánya, ugyanazon munka többszöri állami megrendelése és kifizetése, az arra hivatott állami apparátus helyett magáncégek indokolatlan igénybevétele, valamint indokolatlan továbbképzések "aranyárban", előkelő szállodában, luxustréningeken."

2011. február 15.

"Műszaki, jogi és szakmai tanácsadásra írt ki közbeszerzési eljárást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, amelyet végül kétmilliárd forintért egy PD Konzorcium nevű cégcsoport nyert el.

A cégcsoport egy 2010 decemberében kiírt közbeszerezési eljárást nyert meg, amelyet azért hirdetett meg a NFÜ, hogy az ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának munkáját tanácsadók segítsék. A közbeszerzés ajánlati dokumentációja szerint a tanácsadás az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel kapcsolatos EU-s támogatású projektekre vonatkozna. A közbeszerzési eljárás dokumentumai szerint a nyertes cég feladata többek között a műszaki-szakmai, jogi és közbeszerzési tanácsadás lenne, illetve egy esetleges szabálytalansági eljárás során kellene segítséget nyújtaniuk."

636 szerződés 9 milliárdért vagy 1 szerződés 2 milliárdért?
Az MSZP-SZDSZ módszer vagy a Fidesz-KDNP módszer?
Az amatőr vagy a profi?

 
Szegény NFÜ … biztos alig van munkatársuk, akik a munkát elvégeznék. Pedig van éppen elég állami alkalmazott, akik semmit sem csinálnak egész nap.
Bár akkor nem tudom, hogy ez a 224 NFÜ alkalmazott mit dolgozik … az éves bérköltségük fele (egészen pontosan 1 048 945 000 forint) ennek az 1 db tanácsadói szerződésnek.

(Kattintva nagyobb!)

 
No, de nézzük meg ezt a 2 milliárdos szerződés …

A közbeszerzés iránt három cég érdeklődött, a Procura Consulting Kft., a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. és a PD Konzorcium, de ajánlatot csak a PD Konzorcium adott be, és mint egyedüli ajánlattevő nyert is. A PD Konzorciumnak két tagja van: a Dr. Pacsika Ügyvédi Iroda és a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda.

Mondjuk nem is csodálkozhatunk, hogy csak a PD Konzorcium pályázott egyedüliként, hiszen eleve rá írták ki a pályázatot … hmmm … ugye milyen ismerős módszer? Csak nem visszapörgettük az idő kerekét?
"Csak az pályázhatott, aki az eltelt három évben legalább hetven közösségi értékhatárt elérő építési beruházásban, ötven szolgáltatás megrendelésében, illetve harminc árubeszerzés tárgyú közbeszerzés lebonyolításában részt vett – továbbá hét pontba sorolt, ezzel egyenértékűnek tekintett, hasonló volumenű referenciát tudott felmutatni."

Amúgy a dr. Pacsika Ügyvédi irodának még honlapja sincs

Az összes dokumentáció megtekinthető az NFÜ honlapján. A nyertes feladata lesz:

"•    a KFF tevékenységét képező közbeszerzési szempontú minőségellenőrzéshez kapcsolódóan a KFF rendelkezésére bocsátott dokumentumok (ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás, részvételi, ajánlatkérési dokumentáció, előzetes összesített tájékoztató) tartalmára vonatkozó jogi, közbeszerzési és műszaki szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás, minőségbiztosítás elvégzése, minőségbiztosítási jelentések előkészítése Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján,

•    a KFF tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági ellenőrzés során felmerülő, jogi, továbbá műszaki-szakmai, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a KFF vezető utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében szabályossági, elszámolhatósági kérdésekben tanácsadás, esetleges szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, szabályossági jelentés előkészítése Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján, jogorvoslati képviselet;

•    a KFF tevékenységét képező szerződésmódosítási javaslatok közbeszerzési jogi (műszaki-szakmai) szempontú véleményezése során felmerülő jogi, továbbá műszaki-szakmai szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás, minőségbiztosítás elvégzése, minőségbiztosítási jelentések előkészítése esetleges szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet a KFF vezető utasításai (egyedi megrendelése) alapján,

•    általános (koncepcionális) jelleggel a KFF tevékenységi körében felmerülő közbeszerzési szakkérdések közbeszerzési, jogi, műszaki szempontú vizsgálata tanácsadás keretében a KFF vezető utasításai (egyedi megrendelése) alapján,

•    a KFF által biztosítandó megfigyelő delegálása, folyamatba épített ellenőrzés során,

•    a KFF által tevékenységi körében kiadott állásfoglalások támogatása jogi/műszaki/közbeszerzési szakmai szempontú kérdések vizsgálata és elemzése tanácsadás keretében a KFF vezető utasításai (egyedi megrendelése) alapján,

•    a KFF által készítendő képzési anyagok, iratok tartalmának összeállítása során nyújtandó jogi/műszaki/közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás a KFF vezető utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében Közbeszerzési – kézikönyv, – útmutató, – közlemény, – tanulmány, – képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás.

•    A műszaki szakmai tanácsadás kiemelten az alábbi területek vonatkozásában szükséges: szennyvíz, vízgazdálkodás, közút, vasút, mélyépítés. (közlekedésfejlesztési, környezetvédelmi és egyéb közösségi támogatásból megvalósítandó projektekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárások során)

•    Megbízó utasításai (egyedi megrendelés) alapján közbeszerzési útmutató elkészítése,

•    Megbízó utasításai (egyedi megrendelés) alapján, Megbízó tevékenységi körébe tartozó egyéb feladat."

A miértre megy hogyanra egyenlőre még nincs válasz az NFÜ részéről, egyelőre csak annyit tudni, hogy ez a 2 milliárd 4 évre szól, és "a nyertes konzorcium ajánlata nettó 16.000.-Ft/óra, amely óradíj a piacon szokásos óradíjnak felel meg, így az egyes sajtóorgánumokban szereplő „példátlan mértékű” megbízási díj nem helytálló."

Nem árt tudni azonban, hogy az NFÜ legdrágább tanácsadói szerződése magáncéggel idáig 74 millió forint volt … ezt most sikerült huszonhétszeresen túlszárnyalni.

Számolgassunk egy kicsit.

Maximum 50 000 szakértői órát vennének igénybe évente, a kiírás szerint. Amúgy az nettó 800 millió forint.

Nettó 16 000 / óra.
8 óra "tanácsadással" számolva az nettó 128 000 / nap
Nettó 25 600 000 / év (200 munkanap)

Ha csak évi bruttó 500 millióval számolunk, akkor is minden munkanap 15 ember "ad tanácsot" napi 8 órában nettó 16 ezer forintért.

Ha ezt a 15 embert felvennék NFÜ alkalmazottnak, hogy ugyanazt csinálják, csak ne "tanácsadásként", hanem a rendes munkaként, akkor az a NFÜ bérköltsége alapján ez évi 70,2 millió forintba kerülne.
Az 4 év alatt 280 millió forint … így nem túlzás kijelenteni, hogy elvernek teljesen feleslegesen 1 milliárd 720 millió forintot … alsó hangon.

De azért nézzük meg, hogy a kormányváltás óta milyen szerződéseket kötött még az NFÜ.
Példák:


 

Megosztás