Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Ez a tározó se 100%-os, de megkapta az engedélyt

Azt már eddig is láthattuk, hogy fogalmuk sincs, kinek az illetékességi területe az "ismeretlen salakból épült" átszakadt vörösiszap tározó, a környezetvédelmi hatóságnak vagy a jegyzőnek kellett volna vele kapcsolatban képben lennie, de a kaotikus viszonyokra igazán az állami felügyelet alá vont MAL termelésének újraindításával kapcsolatban kiadott határozat világít rá.

A 26502/2010 sz. dokumentumot a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jegyzi (igazgató: Zay Andrea), és nyilvánosan elérhető.

Az alább idézett mondatok tényleg szerepelnek benne, és tényleg így.

"2.02 A X/a. jelű kazetta vörösiszappal történő feltöltése 202,0 mBf szintig végezhető. "

"4.00                 A X/a. jelű kazettán történő hulladéklerakás megkezdésének és a kazetta használatának feltételei – a MAL Zrt. által felkért szakértő véleményére a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke által adott állásfoglalás alapján – a következők:

1.   Be kell szerezni minden olyan információt, amelyből megbízható képet lehet kapni a kazetta és altalaja geotechnikai jellemzőiről, amelyekre egy állékonysági vizsgálat támaszkodhat. Ehhez szükséges az eredeti tervezésnél alapul vett adatok ismerete, szükség szerint újabb feltárások és laboratóriumi vizsgálatok végzése. Nagyon fontos, hogy magának a kazetta anyagának a szilárdsági és deformációs jellemzőiről legyenek adatok, (…)
(…)az építmény alatti szivárgás és ezzel a környezet szennyeződésének elkerülése érdekében feltétlenül szükséges egy szivárgást gátló rendszer (vízzáró körülzárás, drénrendszer és szivattyúzási lehetőség) tervezése és kivitelezése közvetlenül a X/a jelű kazetta üzemeltetésének elkezdése után.

A szivárgást gátló rendszer kivitelezésének határideje: a tevékenység megkezdésétől  számított 3 hét. (…)

(…)

4.    Számításokat kell végezni – a modern technika kínálta eszközökkel – az építmény állékonyságának, a létesítmény és altalaja relatív alakváltozásai és azok hatásának a vizsgálatára, a műtárgy falán és az alatt lehetséges szivárgás vizsgálatára.(…)

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki kamara elnökének állásfoglalása, melyet a MAL Zrt. csatolt be előzetesen:

 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyilatkozata:

„A X/a jelű kazetta üzemeltetése szemrevételezés és a szakértői vélemények alapján függetleníthető a kárelhárítástól, azon rendkívül korlátozott mennyiségű zagy viszonylag biztonsággal elhelyezhető.”

Ajka Város Jegyzőjének nyilatkozata:

„Tekintettel arra, hogy a X.sz. és ebből adódóan a X/a. jelű kazetta is Kolontár község közigazgatási területén van, így fel sem merülhet, hogy Ajka Város Jegyzője bármilyen minőségében állást foglaljon. Változatlanul fenntartom azt a jogi álláspontomat, hogy a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése szerint a hulladéklerakó sajátos építményfajta, melynek valamennyi engedélyét a vízügyi illetőleg a környezetvédelmi hatóság adott ki. A kazetták vonatkozásában a szakhatósági jogkörön kívül sem Ajka sem Devecser Város Jegyzője semmiféle ellenőrzési vagy egyéb funkciót nem gyakorol, építésügyi hatósági hatáskörét nem tudja megállapítani.”

"Devecser Város Jegyzője, aki az egyeztető tárgyaláson akadályoztatása miatt nem tudott részt venni, a tárgyalást követően érkezett állásfoglalásában hatásköre hiányáról tájékoztatta a Felügyelőséget.

Az egyeztető tárgyalásra meghívott építésfelügyeleti hatóság a tárgyaláson nem vett részt. A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Építésfelügyeletének 10/1305-3/2010. számú nyilatkozata szerint a Zrt. által végzendő tevékenység továbbfolytatásához, korlátozott újraindításához szükséges építésbiztonsági feltételek meghatározásában hatásköre nincs."

 

Összefoglalva megállapítható hát, hogy senki sem illetékes (vagy nem akar az lenni), nem sokat tudnak a megnyitott X/a kazettáról, ennek ellenére megkapta az engedélyt. Mindezt feketén-fehéren leírták Bakondi katasztrófavédelmi biztos vadonatúj honlapján is:

"Két Felügyelő szemrevételezte a vörösiszap befogadásra kijelölt X/a tárolót. a termelés beindításával egyidejűleg elrendelték a tározó falazatának kémiai és fizikai vizsgálatát annak érdekében, hogy teljes bizonyosságot lehessen szerezni arra nézve, hogy a X/a kazetta valóban alkalmas-e akár 10 hónapnyi termelés teljes vörösiszap mennyiségének befogadására."

Vagy alkalmas, vagy nem…..majd megtudjuk. Mindenesetre én biztos nem költöznék vissza a kolontáriak helyében. Akkor sem, ha Bakondi szerint a tározók rendben vannak (06:00-tól).

 

Megosztás