Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Az ajkai jegyző a hibás. Vagy a devecseri. Vagy mindkettő.

Két héttel ezelőtt még azt gondoltam, hogy talán az éjjeli őrre fogják kenni a vörösiszap-katasztrófát, de Illés Zoltán államtitkár csavaros gondolatmentét nem tudtam előre modellezni. Szerinte ugyanis a jegyző feladata lett volna a gátak ellenőrzése …

Szerintem mindannyian láttunk már élőben jegyzőt, aki egy jogot végzett ember, általában az íróasztala mögött ül az önkormányzat épületében, aláír és pecsétel,  és nem az a típus, gumicsizmát ragad, és ipari létesítményeket és hulladéktározókat ellenőriz.

"Az ilyen típusú vizsgálatok az adott település elsőfokú építési hatóságának feladatkörébe tartoznak, a tározó esetében a közigazgatásilag illetékes jegyzőnek kellett volna ezeket a méréseket elvégeznie. Magyarországon – gyalázatos módon – a gátak állékonyságát, de kikötők építését vagy ipari létesítmények ügyét  is – az első fokú építési hatóság, azaz az önkormányzat és a jegyző kezeli". – Illés Zoltán

Ez alapján a tározók gátjait az ajkai VAGY a devecseri jegyzőnek kellett volna ellenőrizni… Jellemző, hogy még azt sem sem tudják, hogy a tározók melyik településhez tartoznak.

"Fel sem merülhet, hogy Ajka város jegyzője bármilyen eljárás lefolytatására illetékességgel bírna. A tározó esetében "sajátos építményfajtáról" van szó, ami nem a jegyzők hatásköre. A vízjogi üzemeltetési engedélyt, az egységes környezethasználati engedélyt, de még a VIII. és IX. kazettákra vonatkozó gátmagasítási engedélyeket is a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok adták ki. A kazetták vonatkozásában a szakhatósági jogkörön kívül sem Ajka, sem Devecser város jegyzője semmiféle ellenőrzési vagy egyéb funkciót nem gyakorolt, építésügyi hatósági és különösen építésfelügyeleti hatáskörét nem tartja megállapíthatónak. Sajátos jogértelmezésnek találom, hogy a jegyzőknek kellett volna ellenőrizniük a gátat, ugyanis az egyértelműen a felügyelőség feladata, és az egységes környezethasználati engedély is azt írja elő, hogy a rendellenességeket a cég nekik jelenti. Ajkán tervrajzot, műszaki dokumentációt sosem láttunk." – Jáger László, Ajka jegyzője

A jegyző szerint egy 2006-os kormányrendelet értelmében a hulladéklerakó sajátos építményfajta, melynek valamennyi engedélyét a vízügyi, illetőleg a környezetvédelmi hatóság adta ki, a jegyző csak mint szakhatóság vett részt, és a tározók amúgy is Kolontár községhez tartoznak (ami meg a devecseri jegyzőhöz tartozik).

Ezután Illés már azt nyilatkozta, hogy "a gát "állékonyságának" ellenőrzése nem a jegyzők feladata lett volna, hanem a törvényi előírásoknak megfelelően a Mal Zrt.-é. Nem tudom, hogy történt-e mulasztás, a nyomozóknak kell kideríteniük – válaszolta arra a kérdésünkre, hogy vannak-e ismeretei a jegyzők által elkövetett esetleges mulasztásokról."
 
Az origo amúgy kikérte és megnézte a 2006-os, üzem működéséhez szükséges egységes környezethasználati engedély, amit a a környezetvédelmi hatóság, vagyis a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség bocsátott ki.  A dokumentum azonban nem rendelkezik egyértelműen arról, hogy a hatóságnak vagy másnak ellenőriznie kell-e a gát állapotát, a Mal Zrt. számára önellenőrzést ír elő.

Vagyis a gátat senki nem ellenőrizte, talán csak a Mal Zrt. …

Megosztás