Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Egy világváros, ahol senki sem irányítja az óriásberuházásokat

Még Demszky Gábor a főpolgármester, de már egy olyan jelentés született, ami egész egyszerűen elképesztő …
A 30 milliárdos hídfelújítás vagy a 500 milliárdos metróépítés? Egy kutya mindkettő, nincs vezetője egyik projektnek sem!
 
A Nagy Értékű Beruházásokat Vizsgáló (NÉBEV) Bizottságnak a jelentése 3 fővárosi beruházást vizsgált, a Margit híd felújítást (a Margit hidat az eredeti tervek szerint a jövő héten kellene átadni), a 4-es metró építését, és a Kossuth téri mélygarázst.
Annyit már ez a bizottság is kiderített, hogy csak eme 3 projekt kapcsán összesen 60 milliárd forint kár érte a Budapestet.  (Az 1000 új busz beszerzése 50 milliárd forintba kerülne, semmi baj, télen majd mindenki villamosozik és metrózik.)

 

"Mindhárom beruházással kapcsolatosan általánosságban elmondható, hogy

–    valamennyi projekt előkészítetlen vagy hiányosan illetve hibásan előkészített volt,
–    a projekteknek nem volt irányításra alkalmas megfelelő szervezete, és a működési rendje sem igazodott a projekt megvalósításához,
–    nem volt megfelelő felelős vezetője, továbbá az egyes szervezeteken belül, illetve az egyes szervezetek között hatásköri kompetenciazavarok jelentkeztek, amit gyakori személyi és hatásköri változások is kísértek. Így a zavarok a projekt szervezetében és működésében állandósultak,
–    a projekt célkitűzései és hatásai közötti összhangot nem teremtették meg. Valamennyi projektnél előforduló tevékenységek kockázatait előre nem mérték fel. Így kockázatelemzés hiányában a megfelelő tartalékokat sem képezték meg előre. Ezért teljesen hiányzik például a határidők túllépése esetére az időtartalék képzés.
–    általában véve a tevékenységekhez nem rendeltek bruttó fedezeti hányadot, ami a beruházások biztonságos szakmai végrehajtását szolgálják, egyúttal a bizonytalanságot állandósították,
–    Megdöbbentő, hogy hosszabb beruházási időszak után sem tekintik át az adott beruházás lényeges ismérveit, eseményeit még akkor sem, ha a kedvezőtlen jelenségek a határidőt, finanszírozást érintik.

Az előkészítetlenség, illetve a szervezet strukturális, működési és hatásköri zavarai miatt szinte előre megjósolható
–    az egyes projektek határidőinek túllépése,
–    a költségek megnövekedése,
–    beruházás finanszírozási forráshiánya
–    az EU-s támogatások elvesztésének kockázata.

Az egyes projekteknél kockázatelemzés, gazdasági, műszaki értékelemzés időben nem készültek. A kockázat kezelésének nincsenek felismerhető módszerei, jelei. Teljességgel esetleges az intézkedések előfordulása, racionalitása, okozatossága, bizonytalan a hatása és eredményessége.

A beruházással érintett ingatlanok jogi státuszának rendezésére szinte mindegyik projektnél utólagosan, a teljesítés megkezdését követően került sor.

A kaotikus viszonyokban időről időre – szakmai (műszaki, gazdasági, beszerzési, jogi) megfontolásokat semmibe véve – politikai ráhatások jelentek meg.

A nagy beruházások előkészítésének és megvalósításának hiányossága eredményeképpen fellépő költségnövekedés hatalmas, még a főváros mintegy 500 milliárd forintos költségvetéséhez képest is meghatározó.

Különösen növeli a pénzügyi kockázatot, hogy az EU-s szabályok megsértése – egy-egy közbeszerzési eljárás szabálytalansága, Kbt. – be ütköző módon történő lefolytatása – miatt az EU-s támogatások részleges elvesztése elviselhetetlen terhet jelenthet a Főváros számára.

A Fővárosi Önkormányzat nagy presztizzsel bíró szervezetként jelenik meg a piacon, ennek a szervezeti sajátosságnak ellentmondva teljességgel közömbösséget mutat a beruházásai alakulását illetően, az összes lényeges esemény iránt csak utólagosan, az események bekövetkeztét követően próbálja meg az intézkedéseit meghozni, utasításait kiadni, és ez által, mint megrendelő az események alakításában nem vesz részt, inkább „sodródik” azokkal.

A vizsgálat során nem lehetett megállapítani, hogy a beruházások, fejlesztések során előforduló és egyértelműen bizonyítást nyert tények bekövetkezéséért, az események ilyetén alakulása kinek és milyen természetű magatartására, illetve mulasztására vezethető vissza.
Alappal vethető fel a személyi felelősség, ez azonban a rendelkezésre álló adatok alapján személyre szólóan nem bontható le.
Az sem állapítható meg, hogy a szakmai szabályok követésének mellőzése vagy azok tudatos megkerülése okozhatta az egyértelműen és nyilvánvalóan kedvezőtlen eseményeket."

A teljes jelentés doc formában olvasható.

A jelentés még csak tervezet, és nem is a teljes leltár vagy a teljes feltárás. A jelentéstervezetet szerdán fogja tárgyalni a Fővárosi Közgyűlés. Ahol már se koalíció, se MSZP-SZDSZ többség sincs …

Demszkynek már rég le kellett mondania, ez a jelentés csak  összeszedi azt, amit már úgyis tudtunk: Demszky teljesen alkalmatlan, dilettáns, hanyag és pofátlan.

Megosztás