Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

“Megalázó környezet kialakítása”

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságot még nem legyintette meg a kormányváltás szele, ők folytatják tovább küzdelmüket. (Az Egyenlő Bánásmód Hatóság központi hivatal. A hatóságot a szociális és munkaügyi miniszter irányítja. Illetve most az a csúcsminisztérium, ahová ez a terület tartozik.)

A 132/2010-es eset:

"Kérelmező – az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértő Intézet 100%-os munkaképesség csökkenést megállapító határozata kézhezvételét követően – baleseti járadék igénybevételéhez szükséges orvosi papírok beszerzése végett kereste fel az eljárás alá vont gazdasági társaság beltag orvosát, aki a kérelmezőt nem vizsgálta meg, ennek ellenére orvosi véleményt adott ki a kérelmezőről, melyben roma kisebbséghez tartozása és alsószentmártoni származása miatt irracionális és az adott társadalmi csoport egészét és őt magát is sértő kifejezéseket használt. Az orvos álláspontja szerint a kérelmezőt korábbi munkahelyén porhatás nem érte, nem is érhette, egészsége nem a munkavégzésével összefüggésben károsodott, a kérelmező lakóhelyén minden második-harmadik hasonló korú embernek tüdőbetegsége van, így az az egymással házasodás következményeként genetikus megbetegedésnek mondható. A kérelmező kérte az egyenlő bánásmód követelménye megsértése, nevezetesen zaklatás ténye megállapítását.

Az eljárás alá vont érdemi nyilatkozatában tagadta a jogsértés megtörténtét, álláspontja szerint ÁNTSZ felmérések és szakmai tapasztalata, valamint az orvosi irodalom alapján rögzítette kérelmező megbetegedésének genetikai valószínűségét, orvosi vizsgálat elvégzésére köteles nem volt.

A hatóság belföldi jogsegély keretében megkereste az ÁNTSZ illetékes tisztiorvosát a kérelmező által előadottak bizonyítása végett. A tájékoztatás rámutatott, hogy mivel lakóhelyi környezetben sem genetikai, sem epidemiológiai vizsgálat annak bizonyítására nem történt, hogy a tüdőbetegségek halmozódnak-e és ennek oka az életmódi, környezeti hatásokon kívül genetikai okokra visszavezethető-e, sem a vérfertőzés, sem a megbetegedés halmozódásának ténye, az eljárás alá vont nyilatkozatával ellentétben, nem bizonyított.

A védett tulajdonság tekintetében a hatóság megállapította, hogy a térségben minden kétséget kizáróan köztudomású tény, hogy az adott településen jelentős a roma népesség aránya, így a származás egyéb helyzetként értékelhető. A hatóság megállapította, hogy önmagában az olyan orvosi vélemény, amely egy betegség mögött genetikai okokat sejtet még nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, azonban annak olyan módon történő megfogalmazása, amely még ha nem is szándékosan, de megszégyenítő és megalázó környezet kialakítására alkalmas, a zaklatás tényállását megvalósítja.

Mindezek alapján a hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont a kérelmezővel szemben etnikai hovatartozásával és egyéb helyzetével összefüggésben zaklatást alkalmazott, ezért a jogsértést megállapító határozat 60 napra történő nyilvánosságra hozatala mellett az eljárás alá vont gazdasági társaságot 200.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezte."

Az orvos amúgy ezt írta a jelentésben:
"1998-ban, majd 2002-ben kezdődött, illetve ismétlődött bronchitis obstructiva megbetegedése, amely Alsószentmártonban genetikusnak számító, egymás közt házasodnak, felpasszálódnak a fulladásos légzési és keringési megbetegedések. A faluban minden 2-3. hasonló korú ilyen betegséggel van nyilvántartva. Nem foglalkozási betegség, nem is dolgozott tartósan expozícióban."

Alsószentmártonban
amúgy 1172-en laknak, de ezek szerint az senkit sem érdekel, hogy miért van 400-500-600 tüdőbeteg egy faluban.

Ja, és csak érdekesség: 2001-ben 54% vallotta magát romának, de a wikin alatta egy sorral azt olvashatjuk, hogy "a település egyetlen mai nem cigány származású lakója – a helybeliek által csak "Tiszi"-ként ismert – Lankó József plébános."

Az alsószentmártoni korfa még 2001-ből … nem is írok semmit.
Welcome to the future!

Megosztás