Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Tolerancia különdíjat a nyelvvizsgaközpontoknak

Ha ez egy Kevin Smith filmben lenne, még akkor is azt mondanám, hogy ez viccnek kicsit erős … de ez bizony egy valódi hír ebből a csodálatos országból:

Sorban megbuknak a nyelvvizsgán a siketek, mivel nem nagyon sikerül nekik a magnóhallgatás, azaz a hallás utáni szövegértés …

Nem vicc.

 
Szabó Máté, a állampolgári jogok biztosa már 2009-ben megvizsgálta (135.oldal) a helyzetet:

"Egy diák fordult az ombudsmanhoz, és beadványában sérelmezte, hogy évek óta fennálló hallásproblémája miatt az utóbbi egy évben több alkalommal kísérelte meg a középfokú nyelvvizsgát letenni, azonban a beszédértés felmérésére szolgáló résznél, a magnóról történő szövegértés miatt – a megfelelő tájékoztatás, valamint a speciális vizsgázási mód biztosításának hiánya miatt – vizsgája több alkalommal sikertelen volt.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint ugyanis, amennyiben nincsenek meg a fogyatékossággal élők objektív jogérvényesítési korlátozottságát oldó feltételek, úgymint a nyelvvizsgáztatási eljárásban a speciális vizsgázási mód lehetősége, azáltal az állam nem teljesíti az Alkotmányban, az ENSZ Egyezményben és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben konkretizált, az esélyegyenlőség előmozdítására vonatkozó kötelezettségét.

A vizsgálat megállapította, hogy a fogyatékossággal élő emberek vonatkozásában a nyelvvizsgáztatási eljárások módszertana nem egységes, a vizsgákról szóló tájékoztatók nem megfelelőek, nem hozzáférhetőek és nem teljesítik a könnyen érthetőség kritériumát, a feltárt hiányosságok a fogyatékossággal élő vizsgázók tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggésben visszásságot okoznak, illetve nem teljesül az állam esélyegyenlőség előmozdításával összefüggő kötelezettsége."
 

Az Oktatási Hivatal elnöke a jelentésre írt válaszában ismertette, hogy a fogyatékossággal
élő személyek esélyegyenlőségének javítása érdekében az államilag elismert nyelvvizsgákon a következő intézkedéseket tette:
– felkérte az akkreditált vizsgaközpontokat, legyenek nyitottak a részképesség-zavarral
rendelkező vizsgázók problémáinak kezelésére.
– Felhívta a vizsgaközpontok figyelmét arra, hogy mind honlapjukon, mind papíralapú tájékoztató anyagaikban könnyen elérhetően és pontosan tájékoztassanak arról, hogy az adott vizsgaközpontban milyen segítséget tudnak nyújtani,
– a vizsgaközpontok tájékoztató felületeit a Hivatal felülvizsgálat, illetve hatósági ellenőrzés keretében rendszeresen ellenőrizni fogja, valamint konkrét vizsgalátogatások alkalmával kiemelt figyelemmel fogják vizsgálni, hogy a vizsgaközpontok miként kezelik
a részképesség-zavaros vizsgázók ügyét.
 

Sajnos a siker nem 100%-os, hiszen jelenleg a 23 nyelvvizsgaközpontból csak alig 10-ben tudnak vizsgázni megfelelő körülmények között a sérült emberek.

És mit csinálnak a nyelvvizsga során, ha siket ember szeretne vizsgázni?
Idéznék egy szülőt:

"Sajnos a nyelvvizsgaközpontok egyáltalán nem tudják, hogyan vizsgáztassák ezeket a gyerekeket. Azt hiszik, attól, hogy felhangosítják a magnót, attól majd jobban fogja hallani a gyerek a szöveget, pedig semmi mást nem hallanak, mint hangos zajt.

Nem lenne egyszerűbb megtiltani a siketeknek, hogy nyelvvizsgázhassanak?

Megosztás