Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Búcsú a szabadság követétől

Bőhm András egy csodálatos, 25 évet átívelő publicisztikával lepett meg mindenkit. A főszerepben természetesen Demszky Gábor. Bőhm 1994 óta tagja a Fővárosi Közgyűlésnek, 1998 óta országgyűlési képviselő is volt, 2002-től a szabad demokrata frakció vezetője a Fővárosi Közgyűlésben. Jelenleg "független" képviselő. Még október 3.-ig

Nézzük csak, mit ír a független Bőhm úr a 2002-2010-es időszakról, amikor ugye ő volt a frakcióvezető:

"Feltűnt a főpolgármester közvetlen környezetében Mesterházy Ernő, az üzletember és mindenhez értő guru, ezzel párhuzamosan fogyott a levegő Atkári és a korábbi tanácsadók körül. Mesterházy erejét Szilvássy Györggyel való barátsága adta, minden alkalommal szóba hozta e kapcsolatát.

Schneller István távozott, nem győzte tovább a kerületi szocialisták és fővárosi támogatóik nyomulását. A gazdasági szereplőknek régóta szálka volt a szemében ő is, és Atkári is. Nem lehetett üzlettársakat, politikai lobbistákat tisztségekbe nyomni a fővárosi cégeknél. Nem lehetett könnyedén levajazni közbeszerzéseket és szabályozási terveket. Atkári kérlelhetetlen volt. Nem volt hajlandó apró engedményeket sem tenni a politikai népszerűség oltárán, ezzel a hajthatatlansággal maga ellen hangolta a liberális frakciót is. Nem maradt, aki mellé állt volna, Demszky ellökte a kezét."

Bőhm András gondolom tiltakozott, verte az asztalt, értékvilágával összeegyeztethetetlen volt, amit Mesterházy művelt. Biztos majdnem le is mondott … szegény, tiszta dráma és terror lehetett így dolgozni.

Remek a befejezés is:

"Demszky sajnos nem vált azzá a politikai személyiséggé, aki lehetett volna. Nem volt elég erős, rosszul tűrte a konfliktusokat, sokszor alkudott meg, utolsó ciklusa felmorzsolta erkölcsi tőkéjét. Politikai felelőssége nem vitatható, de nem vitathatóak el eredményei, amit a városáért tett. Demszky a szabadság követe volt, esküdt ellensége a náci beszédnek és gondolatoknak, szolidáris volt minden kisebbséggel.

A főpolgármester művelt, intelligens ember, európai polgár és gondolkodó. Lehetett volna a liberális párt megmentője, helyette egyik sírásója lett. Demszky Gábor azonban történelmi személyiség, értékelni is majd történelmi távlatból lehet.

Sokszor támadtam őt az utolsó négy évben, alig volt, amivel egyetértettem vele. Sokra tartottam őt, nem ellene lázadtam, hanem érte. Bármi is történt, képességeimtől és erőmtől telhetően meg fogom védeni minden igazságtalan támadás ellen. Percemberkék fröcsögése nem homályosítja el húsz évét a szabad város élén.

Remélem, Miniszterelnök Úr megtalálja a módját, hogy méltó módon búcsúztassa Budapest első, szabadon választott főpolgármesterét. Kérem őt erre! "

 
Orbán biztos alig várja, hogy "méltó módon" búcsúzhasson el Demszkytől…

A szabadság követe? Ne viccelj már Bőhm! Még ma, 2010. augusztus 31-én is mindenhol látható Budapesten a "szabadság követének" az üzenete. Egy demonstrációtól rettegő, szabad, liberális főpolgármester egyik legszánalmasabb húzása.

Ennél is komolyabb, hogy a liberálisoknak valóban Demszky a Nagy Városépítő:

"Budapesten jó élni. Minden olyan állítás, amelyik azt mondja, hogy a húsz év alatt nem történt semmi, egyszerűen hazugság. A város látványosan fejlődött, gondoljunk csak a Bartók Béla útra, Hungária körútra, Andrássy útra, a teljes Nagykörútra, a déli Váci utcára, a megújult Szent Gellért térre, Móricz Zsigmond körtérre, a Combinókra, Millenniumi földalattira, Lágymányosi hídra, Szabó Ervin könyvtárra, Állatkertre."

