Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Hamarosan színt kell vallani: Lusztrációs alkotmánymódosítás a Parlamentben

Hamarosan mind a 386 képviselőnek színt kell vallani: "Igen" vagy "Nem"?

T/1050     A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
Benyújtók: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Vona Gábor (Jobbik)

"Magyar Köztársaságban nem folytathat politikai tevékenységet, nem lehet állam vezető, társadalmi szervezet vezető tisztségviselője, vezető beosztású kormánytisztviselő, vezető beosztású köztisztviselő, vezető beosztású közalkalmazott, a rendvédelmi szervek illetve a Magyar Honvédség vezető beosztású tagja, bírósági illetve ügyészségi vezető, állam illetve önkormányzati többségi vagy résztulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy ezen gazdasági társaság ellenőrző szervének tagja, aki az 1990. május 21-ét megelőző időszakban állami vezető, az egykori állampárt vezető tisztségviselője, vagy bármely erőszakszervezet vezető beosztású tisztje volt."

 

A Jobbik – egyedüliként –  nem először próbálkozik a szocialista diktatúra működtetőit kizárni a politikából. 2006-ban népszavazást akart kezdeményezni arról, hogy azok, akik az MSZMP vagy a KISZ meghatározott országos vezető testületeinek tagjai voltak, ne tölthessenek be államtitkári vagy annál magasabb rangú kormányzati tisztséget. Az Országos Választási Bizottság azonban nem hitelesítette az aláírásgyűjtő ívet, és ezt a döntést 2007-ben az Alkotmánybíróság (Ab) is helybenhagyta. Az Ab indoklása szerint a kérdés burkoltan alkotmánymódosításra irányul, ugyanis a korlátozás ellentétes lenne a köztisztségek viselésének szabadságát és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát garantáló alkotmányos elvekkel.

Ha az AB szerint a javaslat alkotmányellenes, akkor változtassuk meg az Alkotmányt … elvégre május óta másról sem szól a törvényhozás.

Vajon a Fidesz hogy fog erre szavazni? A saját "kommunistáinak" a megvédése fontosabb, mint a közélet megtisztítása?

Egyáltalán, 2010 őszén szükség van egy ilyen alkotmánymódosításra? 20 év késéssel?

Csehországban már 1991-ben meglépték ezt, igaz, nem ennyire szigorúan., mint ahogy a Jobbik tervezi. Lengyelországban fel sem merült, hogy a korábbi funkcionáriusok az új rendszerben is tisztséget vállaljanak, Romániában a nemrég elfogadott lusztrációs törvényt a román Alkotmánybíróság kaszálta el.

Sajnos nagyon is igaza van a Jobbiknak, csak attól tartok, a Fidesz nem lesz partner:

A rendszerváltás éveiben sajnálatos módon elmaradt a magyar közélet megtisztítása azon személyektől, akik tevékeny szerepet vállaltak a korábbi szocialista államélet irányításában, az állampárt vezető tisztségviselőiként vagy a fegyveres szervezetek vezetőiként közreműködtek a magyar nép elnyomásában, a kommunista diktatúra fenntartásában.

Az immáron szabad magyar nemzet jogos igénye, hogy az elnyomó hatalmat megtestesítő egykori funkcionáriusok ne vehessenek részt a mai demokratikus közélet alakításában – különösen az állami döntések meghozatalában – ne viselhessenek közhivatalt, illetve ne gyakorolhassanak befolyást állami vagy önkormányzati vállalatokban viselt tisztségeiken keresztül a nemzetgazdaság folyamataira.

Ha senki nem kérte számon soha a Lendvaikat, Horn Gyulákat, Medgyessyeket, Kovács Lászlókat, Pozsgayakat, Szűrős Mátyásokat, hogy hogyan lehettek a Kádár-rendszer működtetőiből egyik napról a másikra hős demokraták, akkor legalább most azt lehetne mondani mindegyiknek: viszlát! Menjetek, játszatok az unokákkal, vagy menjetek a magánszektorba és dolgozzatok, vállalkozzatok, ami jól esik.   

Megosztás