Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Nem jött be az életsors-kimutatás az ÁSZ-nak

Kicsit lassan ugyan, de azért őrölnek azok a malmok …

2009. november. 30-án írtuk meg, hogy a józsefvárosi szdsz-es polgármestert, Csécsei Bélát a lemondása után egy trükkös, ámbár vékonyka, 2 oldalas szerződéssel foglalkoztatta tovább az önkormányzat, többek között a "legendás" életsors-kimutatást készített a kerület számára. legalább is tavaly ezt nyilatkozta a Béla. Mindezt havi nettó 750 ezerért, 2014. október 15-ig. (Életsors-kimutatás by Csécsei)

Idén márciusban az új, fideszes polgármester jelezte, hogy felbontaná a szerződést, Csécsei a Magyar Hírlapnak akkor azt mondta, ő fenn szeretné tartani azt, hiszen a megállapodást "be kell tartani". Dörzsölt róka ez a Béla … kár, hogy az önkormányzat nem volt erre vevő, és végül közös megegyezéssel csak felbontotta a szerződést.

Az ÁSZ a 2010-es évre megállapított menetrend szerint vizsgálta júliusban Budapest VIII. kerület önkormányzatának gazdálkodását, e vizsgálat során természetesen sor került az ominózus Csécsei-szerződés vizsgálatára is (a teljes ÁSZ-jelentés, 53-55 oldalon foglalkoznak a Bélával). Vagyis nem Fidesz vetette be az ÁSZ-t a kampányba … 

Nézzük, mit talált az ÁSZ. Az biztos, a SZDSZ-esek egymás között nagyon profin tudtak szerződést kötni:

– A szerződést csak a két fél együttes szándékával lehet felmondani. 
– Ha a szerződést a lejárta előtt bontják fel, akkor a kerületnek a fennmaradó megbízási díjat ki kell fizetnie Csécseinek. Ez alól csak a politikus halála és cselekvőképességének megszűnése jelent kivételt.
– A dokumentum arra vonatkozó kitételt nem tartalmaz, hogy mi történik, ha Csécsei nem végzi megfelelően a munkáját. 
– Az ÁSZ szerint a Csécsei által elvégzett munka nem volt arányos a megállapított nettó 750 ezer Ft/hó összegű díjazással. 
– A jelentés szerint a polgári törvénykönyvbe ütközik, hogy a szerződést csak Csécsei halálával, illetve cselekvőképességének halálával lehet megszüntetni. 
– Problémás volt az is, hogy a szerződést aláíró jegyző nem tájékoztatta a kerületet akkor irányító Takács Gábor SZDSZ-es alpolgármestert arról, hogy a Csécsi számára 2014-ig biztosított összeg nem áll rendelkezésre. Az összeg fedezetét jogszabályellenesen a polgármesteri hivatal egyéb bérmegtakarításaiból akarták fedezni. 
– Mivel az önkormányzatnak járulékfizetési kötelezettsége is volt, így a tényleges kifizetések havonta 1,6 millió forintot tettek ki.
– A szerződést a kerület új fideszes vezetése szüntette meg közös megegyezéssel, idén márciusi hatállyal. A felbontás előtt a két fél abban egyezett meg, hogy Csécseit kéthavi díjnak megfelelő összeg, másfél millió forint illeti meg. A Csécsei Béla, volt polgármesterrel kötött megbízási szerződés alapján az önkormányzatot összesen 8 millió 352 128 forint kár érte.

Az origo ügyesen megkereste az önkormányzat részéről Takács Gábort, Józsefváros SZDSZ-es alpolgármesterét is, aki a szerződést megkötötte, hogy mit szól az ÁSZ jelentéséhez?

Az alpolgármester azt mondta, ő már korábban is ismerte az ÁSZ észrevételeit, és jelezte is hogy nem ért velük egyet.
"Szerintem nem érte kár az önkormányzatot. Ilyen helyzetekben nehéz megítélni, hogy mi okoz kárt, mi nem, de szerintem Csécsei Béla egyetlen tanácsa is hozhatott milliárdokat az önkormányzatnak."
Csécsei a szerződés alapján sokszor szóbeli konzultációkon vett részt, adott tanácsokat, de ezt nem dokumentálták, így az ÁSZ sem láthatta. Aa Közbeszerzési Tanács szerinte korábban nem talált problémát a szerződésben, azt azonban nem tudta megmondani, mért maradt ki az általa is aláírt dokumentumból, hogy mi történik, ha Csécsei nem teljesít. 

Az ÁSZ 3 dolgot talált, amin Csécsei dolgozott:

A 2009. október 1-i kifizetés alapjául szolgáló, a megbízott munkavégzését bizonyító írásos anyag figyelemfelhívást tartalmazott az Önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállításánál figyelembe veendő szempontokra.

A megbízott 2009. október hónapban végzett tevékenysége – az alpolgármesternek írt levél szerint – oktatási javaslatok előkészítése, illetve ahhoz kapcsolódó adatgyűjtés volt, melyről írásos dokumentumot nem készített.

A 2009. december 1-jei kifizetéshez a megbízott az általa végzett munkavégzés igazolásaként pályázati lehetőségre, illetve egy kutatási eredményre történő figyelemfelhívást nyújtott be.  

Nettó 750 ezerért igazán csipkedhette volna magát jobban is a Béla …

Megosztás