Demszky egy valamiben valóban jó volt: ha kerületi vagy kormányzati beruházás, fejlesztés történt Budapesten, akkor azt úgy adta el, mintha az ő érdeme lett volna, de ha bármi gond, probléma akadt, akkor két kézzel mutogatott a szuperhelyetteseire, a kerületekre, a kormányra, akárkire. Lágymányosi híd? 15 év alatt nem sikerült átvezetni rajta az 1-es villamost, pedig még a sínek helye is ott van a hídon.

Részlet a Nagy Városépítő és az MSZP közös 2006-os programjából

 
"A közösségi közlekedés finanszírozásának és irányítási rendszerének szilárd alapokra helyezése tekintetében nem lankadhatnak a városvezetô koalíció erôfeszítései. A finanszírozás kérdése meghaladja a fôváros kompetenciáját, széleskörű nemzeti konszenzusra van szükség annak alapulvételével, hogy a fôváros közlekedési szolgáltatásainak jelentôsége túlnyúlik a fôváros határain, legalább regionális, de akár országos jelentôségű ügy. A fôváros a fôvárosi közlekedési szolgáltatások fenntartható, rendszerszerű, közös finanszírozásában érdekelt. Emellett a közösségi közlekedés legfontosabb szereplôi, az utasok számára nyújtott szolgáltatások értékarányossága és egyidejűleg a szolgáltatások iránti nagyobb megbecsültség javítása érdekében a következô esztendôkben meg kell teremteni az utazással arányos díjfizetési rendszer bevezetésének lehetôségét. Mindenképpen a fôváros hatókörébe tartozik viszont – és a fenntarthatóság egyik záloga is egyben – a fôvárosi közlekedési rendszer hatékony szervezetének megteremtése, a jelenlegi rendszer szervezeti reformja.

A közlekedésfejlesztési program keretében folytatni kell a folyamatban lévô jelentôs közlekedési fejlesztéseket, mint a 2-es metró felújítása, a 4-es metró építése, a nagykörúti villamosok cseréje. Fontos, uniós támogatásra esélyes, a kötöttpályás
közlekedés fejlesztését szolgáló beruházások az 1-es villamost átvezetése Dél-Budára, a 3-as villamos meghosszabbítása mind északi irányban, mind pedig a ráckevei HÉV vonaláig, a budai rakparti villamosvonal létrehozása a 17-es és a 19/41-es összekötésével, és az Infoparkig tartó leágazás megépítésével, a villamosközlekedés visszaállítása a Bajcsy-Zsilinszky úton a 14-es és a 47-es villamosok összekapcsolásával, illetve Kelet-Pest tömegközlekedésének javítása. Elô kell továbbá készíteni további potenciális projekteket is, így a szentendrei és a ráckevei HÉV összekötésével kialakítható észak-déli regionális gyorsvasutat („5-ös metró”), amelybôl a szentendrei HÉV felújítása akár már ebben a ciklusban megvalósítható.

A közlekedési program fontos eleme a Belváros átmenô forgalmának megszüntetése (a Kecskeméti utca és a Petôfi Sándor utca átmenô forgalom elôli lezárása, a Károly körút forgalmának csillapítása, valamint a mellékutcákon körkörös forgalomáramlás bevezetése). Ehhez meg kell állítani a városra kívülrôl rázúduló gépkocsiforgalom növekedését, a MÁV elôvárosi vonalak fejlesztésével, a Volán buszok párhuzamos közlekedésének ráhordóvá alakításával, városon kívüli P+R kapacitások kiépítésével, (Mexikói út, Örs vezér tér, Etele tér, Műegyetem rakpart, Kvassay út–Soroksári út térsége stb.), a városi gyorsvasutak városhatáron kívülre való meghosszabbításával vagy az elôvárosi vonalakkal való összekötésével.

Rövidtávon el kell érni a parkolás arculatának egységesítését a kerületek részvételével. A parkolásból származó bevételeket egy helyre kell gyűjteni – például egy Parkolási Alap létrehozása útján. Transzparenssé kell tenni a parkolási díjakból eredô bevételek közösségi közlekedésre, közterület-rendezésre és parkolásfejlesztésre fordítandó felhasználását.
Folytatni kell a külsô területeken a kerékpárút-hálózat bôvítését és a városon belüli kerékpártárolás lehetôségét is meg kell teremteni. A belvárosban törekedni kell kerékpársávoknak nem a gyalogosforgalom kárára történô kialakítására."

 

Ennyi sikeres projektet, példátlan!

Megosztás