Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Nem merték megnevezni a gyereket

December közepén még csak legyintettem, mikor olvastam, hogy

"Kibővíti a fűtési támogatásokat a kormány. A tervek szerint 2011 októberétől nem csak a gázzal és távhővel, de a fával, szénnel és cseppfolyós gázzal fűtő, hátrányos helyzetű családok is igényelhetnek kompenzációt. A részleteken még dolgozik a minisztérium."

Bár tudhattam volna, hogy nem viccelnek.
A részleteket azóta kidolgozták, sőt az új szabályok már életbe is léptek. Nézzük sorban:

1, Sávos emelés, nagycsaládosok kedvezménye

A havi 100 köbmétert meg nem haladó fogyasztás (1200 köbméter/év) esetén nem változnak az árak.
A három vagy több gyermeket nevelő családoknál három gyermekig gyermekenként 200 m3, a negyedik gyermektől pedig gyermekenként 300 m3 adódik az 1200 köbméteres határhoz.

Ahogy Bencsik János NEFMI-államtitkár mondta:

"ügyeltek arra, hogy az alacsony jövedelmi státuszban lévő háztartások, a nyugdíjasok és a nagycsaládosok terhei ne növekedjenek. Amennyiben szükséges a gázár korrekciója, akkor az arányosan, a teherviselő képességnek megfelelően kell kialakítani. Ezért döntött úgy a kormány, hogy két fogyasztási kategóriát vezet be. Az első esetében az évi 1200 köbméternél alacsonyabb fogyasztású háztartások a múlt év áprilisában meghatározott ár alapján kapják a gázt. A másik kategóriában fogyasztásarányosan, sávos emelésre kerül sor. Azok számíthatnak nagyobb változásra, akik a legtöbbet fogyasztják – tette hozzá a politikus.

A kalkulációk alapján a fogyasztók 57 százaléka esetében egyáltalán nem lesz gázáremelés, további 9 százaléknál pedig 0.7 százalékos emelés várható – jelentette ki Bencsik János. A nagycsaládosok külön kedvezményeket kapnak. Ahol már négy gyermeket nevelnek, abban a háztartásban 2100, ahol ötöt, ott 2400 köbméterig nincs áremelés. Mindezt nem befolyásolja a szülők anyagi helyzete. "
 

 

Mivel jövedelemtől függetlenül jár, Orbán Viktor is megkapja, elvégre ő is nagycsaládos, öt gyermeke van. Ez fontos.

Kalkulációk a NapiGazdaságról:

"Külön kell szólni a szociális gázártámogatásról, amelyet a 71 250 forint/hó/fogyasztási egységet meg nem haladó jövedelmi helyzetű háztartások 2011 első felének fűtési időszakában az eddig megszokott mértékben és módon kapnak meg.

Természetesen ezzel együtt rájuk is a minisztérium által bejelentett sávok lesznek érvényesek, vagyis a drágulás mértéke nem tér el a támogatásban nem részesülőkétől, mivel a támogatás a jövedelemtől, és nem a fogyasztás nagyságától függ. Tehát a 2,808 forint/megajoule normál tarifához továbbra is 0,771 forint támogatást kapnak 57 ezer forint, és 0,278 forintot 71 250 forint/hó/fogyasztási egység alatt. Az 1200 köbménteres éves fogyasztás fölött tehát alacsonyabb bázisról ugyan, de ugyanolyan mértékű drágulás vár rájuk. A nagycsaládosok kivételével így évi 1200 köbméteres – havi 100 köbméteres fogyasztás fölött kisebb-nagyobb drágulásra kell számítani.

Átlagos adatokkal, kedvezmények nélkül számolva ez azt jelenti, hogy a havi szinten 125 köbméternél nagyobb, de 167 köbmétert (közelítőleg 5700 megajoule) meg nem haladó fogyasztás esetén, a jelenlegi körülbelül 23 ezer forintig terjedő havi számlaérték hozzávetőleg 1000 forinttal emelkedik januártól. A havi 167 köbméternél nagyobb, de körülbelül 208 köbmétert (mintegy 7083 megajoule-t), durván 28 700 forintot nem meghaladó jelenlegi havi számla pedig már majdnem havi 2000 forintos többletet jelent majd az újévi gázszámlákban."

Havi gázszámla várható emelkedésének mértéke (nem nagycsaládos):

Havi gázszámla várható emelkedésének mértéke (három gyermekes család esetén):

 

2, Lakásfenntartási támogatás a gáz- és távhőtámogatás helyett

Ide ásták el a csúnya, sanda korcsot….

A szociális támogatás fennmarad a téli hónapokban (2011. április 30-ig), a kibővített körű lakásfenntartási támogatás pedig 2011. szeptember 1-jén, vagyis még az újabb fűtési időszak beköszönte előtt lép hatályba.

2010. december 30-án hirdették ki a szociális törvényhez benyújtott módosítások elfogadását, ami a GYES időtartamának 3 évesre visszaállítása és más változások mellett ezt is tartalmazta, az NFM pedig január 6-án jelentette be nagy büszkén, hogy

"2011-ben átalakul a lakásfenntartási támogatás rendszere is. Bővül az ellátásra jogosultak köre, amely a jövedelmi határ módosításával és a tényleges jövedelmi küszöb eltörlésével valósul meg."

"A jövedelmi határ módosításával elérhető, hogy akik jelenleg energiatámogatásban részesültek, azok szeptembertől közel teljes körben jogosultak legyenek a lakásfenntartási támogatásra. Ez mintegy 906 ezer háztartást jelent. A támogatás célzottsága érdekében a természetbeni támogatási formák kerülnek majd előtérbe."

 

A jövedelmi határt valóban módosították, a régi törvény szövege úgy szólt, hogy

"Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja."

A 150%-ot most felemelték 250%-ra, tehát az egy főre jutó jövedelem 42.750 forintról 71.250 forintra nő, mivel az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg  28.500,-Ft.

Gyönyörű, nemzetmentő intézkedés. Mikor emeltek ennyit a szocik? Naugye.

Csakhogy emellett van egy új kritériuma is a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak:


"Lakásfenntartási támogatásra az lesz jogosult, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át és a háztartás tagjainak nincs a szociális törvényben meghatározottak szerint vagyona."

 

Hoppá, vajon mit ért vagyon alatt a szociális törvény? Villát, jachtot, repülőt, vaskos bankbetétet?

Nem.

"b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja,

azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű"

 

Első eset: a családnak van egy 6-8 évesnél fiatalabb autója (gyakran előfordul, többnyire hitelre).
28.500 x 30 = 855.000 forint. Tehát ha az autó ennél többet ér, és a tulajdonos nem rokkant, már ki is pottyant a kosárból.

Második eset: a családnak van egy autója és egy darabka földje, esetleg nagymamától örökölt telek/nyaraló/eladhatatlan ház egy kis faluban.
28.500 x 80 = 2.280.000 forint. Vagyis ha a két "vagyontárgy" ennél többet ér, ugrott a gázártámogatás.

 

Nem lett volna egyenesebb megmondani a Zembereknek, hogy nincs többé gázártámogatás az újautós burzsujoknak, helyette inkább a szegény gyalogosok, régiautósok kapnak tüzifát?

Persze honfitársaink roppant találékonyak, így várható a rokikártya-biznisz másodvirágzása…

Megosztás